Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-03-31 20:31:28 4.51 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m 2022-03-31 20:31:28 120.39 KB
Tvarkos aprašai
Dėl gimnazijos darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo ir saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-27 14:20:39 3.56 MB
Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams 2022-01-27 14:24:19 138.52 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-12-31 2022-03-19 10:56:34 164.04 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2021-12-31 2022-03-19 10:55:47 6.48 MB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 68.2 KB
Darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija 2019-09-02 Nr. V-197 636.03 KB
Prašymai
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-02-02 09:06:08 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-02-02 09:06:08 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-02-02 09:06:08 32.5 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-02-02 09:06:08 30 KB
Priėmimas į gimnaziją
Centralizuoto priėmimo tvarkos į gimnazijų I ir III klases 2023-2024 2023-02-02 09:06:08 106.43 KB
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-02-02 09:06:08 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-02-02 09:06:08 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-02-02 09:06:08 32.5 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-02-02 09:06:08 30 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 - 2023 m. strateginis planas 2023-04-16 17:48:53 474.77 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-04-16 17:48:53 281.05 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2023-04-16 17:48:53 551.85 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2023-04-16 17:48:53 830.13 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 277.04 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 314.69 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 349.33 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 1.6 MB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 429.95 KB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 192.95 KB
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-06-05 21:42:11 175.4 KB
Kiti dokumentai
Karjeros specialistų veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-18 14:26:33 174.46 KB
Karjeros specialisto veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-04-18 14:26:33 142.72 KB
Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas 2023-04-18 14:26:33 36.66 KB
Tradicinių renginių planas
Tradicinių renginių planas 2022-2023 m. m. 2023-04-18 21:32:10 35.54 KB
Tradicinių renginių planas 2021-2022 m. m. 2023-04-18 21:32:10 35.49 KB
Tradicinių renginių planas 2020-2021 m. m. 2023-04-18 21:32:10 49.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-09-09 11:39:43 1.07 MB
2022 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-09-09 11:39:05 1.07 MB
2021 m.
2021m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-22 16:47:45 907.07 KB
2021 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo mėn. duomenimis)  2022-06-22 16:47:45 1.07 MB
2021 metų finansinės ataskaitos (birželio mėn. duomenimis) 2022-06-22 16:47:45 868.85 KB
2020 m.
2020 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis)  2022-01-27 15:03:36 974.43 KB
2020 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis)  2022-01-27 15:03:37 1.17 MB
2020 metų finansinės ataskaitos (trečio ketvirčio duomenimis) 2022-01-27 15:03:38 1.15 MB
2020 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:03:38 924.89 KB
2020 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:03:39 567.11 KB
2019 m.
2019 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 1.22 MB
2019 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 568.37 KB
2019 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 2.95 MB
2019 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-04-19 12:00:29 2.78 MB
2018 m.
2018 metų finansinės ataskaitos ( gruodžio 31 d. duomenimis ) 2022-01-27 15:05:46 5.84 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:47 3.45 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:48 3.42 MB
2018 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:05:49 3.01 MB
2017 m.
2017 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31d. duomenimis) 2022-01-27 15:06:50 5.03 MB
2017 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:06:51 3.43 MB
2017 metų finansinės ataskaitos (birželio 30 d. duomenimis) 2022-01-27 15:06:51 3.3 MB
2017 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:06:52 3.31 MB
2016 m.
2016 metų finansinės ataskaitos (gruodžio 31d. duomenimis) 2022-01-27 15:07:53 3.96 MB
2016 metų finansinės ataskaitos (rugsėjo 30d. duomenimis) 2022-01-27 15:07:54 3.27 MB
​2016 metų finansinės ataskaitos (birželio 30d. duomenimis) 2022-01-27 15:07:55 1.38 MB
2016 metų finansinės ataskaitos (kovo 31 d. duomenimis) 2022-01-27 15:07:56 1.48 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai 2023-01-25 15:15:45 3.02 MB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 2023-01-25 15:15:45 596.46 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo aprašas 2023 2023-01-25 15:15:45 128.52 KB
Mokinių maitinimas karantino metu 2023 2023-01-25 15:15:45 121.27 KB
Patvirtintas nemokamo maitinimo pusryčių valgiaraštis 2021 m. 2023-01-25 15:15:45 428.88 KB
Mažos vertės mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimas neskelbiamos apklausos būdu 2021 m. 2023-01-25 15:15:45 23.08 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-01-25 15:15:45 122.35 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo Panevėžio miesto Juozo Miltinio gimnazijoje tvarkos aprašas 2021 2023-01-25 15:15:45 130.28 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2023-01-25 15:15:45 236.62 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Mokėtinų sumų ketvirtinė ataskaita (2022m. birželio 30d.) 2022-09-28 15:35:00 129.93 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022m. birželio 30d.) 2022-09-28 15:35:00 39.8 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 139.49 KB
Mokėtinų sumų ketvirtinė ataskaita (2022m. kovo 31d.) 2022-09-28 15:35:00 31.05 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2022m. kovo 31d.) 2022-09-28 15:35:00 39.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. kovo 31d. ketvirtinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 139.34 KB
Mokėtinų sumų metinė ataskaita (2021m. gruodžio 31d.) 2022-09-28 15:35:00 30.68 KB
Aiškinamasis raštas (prie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2021m. gruodžio 31d.) 2022-09-28 15:35:00 39.04 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021m. gruodžio 31d. metinė ataskaita 2022-09-28 15:35:00 140.07 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita 14.65 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 metų planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 225.52 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 349.98 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-04-18 10:28:40 249.27 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų aprašymai 2022-2023m.m. 2023-04-18 10:28:40 124.43 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2023-04-18 10:28:40 110.99 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka 2023-04-18 10:28:40 172.38 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašo ir 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo 2022-01-27 14:22:51 3.8 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Dėl reagavimo į asmens duomenų apsaugos pažeidimus procedūros aprašo tvirtinimo 2022-01-27 14:21:56 5.43 MB
Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2022-01-27 14:21:56 4.97 MB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 97.5 KB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazisto etikos kodeksas 2022-01-27 11:36:15 256.73 KB
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos 2022-01-27 11:36:15 47.42 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2022-01-27 11:37:27 219.86 KB
Mokinių tarybos veiklos planas 2021-2022m.m. 2022-01-27 11:37:28 115.34 KB
Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos ugdymo planas 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. 2022-11-08 20:53:04 1.85 MB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Mokomųjų dalykų I turo olimpiadų rezultatai 2021 m. rezultatai 2022-01-27 15:32:17 477.08 KB
Konkursų ir olimpiadų rezultatai 2022-12-20 20:48:13 771 KB
Pagerbti konkursų ir olimpiadų laimėtojai 771 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 2023-01-19 10:08:18 200.93 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos vadovėlių įsigijimas 2022m. 2023-01-19 10:08:34 364.31 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos vadovėlių įsigijimas 2021m. 2023-01-19 10:08:18 70.42 KB
Informacija apie įsigytus vadovėlius ir priemones 2019-2020 m. m. 2023-01-19 10:08:18 54.55 KB
Bendrosios naudojimo biblioteka taisyklės 2023-01-19 10:08:18 43 KB
Bibliotekoje teikiamos nemokamos ir apmokamos paslaugos 2023-01-19 10:08:18 85.84 KB
Programiniai literatūros autoriai ir elektroniniai šaltiniai 2023-01-19 10:08:18 144.03 KB
Reikalavimai referato arba projektinio darbo struktūrai ir turiniui 2023-01-19 10:08:18 24.76 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime Covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti 2022-01-28 14:26:21 132.47 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Panevėžio miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašas 2020-05-28 d. Nr. 1-163 2022-03-19 09:39:06 221.71 KB
Sprendimas dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo 2017 m. 2022-03-19 09:37:28 129.76 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2022m. birželio 30 d. duomenimis 2022-09-09 11:43:03 121.81 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2022m. I ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.61 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. IV ketv. 2022-09-09 11:43:03 121.69 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. III ketv. 2022-09-09 11:43:03 121.84 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. II ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.09 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbo užmokestis 2021m. I ketv. 2022-09-09 11:43:03 122.09 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2023-04-18 10:28:40 110.99 KB
Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2022-03-20 18:57:12 23.54 KB
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2022-11-06 11:30:35 16.69 KB
Būreliai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų aprašymai 2022-2023m.m. 2023-04-18 10:28:40 124.43 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ugdymo programa 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. 2022-03-20 19:32:00 17.84 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vidurinio ugdymo programa 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. 2022-11-06 11:32:33 1.85 MB
Pavieniai dokumentai Atnaujinta Dydis
Juozo Miltinio gimnazija XI respublikinis jaunųjų dramaturgų konkursas nuostatai 286.06 KB
XIV respublikinis jaunųjų dramaturgų konkurso nuostatai 187.89 KB
Aplinkosauginis projektas 2022 sausis - 2022 gruodis 6.03 MB
Respublikinės tiriamosios - praktinės gamtos mokslų konferencijos „STEBIU. KURIU. ANALIZUOJU“ nuostatai 2023-01-23 18:54:09 178.73 KB
1,2% parama Atnaujinta Dydis
Gautos ir panaudotos 1,2% GPM dalies ataskaita 901.2 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už 2022 m. sausio mėn.- 2023 m. vasario mėn.) 2023-04-16 17:59:21 27.07 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už 2022 m. sausio - kovo mėn.) 2023-04-16 17:59:21 220.2 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 2023-04-16 17:59:21 245.27 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022-01-13 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-7 PATIKSLINIMAS Nr. 1 2023-04-16 17:59:21 216.72 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2023-04-18 21:19:57 5.86 MB