Ugdymo organizavimas

Pamokų laikas

Pamokų laikas

pirmadieniui - trečiadieniui, penktadieniui

Pamokų laikas ketvirtadieniui

1. 8.00 - 8.45 val.

1. 8.00 - 8.40 val. (individualios, grupinės konsultacijos)

2. 8.55 - 9.40 val.

2. 8.50 - 9.35 val.

3. 9.50 - 10.35 val.

3. 9.45 - 10.30 val.

4. 10.55 - 11.40 val.

4. 10.50 - 11.35 val.

5. 12.10 - 12.55 val.

5. 12.05 - 12.35 val. (klasės valandėlė)

6. 13.05 - 13.50 val.

6. 12.45 - 13.30 val.

7. 14.00 - 14.45 val.

7. 13.40 - 14.25 val.

8. 14.55 - 15.40 val.

8. 14.35 - 15.20 val.

Mokinių atostogos 2023-2024 mokslo metais

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens atostogos 2023-10-30 2023-11-03 2023-11-06
Žiemos atostogos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05 2024-01-08
Žiemos atostogos  2024-02-19 2024-02-23 2024-02-26
Pavasario atostogos 2024-04-02 2024-04-05 2024-04-08
Vasaros atostogos 2024-06-26 2024-08-31  

Pamokas pagal ugdymo planą mokiniai baigia

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

2023-2024 m. m.
I-II 2024-06-26 37 (185 ugdymo dienos)
III 2024-06-18 36 (180 ugdymo dienų)
IV 2024-06-04 34 (170 ugdymo dienos)

2023-2024 mokslo metai skirstomi pusmečiais

I pusmetis 2023-09-01 – 2024-01-31  
II pusmetis 2024-02-01 – 2024-06-26  I-II
2024-02-01 – 2024-06-18   III
2024-02-01 – 2024-06-04  IV

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos ugdymo planas 2023–2024 m. m. ir 2024–2025 m. m. 2023-09-19 20:26:23 1.6 MB
Strateginis planas
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS 2024 - 2027 M. STRATEGINIS PLANAS 185.38 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS 655.4 KB

Lankomumas Atnaujinta Dydis
Mokinių lankomumo apskaitos, priežiūros ir nelankymo prevencijos tvarka 2023-11-15 19:11:30 132.43 KB
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (tėvams) 2023-10-30 16:47:42 99.45 KB
Prašymas dėl pateisintų pamokų pateisinimo 2023-10-30 16:48:01 97.96 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tėvams) 2023-10-30 16:47:49 91.47 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 2023-10-30 16:47:55 91.73 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų praleistų pamokų 2023-10-30 16:47:08 96.82 KB

Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
I klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 87.01 KB
II klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 115.17 KB
Pamokų skaičius 2008 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2022-2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. (II klasei) 143.72 KB
Pamokų skaičius 2022 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. ir 2024-2025 m. m. (I klasei) 130.8 KB

Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
III klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 2023-11-22 10:29:19 105.3 KB
IV klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas 2023-11-22 10:29:19 114.87 KB
Individualaus plano keitimo tvarka 2023. 2023-11-22 10:29:19 29.06 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-02 12:04:22 334.07 KB
Pamokų skaičius 2022 m. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. (IIII klasės) ir 2024-2025 m. m (IV klasės) 129.1 KB

Atnaujinta: 2023-12-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40