Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu gimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Virginija Matusevičienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kabineto Nr. 116

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Visuomenės

sveikatos biuras

Pirmadienis

7.30 – 16.00

14.00 – 16.00*

Antradienis

11.36 – 16.00

 

Trečiadienis

7.30 – 15.30

 

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30

 

Penktadienis 7.30 – 13.30  

 

* Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30 val.

Kontaktai Telefonas (8 45)14 29 40

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą,
aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos
mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje uždaviniai:

 1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje;
 4. organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje.

Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos strateginio
plano ir metinio veiklos plano dalis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.