Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

2020 09 24
PAMINĖJIMAS

Rugsėjo 23-oji Lietuvos istorijos puslapiuose turi liūdną ir skausmingą žymę. Šią dieną 1943 metais buvo panaikintas Vilniaus getas. Minant šią datą ir pagerbiant Holokausto Lietuvoje aukas gimnazijos mokiniai dalyvavo Panevėžio žydų bendruomenės organizuotame paminėjimo renginyje.

 

2020 09 23
SVEIKINAME

Panevėžio miesto savivaldybės METŲ MOKYTOJO PREMIJA

skirta Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

matematikos mokytojai ekspertei SILVIJAI SĖRIKOVIENEI

 

Silvija Sėrikovienė - kūrybinga, iniciatyvi, strategiškai mąstanti, inovatyvi pedagogė, aktyvi gimnazijos, Panevėžio miesto bei šalies švietimo bendruomenės narė.

Aukštas mokytojos profesinis pasirengimas, nuoseklus matematikos mokslo dėstymo naujovių diegimas skatina mokinius domėtis mokytojos dėstomu dalyku.

Matematikos mokytoja ekspertė Silvija Sėrikovienė sukaupta turtinga pedagogine patirtimi dalinasi su miesto, rajono ir šalies pedagogais. Organizuodama mokymus, aktyvina mokytojų informacinių komunikacinių technologijų valdymo ir panaudojimo pamokose kompetencijų plėtojimą,  veda kolegoms atviras patirtinio mokymosi  pamokas, organizuoja metodines veiklas, orientuotas į mokinių matematinio raštingumo ūgtį, vadovauja Panevėžio miesto matematikos mokytojų metodiniam būreliui, kasmet organizuoja respublikines praktines- tiriamąsias STEAM dalykų konferencijas, rengia ir įgyvendina švietimo projektus gimnazijoje ir mieste.

Silvija Sėrikovienė - aktyvi Panevėžio miesto savivaldybės pokyčio LL3 projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM  srities dalykų patirtinį mokymąsi“ kūrybinės komandos narė.

DIDŽIUOJAMĖS, VERTINAME, SVEIKINAME, TIKIME...

 

2020 09 23
KONFERENCIJA

ŠALIES METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,KARJERA 2020.

ĮŽVALGOS IR PATIRTIS“ JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOJE (plačiau)

Įveikus karantino laikotarpį, kuris buvo didelis išbandymas tiek mokiniams, tiek jų mokytojams, laikantis saugių atstumų bei dėvint veidą dengiančias kaukes, 2020 m. rugsėjo 22 dieną Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vis dėlto įvyko šalies metodinė - praktinė konferencija ,,Karjera 2020. Įžvalgos ir patirtis.“ Joje aktyviai dalyvavo šalies mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai, dalykų mokytojai ir klasės vadovai. Tai išskirtinis renginys, kurio tikslas ‒ pasidalinti gerąja profesinio orientavimo patirtimi ir sukurti erdvę visiems vadovams, dėstytojams ir mokytojams bendradarbiauti.


 

2020 09 21

I KLASIŲ MOKINIŲ PROTŲ MŪŠIS

„GYVENK SVEIKAI, JAUSKIS RAMIAI“ (plačiau)

 


Plačiau
2020 09 16
SUSIPAŽINKIME

SUSIPAŽINKIME SU RUGSĖJO MĖNESIO

VEIKLOS PLANU (plačiau)

2020 09 16
SVEIKINAME

2020 m. rugsėjo 12 d. mūsų gimnazijos mokinės triatlono ir sveikatingumo klubo „Darna" organizuojamame atvirame Panevėžio triatlono estafetės turnyre ,,IŠBANDYK TRIATLONĄ KOMANDOJE" moterų įskaitoje laimėjo I - ąją vietą. Sveikiname nugalėtojas: Rugilę Girštautaitę IIId kl., Agotą Žurauskaitę IIa kl. ir Adėlę Rusnę Juknevičiūtę IIa kl.

1 2 »