Apie gimnaziją

 

2021 m. rugsėjo 1-oji. gimnazijoje mokosi 673 mokiniai, dirba 57 mokytojai. Rugsėjo 1-osios
šventę tradiciškai organizavo III kl. vadovai ir mokiniai, kartu teatro mokytojais J. Tamošiūnu ir S.
Šiaučiūnaite-Svirkiene.

2020-09-03 Paminėtos režisieriaus Juozo Miltinio 114-osios gimimo metinės. Pirmokai, kaip ir
kasmet, dalyvavo Atminties pamokoje prie Juozo Miltinio amžinojo poilsio vietos, skulptūros
miesto centre.

2020 m. rugsėjo mėn. kartu su Mokinių tarybos nariais gimnazijos pirmokams suorganizuoti
Mokinių tarybos veiklų pristatymo renginiai „Sužinok. Domėkis. Prisijunk.“.

2020-09-22 Gimnazijoje suorganizuota šalies metodinė-praktinė konferencija ,,Karjera 2020.
Įžvalgos ir patirtis“.

2021-09-23 paminėta Lietuvos Holokausto diena (istorijos mokytoja A. Miliukaitė ir projektas
„Atmintis“).

2021 m. rugsėjo-spalio mėn. su I-II klasių mokiniais dalyvauta įgyvendinant ES paramos
lėšomis finansuojamą projektą „Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos“, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-
917-01-0022, vykdomą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr.
10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo
viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1.
(pritraukta lėšų – 1060 € ).

2020-10-05 paminėta Tarptautinė Mokytojo diena Mokytojo dieną tradiciškai organizavo
ketvirtokai.

2020-10-16 organizuotas gimnazijos 53-ias gimtadienis. Prie jo organizavimo prisidėjo visos klasės
(dekoruotos gimnazijos erdvės, paruošti sveikinimai per gimnazijos TV, socialinius tinklus, int.
Puslapyje, paruoštas rytinis pasveikinimas „Labas iš ryto!“, sukurta minčių erdvė „Gimnazijai
linkiu...“, pravesta radijo valandėlė „Ar žinojai?“, pravestas žaidimas gimnazijos pirmokams „Ar
pažįsti savo gimnaziją?“, organizuota linksmoji pertrauka „Judėk Miltinio ritmu“, pravestos
šventinės abiturientų pamokos I-IV klasių mokiniams, pravestas motyvacinis seminaras mokytojams
„53 skoniai ir kvapai ugdyme“, pravesta klasės valandėlė „Pyragadienis“, organizuotas
gimtadieninis koncertas „Šventinis atvirukas“ (mokytojas A. Želvys)).

2020-10-23 I c, d klasės organizavo Helovino šventę gimnazijoje.

2020-10 Panevėžio m. projekte-varžybose „Išbandyk triatloną komandoje“ užimta I vieta (vadovas
R. Daraškevičius).

2020-11-19, 23 I-II klasių mokiniams suorganizuota virtuali karjeros diena „Mokomės iš kitų
patirties“.

2020-11-25, 27 ir 12-02 d. III klasių mokiniams suorganizuotos virtualios netradicinės integruotos
fizikos ir karjeros dienos „Fizika kitaip“.

2020 m gruodžio 4-8 d. visos II klasės dekoravo gimnazijos erdves Kalėdų laukimui.

2020-12-15 I-IV klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje III metinėje konferencijoje-diskusijoje „Ar
tikrai Panevėžys atviras savanorystei? Tai, kas veža.“.

2020-12-14-23 organizuoti nuotoliniai Kalėdiniai renginiai gimnazijoje (sukurtas abiturientų
kalėdinis vaizdo įrašas „Kalėdų vakcina“ demonstruotas gimnazijos socialiniuose tinkluose,
internetiniame puslapyje, GNTV; I-IV klasių mokiniai ir lietuvių kalbos, teatro, dailės mokytojai
kūrė sveikinimus miesto teatralams „Vilties laiškai“; kurti kalėdiniai vaizdo klipai „Pasveikinkim
vieni kitus“ paralelėms klasėms; teatro, muzikos, dailės mokytojai organizavo kūrybiškumo dieną
„Kalėdų tradicijos ir papročiai“ I-IV klasių mokiniams; klasių vadovai auklėtiniams organizavo
kalėdinę klasės vadovų dieną „Tikėk Kalėdų stebuklu“; MT organizavo protmūšį (socialiniame
tinkle „Instagram“ „Išsiprotink pirmadieniais“).

2021-01-13 organizuotas Laisvės gynėjų dienos paminėjimas (I-IV klasių mokiniams vykdyta
pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, organizuotos I-IV klasių diskusijos „Mūsų laisvė
užaugo“ ir „Neklausk ką Tau duoda Valstybė, sakyk, ką jai duodi Tu; Šv. Kotrynos ateitininkų
kuopa sukūrė vaizdo albumą „Tavo mokytojai prieš 30-imt metų“(mokytojos V. Kiaunienė ir S.
Lapinskienė)).

2021-01-27 paminėta Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena (istorijos mokytoja A.
Miliukaitė ir projektas „Atmintis“).

2021-02-04-16 gimnazijoje organizuotas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirtų renginių ciklas
I-IV klasių mokiniams „Lietuvybė mano aplinkoje“.

2021-03 Projektas „Atmintis“ (vadovė A. Miliukaitė) dalyvavo tarptautiniame IWC 2021 Bergen-
Belsen nuotoliniame penkių dienų projekte.

2021-03 Šalies meninio skaitymo konkurse kompozicija „Legenda“ užėmė II vietą šalyje (vadovas
A. Želvys). Patriotinės dainos ir meninio skaitymo festivalyje-konkurse skaitovė Kamilė Kareivaitė
užėmė III vietą, o kompozicija „legenda“ laimėjo pagrindinį prizą (vadovas A. Želvys).

2021-03 Respublikiniame LMNŠC fotografijų konkurse III klasės mokinė Ignė Tubytė tapo III
vietos prizininke, o IV klasės mokinė Augustė Rakauskaitė apdovanota už kūrybiškumą (vadovė R.
Adukevičienė).

2021-03-10 I-IV klasių mokiniams organizuotas nuotolinių renginių ciklas, skirtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai „Kasdienybė. Pavasaris. Šventė. Tėvynė“ (visi menų mokytojai
ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Matusevičiūtė).

2021-03-22-27 Tarptautinės teatro dienos ir gimnazijos vardynu proga suorganizuotas renginių
ciklas „Tegul šypsosi mūzos“ (kūrybinės I-IV klasių veiklos; refleksijos „Mintys, aplankę teatro
dieną“; pasirinktų spektaklių „Iš archyvų“ peržiūros; sukurti virtualūs vaizdo sveikinimai „Su
Tarptautine teatro diena“ gimnazijos socialiniuose tinkluose; vykdyta I klasių, abiturientų, MT
akcija „Nuvalyk Miltiniui batus“; sukurti sveikinimai miesto teatralams „Su Tarptautine teatro
diena!“; sukurta virtuali renginių ciklo apžvalga gimnazijos socialiniuose tinkluose).

2021-4 Dalyvauta tradiciniame Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos organizuotame projekte „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna“. Miesto žiniasklaidoje
skelbti gimnazistų kūrybiniai darbai (konkurso kuratorė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja V.
Milaševičienė).

2021-04-13 suorganizuota XIII respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso baigiamoji
nuotolinė šventė (šventinis pasveikinimas „Su kūrybos švente, jaunieji dramaturgai“; kūrybos
laboratorija „Nuo pjesės iki spektaklio. Pjesės virsmas“ (kūrybinių darbų aptarimas, pokalbiai su
vertinimo komisijos nariais, recenzijų pristatymai ir diskusijos; „Vaidiname, skaitome ir
inscenizuojame jaunųjų dramaturgų pjeses“ (geriausių pjesių inscenizacijos, vaizdo siužetai,
skaitymai, laureatų ir prizininkų skelbimas, apdovanojimai; padėkos mokytojams, darbų
konsultantams).

XIII konkursui pateikta 16 pjesių.

Konkurse dalyvavo mokiniai iš 11 Lietuvos mokyklų:

 • Palangos senoji gimnazija;
 • Druskininkų „Ryto“ gimnazija;
 • Šakių r. Griškabūdžio gimnazija;
 • Klaipėdos Vydūno gimnazija;
 • Kauno „Saulės“ gimnazija;
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija (2 pjesės);
 • Biržų „Saulės“ gimnazija;
 • Vilniaus r. Pagirių gimnazija (2 pjesės);
 • Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija;
 • Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija;
 • Juozo Miltinio gimnazija (4 pjesės).

Vertinimo komisija:

 • Klaipėdos universiteto docentė, teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė
 • Grigaitienė.
 • Teatro ,,Menas“ vadovas Anupras Jucius.
 • Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė.
 • Aktorius, režisierius, teatro mokytojas Vidmantas Fijalkauskas.
 • Juozo Miltinio gimnazijos teatro mokytojas ekspertas Algis Želvys.

Šių metų laureatai:

I vieta - Biržų „Saulės“ gimnazija, II a klasės mokinių Robertos Jonaitytės ir Rugilės
Šataitės pjesė „Knygų klubas“, mokytoja Virginija Kalvanaitė.

II vieta - Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, III klasės mokinės Ūlos Matijošiūtės pjesė
„Miražas“, mokytoja Milda Razauskienė; Vilniaus r. Pagirių gimnazija, II-IV klasių
mokinių kūrybinės grupės pjesė. „Nuotolinis-19“, mokytoja Milda Razauskienė; Panevėžio
Juozo Miltinio gimnazija, IV b klasės mokinio Vainiaus Sarapo pjesė „Vakariada arba
paskutinė šio vakaro pamaina“
, mokytoja Ramutė Matusevičiūtė.

III vieta - Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, III klasės mokinės Šarūnės Petkevičiūtės
pjesė „Erškėčiai šventoriuje“ mokytoja Milda Razauskienė; Vilniaus r. Pagirių gimnazija,
II g klasės mokinių kūrybinės grupės pjesė „O jeigu taip man...“, mokytojai Giedrė
Rusilienė ir Vidmantas Fijalkauskas; Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, II f klasės
mokinės Gintarės Petruokaitės pjesė „Morta“, mokytoja Ramutė Matusevičiūtė

Baigiamojoje virtualaus renginio dalyje „Vaidiname, skaitome ir inscenizuojame jaunųjų
dramaturgų pjeses“ buvo pristatytos geriausiųjų pjesių inscenizacijos: radijo teatras „Knygų
klubas“ (režisierė S. Šiaučiūnaitė-Svirkienė), filmas „Vakariada arba paskutinė šio vakaro
pamaina“ (režisierius Julius Tamošūnas), spektaklis „Miražas“ (režisierius Algis Želvys).

2021-05-03 III-ų klasių mokiniai ir klasių vadovai suorganizavo N-tadienio šventę gimnazijos
abiturientams.

2021-05-19 IV-ų klasių mokiniai ir teatro mokytojas Algis Želvys pristatė kino spektaklio premjerą
„Ufo“.

2021-05-21 III-ų klasių mokiniai, klasių vadovai, teatro mokytojas A. Želvys suorganizavo
Paskutinio skambučio šventę „Monologai. Dialogai.“ gimnazijos abiturientams.

2021-06-07 I-III klasių mokiniams suorganizuota virtuali pažintinio profesinio veiklinimo -
visuotinė atvirų durų diena „Šok į tėvų klumpes“.

Iki 2021-06-08 atliktos I-III klasių veiklų 2020-2021 m.m. savianalizės.

2021-06-14 gimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena.

2021-06-07-14 I-III klasių mokiniams suorganizuotos dienos: kultūros diena „Vasaros ir meno
dialogas“; klasės vadovo, prevencinių veiklų diena „Į vasarą saugiai“ ir sporto diena „Patirk
nuotykį!“.

2021-06-16 suorganizuota klasės vadovų „Apskritojo stalo“ diskusija „Gerosios nuotolinio darbo
patirties sklaida klasės vadovo darbe“, kurioje buvo atlikta I-IV klasių vadovų veiklų ataskaitų ir
klasių savianalizių apžvalga, numatytos klasių vadovų kvalifikacijos tobulinimo veiklos sritys

2021-2022 m.m. 5 klasių vadovai dalijosi gerąja patirtimi:

 • „Sėkmės ir iššūkiai nuotoliniame klasės vadovo darbe“ (I e klasės vadovė Dalia Grinevičiūtė).
 • „Įtraukūs ir paveikūs nuotolinio darbo metodai klasės vadovo veikloje“ (II d klasės vadovė Ina
 • Babaitienė).
 • „Pedagoginiai atradimai nuotolinėse klasės vadovo veiklose“ (II f klasės vadovė Rasa
 • Paškevičienė).
 • „Kaip išlaikyti auklėtinių motyvaciją nuotolinio darbo metu?“ (IV b klasės vadovė Rasa
 • Ambraškienė).
 • „Nuotolinių veiklų gerosios patirtys klasės vadovo darbe“ (IV f klasės vadovė Laima
 • Taparavičienė).

Pranešimuose dalintasi nuotolinio darbo naujovėmis, pasidalinta klasės vadovų patirtimi
sprendžiant auklėtinių ugdymo, lankomumo, psichologines ir pan. problemas.

Aktyviai dirbta mieste ir Lietuvoje mokinių ugdymo karjerai srityje. Platesnė informacija
www.miltiniogimnazijaukc.lt

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.