Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Justina Latanauskaitė Psichologė

Kabineto Nr. 110

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.30 – 11.00

14.00 – 15.15*

11.00 – 11.30

Antradienis

8.15 – 11.00

12.30 – 14.45*

11.00 – 11.30

Trečiadienis

9.00– 11.00

11.30 – 12.10

12.55 – 16.15*

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

11.00 – 12.00

13.00 – 14.00*

11.00 – 11.30
Penktadienis

8.00 14.00

11.00 - 11.30

*Esant poreikiui konsultacijų laikas koreaguojamas

Kontaktai Mobilusis +370 600 63812

El. paštas Rašyti

Esu Justina, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos psichologė. Gimnazijoje dirbu nuo 2009 metų. Esu čia tam, kad visiems mums būtų gera ir saugu šioje mokykloje mokytis, dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti. Kad galėtume geriau pažinti save ir mus supančius aplinkinius. Kad galėčiau padėti visiems bendruomenės nariams siekti naujų tikslų, tobulėti, palaikyti draugišką atmosferą mokykloje. Jei Jus kas nors neramina, jei Jums kyla bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais sunkumų, jeigu kartais jaučiatės vieniši, nesuprasti, kamuojami blogos nuotaikos, įtampos, baimių, jei kartais abejojate savo gebėjimais, pastebite, kad patiriate sunkumus mokantis ar klostosi nepalankios gyvenimo situacijos ir Jūs, tiesiog, nenorite su visu tuo likti vieni, reikia „tiesiog su kuo nors pasikalbėti“ – kreipkitės į mane ir, tikiu, kad kartu rasime sprendimus, sugalvosime, ką galima būtų padaryti, kad pasijaustumėte geriau. 

Su manimi galite susisiekti ir susitarti dėl susitikimo elektroniniu dienynu TAMO.

Psichologinės pagalbos tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • prašo mokytojai, gavę tėvų (globėjų) sutikimą;
 • kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • psichologinės pagalbos tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą ir jos prašo tėvai.

Psichologė gimnazijoje:

 • konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus).
 • bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis.
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius.
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

Kada kreiptis į psichologę?

 • Jei turite bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turite mokymosi sunkumų.
 • Kai jaučiatės vieniši, nemylimi.
 • Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
 • Norite geriau pažinti save, savo temperamento, charakterio savybes.
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.
 • Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konfidencialumas: 

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Nebūkite vieni - sunkumai lengvesni, kai jais su kuo nors pasidalini!

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40