Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-03-31 20:31:28 4.51 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m 2022-03-31 20:31:28 120.39 KB
Planavimo dokumentai
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 - 2023 m. strateginis planas 2023-04-16 17:48:53 474.77 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-04-16 17:48:53 281.05 KB
Mėnesio veiklos planai
Tradicinių renginių planas
Kiti dokumentai
Karjeros specialistų veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-18 14:26:33 174.46 KB
Tvarkos aprašai
Dėl gimnazijos darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo ir saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-27 14:20:39 3.56 MB
Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams 2023-11-15 18:53:03 2.78 MB
Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo aprašas 2.58 MB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-12-28 6.59 MB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 68.2 KB
Darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija 2019-09-02 Nr. V-197 636.03 KB
Prašymai
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-30 17:06:28 148.97 KB
Prašymas dokumentui gauti 2023-10-30 17:06:28 85.95 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimas ir naudojimo tvarkos aprašas 1.61 MB
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-11-15 19:16:34 37.5 KB
Priėmimas į gimnaziją/Išleidimo iš gimnazijos
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:38 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:45 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-10-30 16:58:24 114.68 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-10-30 16:59:44 83.13 KB
Lankomumas
Mokinių lankomumo apskaitos, priežiūros ir nelankymo prevencijos tvarka 2023-11-15 19:11:30 132.43 KB
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (tėvams) 2023-10-30 16:47:42 99.45 KB
Prašymas dėl pateisintų pamokų pateisinimo 2023-10-30 16:48:01 97.96 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tėvams) 2023-10-30 16:47:49 91.47 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 2023-10-30 16:47:55 91.73 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų praleistų pamokų 2023-10-30 16:47:08 96.82 KB

Atnaujinta: 2023-10-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40