Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-03-31 20:31:28 4.51 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m 2022-03-31 20:31:28 120.39 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai 4.05 MB
Planavimo dokumentai ir veiklos ataskaitos
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA 2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 2024-01-25 21:23:47 381.9 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-01-25 21:23:47 281.05 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos 2021 - 2023 m. strateginis planas 2024-01-25 21:23:47 474.77 KB
PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 2022 M. 2024-01-25 21:23:47 166.35 KB
Direktoriaus metinė ataskaita už 2023m. 2024-01-29 08:34:37 413.92 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 2.03 MB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 100.61 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 185.36 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-04 17:55:48 1.59 MB
Tradicinių renginių planas
Kiti dokumentai
Karjeros specialistų veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-04-18 14:26:33 174.46 KB
RESPUBLIKINĖS TIRIAMOSIOS-PRAKTINĖS GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJOS „STEBIU. KURIU. ANALIZUOJU.“ NUOSTATAI 2024m. 161.13 KB
Tvarkos aprašai
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas 2024-02-20 20:01:49 148.97 KB
Dėl gimnazijos darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo ir saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2022-01-27 14:20:39 3.56 MB
Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams 2023-11-15 18:53:03 2.78 MB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2024-02-20 20:03:10 1.38 MB
Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo aprašas 2.58 MB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas 1.34 MB
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 4.91 MB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-02-23 12:03:39 322.49 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 68.2 KB
Darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija 2019-09-02 Nr. V-197 636.03 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir kompensacijų mokėjimo už automobilio naudojimą tarnybos reikmėms taisyklės 2024-02-15 18:26:13 1.31 MB
Prašymai
Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 2023-11-15 19:16:34 37.5 KB
Prašymas leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo išlaidas 211.41 KB
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos netarnybinio automobilio, naudojamo tarnybinėms reikmėms, kelionės lapas 2024-02-15 10:13:32 220.19 KB
Prašymas dėl skaitmeninio pažymėjimo ar brandos atestato išdavimo 33 KB
Priėmimas į gimnaziją/Išleidimo iš gimnazijos
Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:38 14.97 KB
Prašymo forma (4 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų III klases mokiniams. 2023-10-30 16:46:45 15.03 KB
Prašymo forma išvykstantiems iš gimnazijos (2 priedas) 2023-10-30 16:58:24 114.68 KB
Prašymo forma priimamiems į gimnaziją (1 priedas) 2023-10-30 16:59:44 83.13 KB
Lankomumas
Mokinių lankomumo apskaitos, priežiūros ir nelankymo prevencijos tvarka 2023-11-15 19:11:30 132.43 KB
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (tėvams) 2023-10-30 16:47:42 99.45 KB
Prašymas dėl pateisintų pamokų pateisinimo 2023-10-30 16:48:01 97.96 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (tėvams) 2023-10-30 16:47:49 91.47 KB
Pranešimas apie kreipimąsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą 2023-10-30 16:47:55 91.73 KB
Paaiškinimas dėl nepateisintų praleistų pamokų 2023-10-30 16:47:08 96.82 KB

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.