COVID 19

Korona STOP! Saugumas mokykloje

 

Atsakinga už COVID-19 ligos prevencijos priemonių įgyvendinimą mokykloje-

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Mackevičienė, tel.  8 45 454 203

Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime Covid- 19 ligai įtarti ar diagnozuoti

Daugiau informacijos apie mokyklų darbą pandemijos sąlygomis www.mokyklabecovid.lt