Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-12-02 12:14 Naujiena sukurta: ATVIRŲ DURŲ DIEMA Juozo Miltinio gimnazijoje
2. 2023-12-02 12:09 Dokumentas sukurtas: Pamokų skaičius 2022 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. ir 2024-2025 m. m. (I klasei)
3. 2023-12-02 12:08 Dokumentas sukurtas: Pamokų skaičius 2008 m. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2022-2023 m. m. ir 2023-2024 m. m. (II klasei)
4. 2023-12-02 12:07 Dokumentas sukurtas: Pamokų skaičius 2022 m. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti 2023-2024 m. m. (IIII klasės) ir 2024-2025 m. m (IV klasės)
5. 2023-12-02 12:01 Dokumentas atnaujintas: 15 dienų valgiaraštis
6. 2023-11-30 19:08 Naujiena sukurta: NETRADICINĖS PAMOKOS KAUNE
7. 2023-11-30 11:01 Naujiena sukurta: Teatralizuota ekskursija „Užkulisių paslaptys“
8. 2023-11-29 20:33 Naujiena sukurta: Patirtinė integruota biologijos ir anglų kalbos veikla
9. 2023-11-29 11:44 Naujiena sukurta: Edukacija STEAM centre
10. 2023-11-27 18:25 Naujiena sukurta: Atsinaujinimo diena ,,Kristus Karalius - mano gyvenimo Viešpats“
11. 2023-11-24 18:08 Naujiena sukurta: „Pokalbių robotų kūrimas“ STEAM centre
12. 2023-11-24 17:53 Naujiena sukurta: PRC „RoboLabas“ organizuojama konferencija
13. 2023-11-23 18:14 Naujiena sukurta: LEGO mažajam Panevėžio inžinieriui!..
14. 2023-11-23 18:11 Naujiena sukurta: Atliekų mažinimo savaitės renginys Panevėžio miesto savivaldybėje
15. 2023-11-22 10:29 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
16. 2023-11-22 10:29 Dokumentas atnaujintas: Individualaus plano keitimo tvarka 2023.
17. 2023-11-22 10:29 Dokumentas atnaujintas: IV klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas
18. 2023-11-22 10:29 Dokumentas atnaujintas: III klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas
19. 2023-11-22 10:29 Dokumentas atnaujintas:
20. 2023-11-22 10:28 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
21. 2023-11-22 10:15 Dokumentas sukurtas: IV klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas
22. 2023-11-22 10:14 Dokumentas sukurtas: III klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas
23. 2023-11-22 10:13 Dokumentas sukurtas: II klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas
24. 2023-11-22 10:12 Dokumentas sukurtas: I klasių atsiskaitomųjų - kontrolinių 2023/2024m.m. planas
25. 2023-11-21 19:34 Naujiena atnaujinta: Virtuali diskusija “„Europa renkasi 2024 - kas nulems ES ateitį“
26. 2023-11-21 19:33 Dokumentas sukurtas: Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
27. 2023-11-21 19:31 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.
28. 2023-11-21 12:00 Naujiena sukurta: Virtuali diskusija “„Europa renkasi 2024 - kas nulems ES ateitį“
29. 2023-11-21 07:48 Naujiena sukurta: Edukacinė pamoka Kauno technikos kolegijoje
30. 2023-11-17 17:45 Naujiena sukurta: 10-asis respublikinis vertimo konkursas
31. 2023-11-17 17:42 Naujiena sukurta: Tolerancijos dienai skirtas renginys „Turi norą – randi būdą“
32. 2023-11-17 17:39 Naujiena sukurta: Pasaulinė tolerancijos diena
33. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m.
34. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą tikslu
35. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu
36. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams)
37. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams)
38. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams)
39. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (nuomininkams)
40. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus)
41. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams)
42. 2023-11-15 19:21 Dokumentas atnaujintas: Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
43. 2023-11-15 19:20 Dokumentas sukurtas: Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą tikslu
44. 2023-11-15 19:18 Dokumentas sukurtas: Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu
45. 2023-11-15 19:16 Dokumentas sukurtas: Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma
46. 2023-11-15 19:14 Dokumentas sukurtas: Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo aprašas
47. 2023-11-15 19:11 Dokumentas atnaujintas: Mokinių lankomumo apskaitos, priežiūros ir nelankymo prevencijos tvarka
48. 2023-11-15 19:09 Dokumentas sukurtas: Mokinio pažymėjimo išdavimas ir naudojimo tvarkos aprašas
49. 2023-11-15 19:04 Dokumentas sukurtas: Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
50. 2023-11-15 19:00 Dokumentas sukurtas: Konfidencialumo įsipareigojimas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40