Svarbu!
  • Paskelbta: 2024-07-02
  • Kategorija: Svarbu!
Prašyme nurodytu elektroniniu paštu išsiuntėme būsimiems I-okams svarbią informaciją. Nega...
  • Paskelbta: 2024-06-28
  • Kategorija: Svarbu!
Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. į Panevėžio Juozo Miltinio gimnaziją priimamų I klasių mokinių są...