Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis. 

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute. 
 Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). 

 Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d. 
 
Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur. 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. 
Daugiau informacijos apie projektą:

Tūkstantmečio mokyklos facebook

Tūkstantmečio mokyklos I | Europos socialinio fondo agentūra (panevezys.lt) 

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 

 

Veiklos

  

1. Stažuotė "STEAM ugdymas Estijos švietime"

2. "Tūkstantmečio mokyklos" stažuotė "Universalaus dizaino taikymo praktikos ugdymo veiklose"

3. Stažuotė "Švietimo ir verslo bendrystė plėtojant STEAM ugdymą"

4. "Tūkstantmečio mokyklų" projekto kultūrinio ugdymo stažuotė

5. Mokytojų stažuotė "Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste"

 

Gerosios patirties sklaida "Pamoka 13 klasei":

 

1.  ,,Interaktyvių įrankių panaudojimas pamokose mokinių motyvacijos stiprinimui"

2. 13 pamoka užsienio kalbų mokytojams

3. Pamoka 13 klasei "Ką daryti su tekstu?"

1. "Megapoilis arba kelias į šviesą"

2. Užkulisių paslaptys"

3. Spektaklis "Jis ir ji"

4. Išvykoje - integruotos teatro ir literatūros pamokos

5. Gimnazijos artistai gastroliuoja

6. Integruota anglų k. ir teatro pamoka Panevėžio muzikiniame teatre

7. Po parodos JONAS JURAŠAS. BŪTIES KAINA

8. Susitikimas su Mariumi Pinigiu

9. Agnės Ulbikaitės IVc grafikos paroda

1. Respublikinė 8-12 klasių mokinių tiriamoji - praktinė gamtos mokslų konferencija "Stebiu. Kuriu. Analizuoju"

2. II klasių projektinių - tiriamųjų darbų pristatymas

 

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Panevėžio miesto savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: įrengti / atnaujinti gimnazijų biologijos, chemijos ir fizikos laboratorijas, įrengti progimnazijų, pagrindinės ir pradinės mokyklų gamtos mokslų laboratorijas, įkurti STE(A)M kultūrinio ugdymo erdves visose TŪM mokyklose, aprūpinti laboratorijas ir STE(A)M erdves šiuolaikiška įranga bei novatoriškomis priemonėmis, sudaryti galimybes miesto mokytojams kelti lyderystės, įtraukiojo ugdymo bei STEAM ir STE(A)M sričių kvalifikaciją tiek Lietuvoje tiek užsienyje.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Atnaujinta: 2024-06-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40