13 pamoka užsienio kalbų mokytojams

  • Paskelbė : Rita Štaupienė
  • Paskelbta: 2023-12-19
  • Kategorija: Pranešimai

Gruodžio 14 dienos popietę Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje šurmuliavo ne tik mokyklos gimnazistai bei mokytojai, tačiau ir miesto užsienio kalbų mokytojai. Jie čia rinkosi į anglų kalbos mokytojos metodininkės Linos Kerbelytės bei anglų kalbos mokytojos ekspertės Rasos Širmulienės vestą pamoką 13 klasei apie naudingus įrankius, kuriuos gali naudoti užsienio kalbų mokytojai. Pamokos metu mokytojos dalinosi savo darbo patirtimis bei geriausiais patikrintais laiko ir patirties metodais po lankymosi konferencijose ir stažuotėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Buvo džiugu vėl ir vėl patvirtinti teoriją, kad kuo daugiau žinai, tuo labiau supranti, kad yra dar beprotiškai daug dalykų, kurių nežinai ir tais įrankiais pasidalinti su kolegomis tam, kad ugdymo procesas būtų dar įdomesnis, patrauklesnis bei interaktyvesnis. Taip pat visada smagu padiskutuoti su kolegomis bei išplėsti pateiktų metodų bei interaktyvių įrankių kelis panaudojimo būdus.

Mokytojai pasisėmė idėjų kaip paįvairinti ypač artėjančių švenčių smagiai prasmingas pamokas per įvairiais būdais ir metodais pateikiamas užduotis kurti istorijas pasitelkiant dalyko žinias, kritinį mąstymą bei kūrybiškumą. Be to, pristatyta kaip naudojant kinestetinį mokymosi būdą įtvirtinti žodyną bei bendradarbiavimą.

O kaip gi apsieiti be naudingų elektroninių priemonių įrankių patraukliems, įvairiems bei spalvingiems qr kodams kurti, ilgoms nuorodoms sutrumpinti bei interaktyvų įrankį kurti aktualių naujienų vizualą, kurį kūrybiškai galima naudoti monologams ar dialogams pristatyti per mediaciją.

Ir kaip šiuo informacinių technologijų laikotarpiu apsieiti be GPT programos pristatymo?! Tačiau išsamus pristymas vedė prie to, kaip kūrybiškai galima būtų panaudoti dirbtinį intelektą mokymo(-si) tikslais, o ne sukčiavimui. Taip pat buvo pateikti patarimai kaip būtų galima patikrinti teoroškai bei praktiškai ar buvo naudotasi dirbtinio intelekto pagalba. Tačiau taip pat buvo prieita bendra nuomonė, kad išmokus teisingai duoti nurodymus koncentruojant mintis bei idėjas, galima pasitelkti AI benrai gerovei bei pažangai.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad tik dalindamiesi tampame turtingesni ir kas galėtų paneigti, kad bendrystėje yra stiprybė. Išdrįskime dalintis, nes kiekvienas turime savo lobius, kuriais nuodėmė yra nesidalinti…

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos