Turinio auditas

74%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2022-09-30 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos (vidurinio ugdymo) aprašymą.

Rita
188 2022-09-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį bei paslaugos (pagrindinio ugdymo) aprašymą.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
155 2022-09-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų - trūksta šių specialistų V. Baikštienei; S. Požerskui; R. Šaumonas 

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2022-09-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
118 2022-09-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
172 2022-09-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2022-09-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 
Grupių funkcijas, jei tokios yra.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
177 2022-09-30 Klasių seniūnai Rekomendacija

Patikrinkite ar klasių vadovai nepasikeitę.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2022-09-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-09-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
54 2022-09-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 2022-09-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
114 2022-09-30 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
125 2022-09-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
161 2022-09-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos,  ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2022-09-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
175 2022-09-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2022-09-30 Pasiekimai Neutrali

Sukelta iki 2015 metų.
Ar tikrai aktualu senesnių metų pasiekimai ir juos reikia kelti?

Rita
32 2022-09-30 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
64 2022-09-30 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
74 2022-09-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
116 2022-09-30 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rita
123 2022-09-30 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
133 2022-09-30 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Rita
164 2022-09-30 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
4 2022-09-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rita
6 2022-09-30 Struktūra ir kontaktai Neutrali Rita
8 2022-09-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rita
9 2022-09-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2022-09-30 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rita
18 2022-09-30 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 


 

Rita
19 2022-09-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2022-09-30 Psichologas Bendrieji reikalavimai Rita
22 2022-09-30 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rita
23 2022-09-30 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Rita
27 2022-09-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2022-09-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Rita
30 2022-09-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai


 

Rita
34 2022-09-30 Ugdymas Neutrali Rita
35 2022-09-30 Ugdymo organizavimas Neutrali Rita
41 2022-09-30 Projektinė veikla Neutrali Rita
43 2022-09-30 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2022-09-30 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2022-09-30 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2022-09-30 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2022-09-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
53 2022-09-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
55 2022-09-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Rita
57 2022-09-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai


 

 

Rita
62 2022-09-30 Gimnazija Neutrali Rita
63 2022-09-30 Vizija, misija Neutrali Rita
68 2022-09-30 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
77 2022-09-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2022-09-30 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2022-09-30 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2022-09-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2022-09-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2022-09-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
104 2022-09-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2022-09-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Rita
115 2022-09-30 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
129 2022-09-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2022-09-30 Slapukų politika Neutrali Rita
156 2022-09-30 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2022-09-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
163 2022-09-30 Savivalda Neutrali Rita
165 2022-09-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rita
166 2022-09-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
168 2022-09-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Rita
171 2022-09-30 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Rita
176 2022-09-30 Covid-19 Neutrali Rita
178 2022-09-30 Juozas Miltinis Neutrali Rita
180 2022-09-30 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
181 2022-09-30 2019-2020 m .m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
182 2022-09-30 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
183 2022-09-30 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
184 2022-09-30 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
185 2022-09-30 2015-2016 m. m. miesto olimpiadų, konkursų, projektų pasiekimai Neutrali Rita
186 2022-09-30 Gimnazijos išorės vertinimas Neutrali Rita
187 2022-09-30 Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ Neutrali Rita
193 2022-09-30 Būreliai Neutrali Rita
194 2022-09-30 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
195 2022-09-30 Integruotas menų projektas IV kl. Neutrali Rita
196 2022-09-30 Kelias į sceną I kl. Neutrali Rita
197 2022-09-30 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
198 2022-09-30 Kelias į sceną (Teatro paslaptys) III kl. Neutrali Rita
199 2022-09-30 Kelias į sceną (Modernusis teatras) IV kl. Neutrali Rita
200 2022-09-30 Scenos kalba II kl. Neutrali Rita
201 2022-09-30 Poetinio teatro paslaptys II kl. Neutrali Rita
202 2022-09-30 Poetinio teatro paslaptys III kl. Neutrali Rita
203 2022-09-30 Teatriniai žaidimai II kl. Neutrali Rita
204 2022-09-30 Teatriniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
205 2022-09-30 Teatriniai žaidimai IV kl. Neutrali Rita
206 2022-09-30 Vokalinis-instrumentinis ansamblis I kl. Neutrali Rita
207 2022-09-30 Vokalinis-instrumentinis ansamblis II kl. Neutrali Rita
208 2022-09-30 Vokalo studija IV kl. Neutrali Rita
209 2022-09-30 Neformalaus švietimo menų projektas II kl. Neutrali Rita
210 2022-09-30 Neformalaus švietimo menų projektas IV kl. Neutrali Rita
211 2022-09-30 Projektas „Atmintis“ III kl. Neutrali Rita
212 2022-09-30 Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa I kl. Neutrali Rita
213 2022-09-30 Tinklinis III kl. Neutrali Rita
214 2022-09-30 Sportiniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
215 2022-09-30 Sportas visiems II kl. Neutrali Rita
216 2022-09-30 Sportas visiems III kl. Neutrali Rita
217 2022-09-30 Tinklinis, mergaitės I kl. Neutrali Rita
218 2022-09-30 Tinklinis, mergaitės II kl. Neutrali Rita
219 2022-09-30 Kokybės krepšelis Neutrali

Ar tai visa informacija, kurią komunikuojate?

Rita
220 2022-09-30 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Rita
221 2022-09-30 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Rita
222 2022-09-30 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
224 2022-09-30 Brandos egzaminai Neutrali Rita
225 2022-09-30 Aplinkosaugos švietimo projektas Neutrali Rita
226 2022-09-30 EGZAMINAS: Užsienio kalba (anglų) Neutrali Rita
227 2022-09-30 EGZAMINAS: Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Rita
228 2022-09-30 EGZAMINAS: Matematika Neutrali Rita
230 2022-09-30 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
2 2022-09-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

Rita
4 2022-09-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rita
6 2022-09-30 Struktūra ir kontaktai Neutrali Rita
7 2022-09-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
8 2022-09-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rita
9 2022-09-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2022-09-30 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rita
12 2022-09-30 Pasiekimai Neutrali

Sukelta iki 2015 metų.
Ar tikrai aktualu senesnių metų pasiekimai ir juos reikia kelti?

Rita
18 2022-09-30 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 


 

Rita
19 2022-09-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2022-09-30 Psichologas Bendrieji reikalavimai Rita
22 2022-09-30 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rita
23 2022-09-30 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Rita
27 2022-09-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2022-09-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Rita
30 2022-09-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai


 

Rita
32 2022-09-30 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
34 2022-09-30 Ugdymas Neutrali Rita
35 2022-09-30 Ugdymo organizavimas Neutrali Rita
41 2022-09-30 Projektinė veikla Neutrali Rita
43 2022-09-30 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2022-09-30 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2022-09-30 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2022-09-30 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2022-09-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 2022-09-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rita
53 2022-09-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 2022-09-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
55 2022-09-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Rita
56 2022-09-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
57 2022-09-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai


 

 

Rita
62 2022-09-30 Gimnazija Neutrali Rita
63 2022-09-30 Vizija, misija Neutrali Rita
64 2022-09-30 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
68 2022-09-30 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
74 2022-09-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
77 2022-09-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2022-09-30 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2022-09-30 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2022-09-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2022-09-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2022-09-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
104 2022-09-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2022-09-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Rita
114 2022-09-30 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
115 2022-09-30 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
116 2022-09-30 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rita
118 2022-09-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
123 2022-09-30 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
125 2022-09-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
129 2022-09-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2022-09-30 Slapukų politika Neutrali Rita
133 2022-09-30 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Rita
134 2022-09-30 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos (vidurinio ugdymo) aprašymą.

Rita
155 2022-09-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų - trūksta šių specialistų V. Baikštienei; S. Požerskui; R. Šaumonas 

Rita
156 2022-09-30 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2022-09-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
161 2022-09-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos,  ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2022-09-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
163 2022-09-30 Savivalda Neutrali Rita
164 2022-09-30 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
165 2022-09-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rita
166 2022-09-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
168 2022-09-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Rita
171 2022-09-30 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Rita
172 2022-09-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2022-09-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 
Grupių funkcijas, jei tokios yra.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
175 2022-09-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
176 2022-09-30 Covid-19 Neutrali Rita
177 2022-09-30 Klasių seniūnai Rekomendacija

Patikrinkite ar klasių vadovai nepasikeitę.

Rita
178 2022-09-30 Juozas Miltinis Neutrali Rita
180 2022-09-30 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
181 2022-09-30 2019-2020 m .m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
182 2022-09-30 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
183 2022-09-30 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
184 2022-09-30 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
185 2022-09-30 2015-2016 m. m. miesto olimpiadų, konkursų, projektų pasiekimai Neutrali Rita
186 2022-09-30 Gimnazijos išorės vertinimas Neutrali Rita
187 2022-09-30 Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ Neutrali Rita
188 2022-09-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį bei paslaugos (pagrindinio ugdymo) aprašymą.

Rita
193 2022-09-30 Būreliai Neutrali Rita
194 2022-09-30 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
195 2022-09-30 Integruotas menų projektas IV kl. Neutrali Rita
196 2022-09-30 Kelias į sceną I kl. Neutrali Rita
197 2022-09-30 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
198 2022-09-30 Kelias į sceną (Teatro paslaptys) III kl. Neutrali Rita
199 2022-09-30 Kelias į sceną (Modernusis teatras) IV kl. Neutrali Rita
200 2022-09-30 Scenos kalba II kl. Neutrali Rita
201 2022-09-30 Poetinio teatro paslaptys II kl. Neutrali Rita
202 2022-09-30 Poetinio teatro paslaptys III kl. Neutrali Rita
203 2022-09-30 Teatriniai žaidimai II kl. Neutrali Rita
204 2022-09-30 Teatriniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
205 2022-09-30 Teatriniai žaidimai IV kl. Neutrali Rita
206 2022-09-30 Vokalinis-instrumentinis ansamblis I kl. Neutrali Rita
207 2022-09-30 Vokalinis-instrumentinis ansamblis II kl. Neutrali Rita
208 2022-09-30 Vokalo studija IV kl. Neutrali Rita
209 2022-09-30 Neformalaus švietimo menų projektas II kl. Neutrali Rita
210 2022-09-30 Neformalaus švietimo menų projektas IV kl. Neutrali Rita
211 2022-09-30 Projektas „Atmintis“ III kl. Neutrali Rita
212 2022-09-30 Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa I kl. Neutrali Rita
213 2022-09-30 Tinklinis III kl. Neutrali Rita
214 2022-09-30 Sportiniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
215 2022-09-30 Sportas visiems II kl. Neutrali Rita
216 2022-09-30 Sportas visiems III kl. Neutrali Rita
217 2022-09-30 Tinklinis, mergaitės I kl. Neutrali Rita
218 2022-09-30 Tinklinis, mergaitės II kl. Neutrali Rita
219 2022-09-30 Kokybės krepšelis Neutrali

Ar tai visa informacija, kurią komunikuojate?

Rita
220 2022-09-30 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Rita
221 2022-09-30 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Rita
222 2022-09-30 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
224 2022-09-30 Brandos egzaminai Neutrali Rita
225 2022-09-30 Aplinkosaugos švietimo projektas Neutrali Rita
226 2022-09-30 EGZAMINAS: Užsienio kalba (anglų) Neutrali Rita
227 2022-09-30 EGZAMINAS: Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Rita
228 2022-09-30 EGZAMINAS: Matematika Neutrali Rita
230 2022-09-30 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita