Turinio auditas

68%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2024-04-15 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos (vidurinio ugdymo) aprašymą.

Rita
188 2024-04-15 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį bei paslaugos (pagrindinio ugdymo) aprašymą.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
155 2024-04-15 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų - trūksta šių specialistų V. Baikštienei; S. Požerskui; R. Šaumonas 

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
118 2024-04-15 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
172 2024-04-15 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2024-04-15 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 
Grupių funkcijas, jei tokios yra.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
177 2024-04-15 Klasių seniūnai Rekomendacija

Patikrinkite ar klasių vadovai nepasikeitę.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2024-04-15 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-04-15 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
54 2024-04-15 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 2024-04-15 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
114 2024-04-15 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
125 2024-04-15 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
161 2024-04-15 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos,  ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2024-04-15 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
175 2024-04-15 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-04-15 Pasiekimai Neutrali

Sukelta iki 2015 metų.
Ar tikrai aktualu senesnių metų pasiekimai ir juos reikia kelti?

Rita
32 2024-04-15 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
64 2024-04-15 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
74 2024-04-15 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
116 2024-04-15 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rita
123 2024-04-15 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
133 2024-04-15 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Rita
164 2024-04-15 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-15 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
4 2024-04-15 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rita
6 2024-04-15 Struktūra ir kontaktai Neutrali Rita
8 2024-04-15 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rita
9 2024-04-15 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2024-04-15 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rita
18 2024-04-15 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 


 

Rita
19 2024-04-15 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2024-04-15 Psichologas Bendrieji reikalavimai Rita
22 2024-04-15 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rita
23 2024-04-15 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Rita
27 2024-04-15 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2024-04-15 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Rita
30 2024-04-15 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai


 

Rita
34 2024-04-15 Ugdymas Neutrali Rita
35 2024-04-15 Ugdymo organizavimas Neutrali Rita
41 2024-04-15 Projektinė veikla Neutrali Rita
43 2024-04-15 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2024-04-15 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2024-04-15 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2024-04-15 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2024-04-15 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
53 2024-04-15 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
55 2024-04-15 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Rita
57 2024-04-15 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai


 

 

Rita
62 2024-04-15 Gimnazija Neutrali Rita
63 2024-04-15 Vizija, misija Neutrali Rita
68 2024-04-15 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
77 2024-04-15 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2024-04-15 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2024-04-15 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2024-04-15 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2024-04-15 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2024-04-15 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
104 2024-04-15 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2024-04-15 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Rita
115 2024-04-15 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
129 2024-04-15 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2024-04-15 Slapukų politika Neutrali Rita
156 2024-04-15 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2024-04-15 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
163 2024-04-15 Savivalda Neutrali Rita
165 2024-04-15 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rita
166 2024-04-15 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
168 2024-04-15 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Rita
171 2024-04-15 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Rita
176 2024-04-15 Covid-19 Neutrali Rita
178 2024-04-15 Juozas Miltinis Neutrali Rita
180 2024-04-15 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
181 2024-04-15 2019-2020 m .m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
182 2024-04-15 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
183 2024-04-15 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
184 2024-04-15 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
185 2024-04-15 2015-2016 m. m. miesto olimpiadų, konkursų, projektų pasiekimai Neutrali Rita
186 2024-04-15 Gimnazijos išorės vertinimas Neutrali Rita
187 2024-04-15 Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ Neutrali Rita
193 2024-04-15 Būreliai Neutrali Rita
194 2024-04-15 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
195 2024-04-15 Integruotas menų projektas IV kl. Neutrali Rita
196 2024-04-15 Kelias į sceną I kl. Neutrali Rita
197 2024-04-15 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
198 2024-04-15 Kelias į sceną (Teatro paslaptys) III kl. Neutrali Rita
199 2024-04-15 Kelias į sceną (Modernusis teatras) IV kl. Neutrali Rita
200 2024-04-15 Scenos kalba II kl. Neutrali Rita
201 2024-04-15 Poetinio teatro paslaptys II kl. Neutrali Rita
202 2024-04-15 Poetinio teatro paslaptys III kl. Neutrali Rita
203 2024-04-15 Teatriniai žaidimai II kl. Neutrali Rita
204 2024-04-15 Teatriniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
205 2024-04-15 Teatriniai žaidimai IV kl. Neutrali Rita
206 2024-04-15 Vokalinis-instrumentinis ansamblis I kl. Neutrali Rita
207 2024-04-15 Vokalinis-instrumentinis ansamblis II kl. Neutrali Rita
208 2024-04-15 Vokalo studija IV kl. Neutrali Rita
209 2024-04-15 Neformalaus švietimo menų projektas II kl. Neutrali Rita
210 2024-04-15 Neformalaus švietimo menų projektas IV kl. Neutrali Rita
211 2024-04-15 Projektas „Atmintis“ III kl. Neutrali Rita
212 2024-04-15 Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa I kl. Neutrali Rita
213 2024-04-15 Tinklinis III kl. Neutrali Rita
214 2024-04-15 Sportiniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
215 2024-04-15 Sportas visiems II kl. Neutrali Rita
216 2024-04-15 Sportas visiems III kl. Neutrali Rita
217 2024-04-15 Tinklinis, mergaitės I kl. Neutrali Rita
218 2024-04-15 Tinklinis, mergaitės II kl. Neutrali Rita
219 2024-04-15 Kokybės krepšelis Neutrali

Ar tai visa informacija, kurią komunikuojate?

Rita
220 2024-04-15 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Rita
221 2024-04-15 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Rita
222 2024-04-15 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
224 2024-04-15 Brandos egzaminai Neutrali Rita
225 2024-04-15 Aplinkosaugos švietimo projektas Neutrali Rita
226 2024-04-15 EGZAMINAS: Užsienio kalba (anglų) Neutrali Rita
227 2024-04-15 EGZAMINAS: Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Rita
228 2024-04-15 EGZAMINAS: Matematika Neutrali Rita
230 2024-04-15 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
235 2024-04-15 STEAM ugdymas Neutrali Rita
236 2024-04-15 Projektinės grupės Neutrali Rita
237 2024-04-15 Integruoti projektai Neutrali Rita
238 2024-04-15 Kokybės krepšelio PKC Neutrali Rita
239 2024-04-15 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Rita
240 2024-04-15 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
241 2024-04-15 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Rita
243 2024-04-15 PUPP tvarkaraštis Neutrali Rita
244 2024-04-15 2023-2024 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
245 2024-04-15 Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-15 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
2 2024-04-15 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

Rita
4 2024-04-15 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rita
6 2024-04-15 Struktūra ir kontaktai Neutrali Rita
8 2024-04-15 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rita
9 2024-04-15 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2024-04-15 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rita
12 2024-04-15 Pasiekimai Neutrali

Sukelta iki 2015 metų.
Ar tikrai aktualu senesnių metų pasiekimai ir juos reikia kelti?

Rita
18 2024-04-15 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 


 

Rita
19 2024-04-15 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2024-04-15 Psichologas Bendrieji reikalavimai Rita
22 2024-04-15 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rita
23 2024-04-15 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Rita
27 2024-04-15 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2024-04-15 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Rita
30 2024-04-15 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai


 

Rita
32 2024-04-15 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
34 2024-04-15 Ugdymas Neutrali Rita
35 2024-04-15 Ugdymo organizavimas Neutrali Rita
41 2024-04-15 Projektinė veikla Neutrali Rita
43 2024-04-15 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2024-04-15 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2024-04-15 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2024-04-15 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2024-04-15 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 2024-04-15 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rita
53 2024-04-15 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 2024-04-15 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
55 2024-04-15 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Rita
56 2024-04-15 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
57 2024-04-15 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai


 

 

Rita
62 2024-04-15 Gimnazija Neutrali Rita
63 2024-04-15 Vizija, misija Neutrali Rita
64 2024-04-15 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
68 2024-04-15 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
74 2024-04-15 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
77 2024-04-15 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2024-04-15 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2024-04-15 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2024-04-15 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2024-04-15 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2024-04-15 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
104 2024-04-15 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2024-04-15 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Rita
114 2024-04-15 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
115 2024-04-15 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
116 2024-04-15 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rita
118 2024-04-15 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
123 2024-04-15 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
125 2024-04-15 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
129 2024-04-15 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2024-04-15 Slapukų politika Neutrali Rita
133 2024-04-15 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Rita
134 2024-04-15 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos (vidurinio ugdymo) aprašymą.

Rita
155 2024-04-15 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų - trūksta šių specialistų V. Baikštienei; S. Požerskui; R. Šaumonas 

Rita
156 2024-04-15 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2024-04-15 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
161 2024-04-15 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos,  ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2024-04-15 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
163 2024-04-15 Savivalda Neutrali Rita
164 2024-04-15 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
165 2024-04-15 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rita
166 2024-04-15 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
168 2024-04-15 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Rita
171 2024-04-15 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Rita
172 2024-04-15 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2024-04-15 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 
Grupių funkcijas, jei tokios yra.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
175 2024-04-15 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
176 2024-04-15 Covid-19 Neutrali Rita
177 2024-04-15 Klasių seniūnai Rekomendacija

Patikrinkite ar klasių vadovai nepasikeitę.

Rita
178 2024-04-15 Juozas Miltinis Neutrali Rita
180 2024-04-15 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
181 2024-04-15 2019-2020 m .m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
182 2024-04-15 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
183 2024-04-15 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
184 2024-04-15 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
185 2024-04-15 2015-2016 m. m. miesto olimpiadų, konkursų, projektų pasiekimai Neutrali Rita
186 2024-04-15 Gimnazijos išorės vertinimas Neutrali Rita
187 2024-04-15 Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ Neutrali Rita
188 2024-04-15 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį bei paslaugos (pagrindinio ugdymo) aprašymą.

Rita
193 2024-04-15 Būreliai Neutrali Rita
194 2024-04-15 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
195 2024-04-15 Integruotas menų projektas IV kl. Neutrali Rita
196 2024-04-15 Kelias į sceną I kl. Neutrali Rita
197 2024-04-15 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
198 2024-04-15 Kelias į sceną (Teatro paslaptys) III kl. Neutrali Rita
199 2024-04-15 Kelias į sceną (Modernusis teatras) IV kl. Neutrali Rita
200 2024-04-15 Scenos kalba II kl. Neutrali Rita
201 2024-04-15 Poetinio teatro paslaptys II kl. Neutrali Rita
202 2024-04-15 Poetinio teatro paslaptys III kl. Neutrali Rita
203 2024-04-15 Teatriniai žaidimai II kl. Neutrali Rita
204 2024-04-15 Teatriniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
205 2024-04-15 Teatriniai žaidimai IV kl. Neutrali Rita
206 2024-04-15 Vokalinis-instrumentinis ansamblis I kl. Neutrali Rita
207 2024-04-15 Vokalinis-instrumentinis ansamblis II kl. Neutrali Rita
208 2024-04-15 Vokalo studija IV kl. Neutrali Rita
209 2024-04-15 Neformalaus švietimo menų projektas II kl. Neutrali Rita
210 2024-04-15 Neformalaus švietimo menų projektas IV kl. Neutrali Rita
211 2024-04-15 Projektas „Atmintis“ III kl. Neutrali Rita
212 2024-04-15 Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa I kl. Neutrali Rita
213 2024-04-15 Tinklinis III kl. Neutrali Rita
214 2024-04-15 Sportiniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
215 2024-04-15 Sportas visiems II kl. Neutrali Rita
216 2024-04-15 Sportas visiems III kl. Neutrali Rita
217 2024-04-15 Tinklinis, mergaitės I kl. Neutrali Rita
218 2024-04-15 Tinklinis, mergaitės II kl. Neutrali Rita
219 2024-04-15 Kokybės krepšelis Neutrali

Ar tai visa informacija, kurią komunikuojate?

Rita
220 2024-04-15 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Rita
221 2024-04-15 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Rita
222 2024-04-15 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
224 2024-04-15 Brandos egzaminai Neutrali Rita
225 2024-04-15 Aplinkosaugos švietimo projektas Neutrali Rita
226 2024-04-15 EGZAMINAS: Užsienio kalba (anglų) Neutrali Rita
227 2024-04-15 EGZAMINAS: Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Rita
228 2024-04-15 EGZAMINAS: Matematika Neutrali Rita
230 2024-04-15 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
235 2024-04-15 STEAM ugdymas Neutrali Rita
236 2024-04-15 Projektinės grupės Neutrali Rita
237 2024-04-15 Integruoti projektai Neutrali Rita
238 2024-04-15 Kokybės krepšelio PKC Neutrali Rita
239 2024-04-15 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Rita
240 2024-04-15 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
241 2024-04-15 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Rita
243 2024-04-15 PUPP tvarkaraštis Neutrali Rita
244 2024-04-15 2023-2024 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
245 2024-04-15 Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Neutrali