Turinio auditas

70%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2023-09-28 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos (vidurinio ugdymo) aprašymą.

Rita
188 2023-09-28 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį bei paslaugos (pagrindinio ugdymo) aprašymą.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
155 2023-09-28 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų - trūksta šių specialistų V. Baikštienei; S. Požerskui; R. Šaumonas 

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
118 2023-09-28 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
172 2023-09-28 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2023-09-28 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 
Grupių funkcijas, jei tokios yra.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
177 2023-09-28 Klasių seniūnai Rekomendacija

Patikrinkite ar klasių vadovai nepasikeitę.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2023-09-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-09-28 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
54 2023-09-28 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
56 2023-09-28 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
114 2023-09-28 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
125 2023-09-28 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
161 2023-09-28 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos,  ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2023-09-28 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
175 2023-09-28 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2023-09-28 Pasiekimai Neutrali

Sukelta iki 2015 metų.
Ar tikrai aktualu senesnių metų pasiekimai ir juos reikia kelti?

Rita
32 2023-09-28 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
64 2023-09-28 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
74 2023-09-28 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
116 2023-09-28 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rita
123 2023-09-28 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
133 2023-09-28 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Rita
164 2023-09-28 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-28 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
4 2023-09-28 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rita
6 2023-09-28 Struktūra ir kontaktai Neutrali Rita
8 2023-09-28 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rita
9 2023-09-28 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2023-09-28 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rita
18 2023-09-28 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 


 

Rita
19 2023-09-28 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2023-09-28 Psichologas Bendrieji reikalavimai Rita
22 2023-09-28 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rita
23 2023-09-28 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Rita
27 2023-09-28 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2023-09-28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Rita
30 2023-09-28 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai


 

Rita
34 2023-09-28 Ugdymas Neutrali Rita
35 2023-09-28 Ugdymo organizavimas Neutrali Rita
41 2023-09-28 Projektinė veikla Neutrali Rita
43 2023-09-28 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2023-09-28 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2023-09-28 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2023-09-28 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2023-09-28 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
53 2023-09-28 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
55 2023-09-28 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Rita
57 2023-09-28 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai


 

 

Rita
62 2023-09-28 Gimnazija Neutrali Rita
63 2023-09-28 Vizija, misija Neutrali Rita
68 2023-09-28 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
77 2023-09-28 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2023-09-28 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2023-09-28 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2023-09-28 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2023-09-28 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2023-09-28 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
104 2023-09-28 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2023-09-28 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Rita
115 2023-09-28 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
129 2023-09-28 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2023-09-28 Slapukų politika Neutrali Rita
156 2023-09-28 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2023-09-28 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
163 2023-09-28 Savivalda Neutrali Rita
165 2023-09-28 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rita
166 2023-09-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
168 2023-09-28 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Rita
171 2023-09-28 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Rita
176 2023-09-28 Covid-19 Neutrali Rita
178 2023-09-28 Juozas Miltinis Neutrali Rita
180 2023-09-28 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
181 2023-09-28 2019-2020 m .m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
182 2023-09-28 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
183 2023-09-28 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
184 2023-09-28 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
185 2023-09-28 2015-2016 m. m. miesto olimpiadų, konkursų, projektų pasiekimai Neutrali Rita
186 2023-09-28 Gimnazijos išorės vertinimas Neutrali Rita
187 2023-09-28 Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ Neutrali Rita
193 2023-09-28 Būreliai Neutrali Rita
194 2023-09-28 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
195 2023-09-28 Integruotas menų projektas IV kl. Neutrali Rita
196 2023-09-28 Kelias į sceną I kl. Neutrali Rita
197 2023-09-28 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
198 2023-09-28 Kelias į sceną (Teatro paslaptys) III kl. Neutrali Rita
199 2023-09-28 Kelias į sceną (Modernusis teatras) IV kl. Neutrali Rita
200 2023-09-28 Scenos kalba II kl. Neutrali Rita
201 2023-09-28 Poetinio teatro paslaptys II kl. Neutrali Rita
202 2023-09-28 Poetinio teatro paslaptys III kl. Neutrali Rita
203 2023-09-28 Teatriniai žaidimai II kl. Neutrali Rita
204 2023-09-28 Teatriniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
205 2023-09-28 Teatriniai žaidimai IV kl. Neutrali Rita
206 2023-09-28 Vokalinis-instrumentinis ansamblis I kl. Neutrali Rita
207 2023-09-28 Vokalinis-instrumentinis ansamblis II kl. Neutrali Rita
208 2023-09-28 Vokalo studija IV kl. Neutrali Rita
209 2023-09-28 Neformalaus švietimo menų projektas II kl. Neutrali Rita
210 2023-09-28 Neformalaus švietimo menų projektas IV kl. Neutrali Rita
211 2023-09-28 Projektas „Atmintis“ III kl. Neutrali Rita
212 2023-09-28 Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa I kl. Neutrali Rita
213 2023-09-28 Tinklinis III kl. Neutrali Rita
214 2023-09-28 Sportiniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
215 2023-09-28 Sportas visiems II kl. Neutrali Rita
216 2023-09-28 Sportas visiems III kl. Neutrali Rita
217 2023-09-28 Tinklinis, mergaitės I kl. Neutrali Rita
218 2023-09-28 Tinklinis, mergaitės II kl. Neutrali Rita
219 2023-09-28 Kokybės krepšelis Neutrali

Ar tai visa informacija, kurią komunikuojate?

Rita
220 2023-09-28 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Rita
221 2023-09-28 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Rita
222 2023-09-28 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
224 2023-09-28 Brandos egzaminai Neutrali Rita
225 2023-09-28 Aplinkosaugos švietimo projektas Neutrali Rita
226 2023-09-28 EGZAMINAS: Užsienio kalba (anglų) Neutrali Rita
227 2023-09-28 EGZAMINAS: Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Rita
228 2023-09-28 EGZAMINAS: Matematika Neutrali Rita
230 2023-09-28 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
235 2023-09-28 STEAM ugdymas Neutrali Rita
236 2023-09-28 Projektinės grupės Neutrali Rita
237 2023-09-28 Integruoti projektai Neutrali Rita
238 2023-09-28 Kokybės krepšelio PKC Neutrali Rita
239 2023-09-28 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Rita
240 2023-09-28 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
241 2023-09-28 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Rita
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-28 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Rita
2 2023-09-28 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.

Rita
4 2023-09-28 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Rita
6 2023-09-28 Struktūra ir kontaktai Neutrali Rita
8 2023-09-28 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Rita
9 2023-09-28 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Rita
11 2023-09-28 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Rita
12 2023-09-28 Pasiekimai Neutrali

Sukelta iki 2015 metų.
Ar tikrai aktualu senesnių metų pasiekimai ir juos reikia kelti?

Rita
18 2023-09-28 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai


 


 

Rita
19 2023-09-28 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Rita
21 2023-09-28 Psichologas Bendrieji reikalavimai Rita
22 2023-09-28 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Rita
23 2023-09-28 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali Rita
27 2023-09-28 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Rita
28 2023-09-28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Rita
30 2023-09-28 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai


 

Rita
32 2023-09-28 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Rita
34 2023-09-28 Ugdymas Neutrali Rita
35 2023-09-28 Ugdymo organizavimas Neutrali Rita
41 2023-09-28 Projektinė veikla Neutrali Rita
43 2023-09-28 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
44 2023-09-28 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
45 2023-09-28 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Rita
46 2023-09-28 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Rita
47 2023-09-28 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Rita
52 2023-09-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Rita
53 2023-09-28 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Rita
54 2023-09-28 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Rita
55 2023-09-28 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Rita
56 2023-09-28 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Rita
57 2023-09-28 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai


 

 

Rita
62 2023-09-28 Gimnazija Neutrali Rita
63 2023-09-28 Vizija, misija Neutrali Rita
64 2023-09-28 Gimnazijos himnas Neutrali

Jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Rita
68 2023-09-28 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
74 2023-09-28 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Rita
77 2023-09-28 Versija neįgaliesiems Neutrali Rita
78 2023-09-28 Svetainės medis Neutrali Rita
79 2023-09-28 Apie gimnaziją Neutrali Rita
82 2023-09-28 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Rita
83 2023-09-28 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Rita
86 2023-09-28 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Rita
104 2023-09-28 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Rita
107 2023-09-28 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Rita
114 2023-09-28 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Rita
115 2023-09-28 Gimnazijos simboliai Neutrali Rita
116 2023-09-28 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Rita
118 2023-09-28 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
123 2023-09-28 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Rita
125 2023-09-28 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Rita
129 2023-09-28 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Rita
130 2023-09-28 Slapukų politika Neutrali Rita
133 2023-09-28 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Rita
134 2023-09-28 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos (vidurinio ugdymo) aprašymą.

Rita
155 2023-09-28 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų - trūksta šių specialistų V. Baikštienei; S. Požerskui; R. Šaumonas 

Rita
156 2023-09-28 Turinio auditas Neutrali Rita
160 2023-09-28 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Rita
161 2023-09-28 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos , asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos,  ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Rita
162 2023-09-28 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Rita
163 2023-09-28 Savivalda Neutrali Rita
164 2023-09-28 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Rita
165 2023-09-28 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Rita
166 2023-09-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Rita
168 2023-09-28 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Rita
171 2023-09-28 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Rita
172 2023-09-28 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Pašome pateikti:
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
174 2023-09-28 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti 
Grupių funkcijas, jei tokios yra.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Rita
175 2023-09-28 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Rita
176 2023-09-28 Covid-19 Neutrali Rita
177 2023-09-28 Klasių seniūnai Rekomendacija

Patikrinkite ar klasių vadovai nepasikeitę.

Rita
178 2023-09-28 Juozas Miltinis Neutrali Rita
180 2023-09-28 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
181 2023-09-28 2019-2020 m .m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
182 2023-09-28 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
183 2023-09-28 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
184 2023-09-28 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
185 2023-09-28 2015-2016 m. m. miesto olimpiadų, konkursų, projektų pasiekimai Neutrali Rita
186 2023-09-28 Gimnazijos išorės vertinimas Neutrali Rita
187 2023-09-28 Projektas „Matematikos mokau(-si) savivaldžiai – mokausi atsakingai“ Neutrali Rita
188 2023-09-28 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį bei paslaugos (pagrindinio ugdymo) aprašymą.

Rita
193 2023-09-28 Būreliai Neutrali Rita
194 2023-09-28 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
195 2023-09-28 Integruotas menų projektas IV kl. Neutrali Rita
196 2023-09-28 Kelias į sceną I kl. Neutrali Rita
197 2023-09-28 Integruotas menų projektas II kl. Neutrali Rita
198 2023-09-28 Kelias į sceną (Teatro paslaptys) III kl. Neutrali Rita
199 2023-09-28 Kelias į sceną (Modernusis teatras) IV kl. Neutrali Rita
200 2023-09-28 Scenos kalba II kl. Neutrali Rita
201 2023-09-28 Poetinio teatro paslaptys II kl. Neutrali Rita
202 2023-09-28 Poetinio teatro paslaptys III kl. Neutrali Rita
203 2023-09-28 Teatriniai žaidimai II kl. Neutrali Rita
204 2023-09-28 Teatriniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
205 2023-09-28 Teatriniai žaidimai IV kl. Neutrali Rita
206 2023-09-28 Vokalinis-instrumentinis ansamblis I kl. Neutrali Rita
207 2023-09-28 Vokalinis-instrumentinis ansamblis II kl. Neutrali Rita
208 2023-09-28 Vokalo studija IV kl. Neutrali Rita
209 2023-09-28 Neformalaus švietimo menų projektas II kl. Neutrali Rita
210 2023-09-28 Neformalaus švietimo menų projektas IV kl. Neutrali Rita
211 2023-09-28 Projektas „Atmintis“ III kl. Neutrali Rita
212 2023-09-28 Šv. Kotrynos ateitininkų kuopa I kl. Neutrali Rita
213 2023-09-28 Tinklinis III kl. Neutrali Rita
214 2023-09-28 Sportiniai žaidimai III kl. Neutrali Rita
215 2023-09-28 Sportas visiems II kl. Neutrali Rita
216 2023-09-28 Sportas visiems III kl. Neutrali Rita
217 2023-09-28 Tinklinis, mergaitės I kl. Neutrali Rita
218 2023-09-28 Tinklinis, mergaitės II kl. Neutrali Rita
219 2023-09-28 Kokybės krepšelis Neutrali

Ar tai visa informacija, kurią komunikuojate?

Rita
220 2023-09-28 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali Rita
221 2023-09-28 Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Rita
222 2023-09-28 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Rita
224 2023-09-28 Brandos egzaminai Neutrali Rita
225 2023-09-28 Aplinkosaugos švietimo projektas Neutrali Rita
226 2023-09-28 EGZAMINAS: Užsienio kalba (anglų) Neutrali Rita
227 2023-09-28 EGZAMINAS: Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Rita
228 2023-09-28 EGZAMINAS: Matematika Neutrali Rita
230 2023-09-28 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
235 2023-09-28 STEAM ugdymas Neutrali Rita
236 2023-09-28 Projektinės grupės Neutrali Rita
237 2023-09-28 Integruoti projektai Neutrali Rita
238 2023-09-28 Kokybės krepšelio PKC Neutrali Rita
239 2023-09-28 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Rita
240 2023-09-28 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Rita
241 2023-09-28 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Rita