Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Algis Želvys  Mokytojų atstovas Pirmininkas
2. Daiva Mackevičienė Mokytojų atstovė Narė
3. Saulius Kontautas Mokytojų atstovas Narys
4. Daiva Žemaitienė Mokytojų atstovė Narė
5. Vaida Bakšienė Mokytojų atstovė Sekretorė
6. Lina Žebrienė Tėvų atstovė Narė
7. Rita Jasiūnienė Tėvų atstovė Narė
8. Vilma Ruzienė Tėvų atstovė Pavaduotoja
9. Gražina Lukoševičienė Tėvų atstovė Narė
10. Ingrida Kašėtienė Tėvų atstovė Narė
11. Paulius Klimovas IIIb Mokinių atstovas Narys
12. Timonas Vaižmužys IId Mokinių atstovas Narys
13. Melita Marozovaitė IIIa Mokinių atstovė Narė
14. Vytė Briedelytė IIb Mokinių atstovė Narė
15. Vaiva Vaičeliūnaitė IIId Mokinių atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises;
 • koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių popamokinį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir kitus mokinių savivaldą įteisinančius dokumentus;
 • inicijuoti ir mokinių vardu pasirašyti susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūrėti jų laikymąsi;
 • inicijuoti mokinių laikraščių leidybą;
 • priimti sprendimus dėl visos gimnazijos savivaldos institucijų ar mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.

Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazisto etikos kodeksas 2022-01-27 11:36:15 256.73 KB
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos 2022-01-27 11:36:15 47.42 KB

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40