Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Algis Želvys  Mokytojų atstovas Pirmininkas
2. Daiva Mackevičienė Mokytojų atstovė Narė
3. Vaiva Jucienė Mokytojų atstovė Narė
4. Eda Vaičiūnė Mokytojų atstovė Sekretorė
5. Lina Rastenienė Mokytojų atstovė Narė
6. Dalia Bespolovienė Mokytojų atstovė Narė
7. Ginta Česevičienė Tėvų atstovė Narė
8. Jurgita Ragauskienė Tėvų atstovė Narė
9. Edita Marcinkevičienė Tėvų atstovė Narė
10. Renata Slapšienė Tėvų atstovė Narė
11. Margarita Mackevičiūtė IVb Mokinių atstovė Narė
12. Austėja Jurkėnaitė IVb Mokinių atstovė Narė
13. Gabija Baltrūnaitė IVa Mokinių atstovė Narė
14. Evilija Jasiūnaitė IVe Mokinių atstovė Narė
15. Vaiva Vaičeliūnaitė IIId Mokinių atstovė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises;
 • koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių popamokinį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir kitus mokinių savivaldą įteisinančius dokumentus;
 • inicijuoti ir mokinių vardu pasirašyti susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūrėti jų laikymąsi;
 • inicijuoti mokinių laikraščių leidybą;
 • priimti sprendimus dėl visos gimnazijos savivaldos institucijų ar mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.

Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazisto etikos kodeksas 2022-01-27 11:36:15 256.73 KB
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos 2022-01-27 11:36:15 47.42 KB

Atnaujinta: 2023-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki mokyklos gimtadienio liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.