Aplinkosaugos švietimo projektas

Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projekto

SUMAŽINK VARTOJIMĄ, PERDIRBK IR RŪŠIUOK!“ veiklos

2022m. sausis – 2022 m. gruodis 

Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo projekto

Rūšiuok atsakingai, vartok saikingai“ veiklos

2021 m. sausis – 2021 m. gruodis 

Aplinkosaugos švietimo projekto įgyvendinimo veiklos

„Saikingai vartoju – dar metus žemei dovanoju“

2020 m. sausis – 2020 m. gruodis

Paskaitų ciklas skirtas Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai (birželio 5 d.) „5 didžiosios problemos“.

II – III klasių mokiniai – aplinkosaugos aktyvistai – parengė 45 minučių trukmės 5 paskaitas skirtas Pasaulinei apsaugos dienai.  Sukurtas paskaitas skaitė I-III klasių mokiniams klasės valandėlių metu.

Kūrybinių rašto darbų konkursas „Kaip pasikeitė K.Donelaičio Žiemos rūpesčiai?“

52 III klasių mokiniai kurė esė, impresijas, eilėraščius, samprotavimo rašinius skirtus Pasaulinei Žemės dienai.


Kūrybinės dirbtuvės – Velykinių dekoracijų, advento vainikų, Kalėdinių šventinių dekoracijų kūrimas.

Suorganizuoti trys jaukūs vakarai I-IV klasių mokiniams ir jų tėvams. Vienas nuotolinis ir du tiesioginiai. Jų metu sukurti šv. Velykų bei Advento vainikai, šventines dekoracijos.


Vainikai iš „gamtos gerybių“: gyliukų, kaštonų, riešutų, eglės konkorežių


Šventinės dekoracijos


STEAM dalykų praktinių aplinkos kokybės stebėjimo ir tiriamųjų darbų sesija

Respublikinė tiriamoji – praktinė konferencija  „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“.

Visi 172 II klasių mokiniai atliko praktinius-tiriamuosius darbus.

IV klasių 2 mokiniai ir III klasių 2 mokinės rengė brandos darbus.

Gegužės paskutinę savaitę vyko virtuali respublikinė tiriamoji-praktinė konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju.“. Ji vyko tris dienas, skirtingose gamtos mokslų sekcijose: biologijos, chemijos ir fizikos. Pranešimus skaitė 2 dalyviai iš Biržų „Saulės“ gimnazijos, 3 iš Panevėžio miesto „Vyturio“ progimnazijos, 1 - iš „Žemynos“ progimnazijos ir 26 mūsų gimnazijos dalyviai. Pranešimus klausė visi II ir III klasių mokiniai.

Visi II klasių mokiniai šiais mokslo metais atliko tiriamuosius darbus, iš kurių dalis buvo pristatyta Respublikinėje gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencijoje ,,Tiriu. Kuriu. Analizuoju“, kurią organizuoja mūsų gimnazija . Tik šiais metais ji buvo nuotolinė dėl karantino.

Chemijos sekcija

Visus metus 28 - eri II-ųjų klasių mokiniai vykdė chemijos tiriamuosius praktinius darbus. Tai puikus mokymosi būdas, kai šalia tradicinio mokymosi moksleiviai ugdė savo praktinius gebėjimus, kūrybingumą. Konferencijos metu buvo pristatyti šie darbai:

Agnė Teresevičiūtė IIc klasė „Kremų vandenilio jonų rodiklio poveikio veido odai tyrimas ir ekologiško kremo gamyba“.

Kamilė Mockutė IIb klasė „Coca-cola reakcijos su įvairiomis medžiagomis“.

Austėja Pirtinaitė IIe klasė „Gliukozės nustatymas įvairiose šokolado rūšyse“.


Fizikos sekcija

Gegužės 28 d. nuotoliniu būdu vyko kasmetinė respublikinė tiriamųjų darbų konferencija ,,Tiriu. Kuriu. Analizuoju“. Fizikos  sekcija. Buvo pristatyti darbai:

Dovydas Araminas IIc kl. ,,Omo dėsnio skirtingose medžiagose patikrinimas“,  

Modesta Romutytė IIf kl. ,,Šiluminis laidumas“,

Ignius Spirikavičius IIa kl. ,,Skirtingų skysčių slydimo trinties laiko priklausomybės nuo jų tankio tyrimas“, Mykolas Stripeikis IIc kl. ,,Magnetinio lauko poveikis elektros variklio rotoriui“,

Nojus Grigaliūnas IIekl. ,,Vandens su priedais varža“,

Konstantinas Chruškovas IVb kl. ,,Garso kolonėlės konstravimas ir ,,bluetooth“ bangų sugertiems priklausomybės nuo medžiagų tankio tyrimas“.

Turėjome svečių iš Žemynos progimnazijos: VIII b kl. mokinės Aelita Entkutė ir Greta Stakionytė, kurios pristatė darbą ,,Akys – svarbiausias žmogaus jutimo organas“ (mokytoja Nijolė Vaičiulytė)

Džiaugiamės, kad mokiniai domisi gamtos mokslais, tyrinėja. Daro išvadas.


Biologijos sekcija

Buvo pristatyti darbai:

1. Kornelija Červinskaitė IIc klasė „Pirmuonių tyrimas įvairiuose Panevėžio vandens telkiniuose“

2. Beata Baltrušaitytė IIc klasė „Periferinio regėjimo tyrimas“

3. Gerda Vyšniauskaitė IIc klasė „Alkoholio ir inhaliantų poveikis augalų sėklų dygimui, vystymuisi ir vegetacijai“ 

4. Gabija Baltrūnaitė Ia klasė  „Stebėk ką vartoji, kiek vartoji, kaip vartoji“ 

5. Julija Preidytė IIa klasė „Paracetamolio, aspirino ir valerijono poveikis sėjamosios pipirinės augimui“

6. Kamilė Skurdenytė IIe klasė „Guminukų ir kiaušinių augimas osmoso būdu“

7. Gabija Žilinskaitė IIe klasė „Šviesos poveikis chlorofilo susidarymui“


Švarinimo akcija „Darom 2020“.

33 I-ų klasių mokinai dalyvavo akcijoje  „Darom 2020 -  savas kiemas‘‘, kurios metu buvo švarinama ir gražinama artima aplinka prie namų.

Spalio mėn. 28 II c klasės mokiniai savanoriai grėbė nukritusius medžio lapus Panevėžio miesto kapinėse bei Berčiūnų kaimo Nevėžio upės krantus. Kadangi balandžio mėnesį Lietuvoje buvo paskelbta ekstremali situacija, tai akciją „Darom 2020“ nusprendėme atlikti savo kieme. Visi II klasių mokiniai tvarkė savo kiemus, fiksavo savo veiklą ir tokiu būdu prisijungė prie akcijos „Darom 2020“.Trumpametražių aplinkosauginių edukacinių filmukų kūrimo konkursas „Rūšiuoju - taupau“.

III – IV klasių mokinių komandos, besimokančios gamtos mokslus bendruoju kursu sukurė 21 filmuką (iki 3-5 min.) „Rūšiuoju – taupau“.


Sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo seminarų ciklas „Sveika aplinka – sveikatos pagrindas“  miesto bendruomenei.

Balandžio – gegužės mėnesį suorganizuoti du nuotoliniai (Zoom) seminarai gimnazijos  bendruomenei „Sveika aplinka – sveikatos pagrindas“. Dalyvo 89 gimnazijos  bendruomenės dalyviai.

Akcija „Mes Rūšiuojam“

II- ų  klasių mokiniai kūrė lankstinukus apie tvarų vartojimą  ,,Tausok. Rūšiuok. Perdirbk“ . 

Sukurti 52 lankstinukai. Pilietinė iniciatyva - akcija „Nieko nepirkimo diena“.


Lankstinukų kūrimo konkursas „Mažink besaikį vartojimą“

I e klasės mokiniai (28 mok. ir jų tėvai) dalyvavo akcijoje „Nieko nepirkimo diena“.  Sukurti 4 lankstinukai „Mažink besaikį vartojimą“, išleisti ir išplatinti gimnazijos bendruomenei.


2019 m. kovo 1 d. pasirašyta Panevėžio miesto savivaldybės ir gimnazijos aplinkosaugos švietimo projekto „Žvelgiu Žemės akimis“ sutartis  Nr. 22-464

Panevėžio Juozo Miltinio bendruomenė įgyvendindama šį projektą prisidėjo prie Nacionalinė aplinkos apsaugos strategijos pagrindinių ilgalaikių aplinkos apsaugos politikos sričių įgyvendinimo bei supažindinti savo miesto bendruomenę su Panevėžio miesto aplinkos apsaugos politika (oro, vandens, dirvožemio taršos prevencijos ir mažinimo, aplinkos stebėsenos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo, atliekų tvarkymo ir kitomis aplinkos apsaugos valdymo sritimis, klimato kaita), o pačios teikiamo projekto veiklos prisidėjo prie aplinkos kokybės gerinimo, edukacinės ir sveikos aplinkos kūrimo.

Žadinant mokinių norą domėtis juos supančia aplinka, ugdant tiriamojo darbo gebėjimus mūsų gimnazijoje buvo atliekami gamtos mokslų tiriamieji-praktiniai darbai, tirėme ir savo Panevėžio miesto oro, vandens ir dirvožemio užterštumą įvairiose miesto vietose. Analizavome gautus tyrimo rodiklius, siejome su teorinėmis išvadomis, kėlėme hipotezes bei teikėme rekomendacijas miesto bendruomenei. Tad, visi I-II klasių mokiniai atliko praktinius-tiriamuosius darbus. Mokiniai burėsi į komandas ir rinkosi patys tiriamojo darbo temas. Tiriamiesiems darbams mokiniai pasirinko vadovą, su juo aptarė temą, pasirinko tyrimo metodą ir aptarė atlikimo sąlygas. Aplinkosaugos tema buvo pasirinkti ir atliekami šie darbai: „Nitratų bei nitritų tyrimai vandenyje, vaisiuose ir daržovėse, naudojant universalius indikatorius“ (II a kl. 6 mokinių komanda); „Triukšmas ir jo poveikis sveikatai“ (I e kl. 5 mokinių komanda); „Elektros energijos panaudojimas Juozo Miltinio gimnazijoje“ (I d kl. 6 mokinių komanda); „Oro taršos kietosiomis dalelėmis nustatymas Panevėžio mieste ir jo apyklinkėse 2019 m.“ (II c kl. 28 mokinių komanda) bei brandos darbas „Kritulių ir dirvos pH priklausomybės nustatymas Panevėžio miesto keturiuose mikrorajonuose 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais ir rekomendacijų augalų augintojams pateikimas“. Visi mokinių atlikti tiriamieji darbai buvo pristatomi organizuojamoje respublikinėje tiriamojoje – praktinėje konferencijoje „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“. Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus aktualiomis temomis skaitė buvę gimnazijos mokiniai dabar jau mokslininkai, studentai, atliktus tiriamuosius – praktinius darbus pristatė ir respublikos švietimo įstaigų mokiniai, o antroje dalyje – kūrybinėse dirbtuvėse – generavome idėjas kaip iš  antrinių žaliavų pagaminti įvairius daiktus bei medžiaginius maišelius, kuriais pakeisime dar plačiai naudojamus plastikinius.

Švietimo portalas

Atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo organizavome ir mokinių tiriamųjų darbų stendinių projektų ekspozicijoją „Žvelgiu Žemės akimis“. I gimnazijos klasių mokiniai paruošė stendinį projektinį darbą (A1 formatu), kuriame pateikė ir prevencijos priemones. Savo darbus pristatė žodžiu klasės draugams, o kovo 20 d. surengė šių darbų ekspoziciją gimnazijos erdvėse.


Didėjant vartojimui, gausėja ir atliekų, kurios sukelia daug problemų gyventojams, daro didelę žalą aplinkai. Svarbu padėti žmonėms suvokti atliekų rūšiavimo naudą žmogui ir aplinkai, ugdyti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti domėtis atliekų rūšiavimu, perdirbimu, taupyti rūšiuojant bei atsisakyti nereikalingo vartojimo. Tuo tikslu inicijavome trumpametražių aplinkosauginių edukacinių filmukų konkursą „Rūšiuoju – taupau“. III – IV klasių mokiniai besimokantys bendruoju kursu kurė edukacinius filmukus supažindinančius gimnazijos ir miesto bendruomenę su atliekų rūšiavimo ir perdirbimo procesais, galimybe taupyti pinigus rūšiuojant atliekas. O mažieji kaip ir kiekvienais metais jungėmės prie visuotinės švarinimo talkos - akcijos „Darom“. Mokinių komandos registravosi AB „Panevėžio specialus autotransportas“ ir kartu su tėvais bei mokytojais tvarkė savivaldybės parinktus plotus du balandžio penktadienius. Tuo  skatinome ekologišką mąstymą.


Atkreipti visuomenės dėmesį į augantį plas­tiko var­to­jimo kiekį organizavome akciją „Plastikinių maišelių keitimo į medžiaginius (iš antrinių žaliavų)“. Gegužės mėnesį vyko medžiaginių maišelių siuvimas I klasių technologijų pamokose (iš antrinių žaliavų). Pasiūti 1200 maišeliai ir jie išdalinti „IKI“ prekybos centre.


Skatinant ugdyti kūrybines kompetencijas, tenkinti saviraiškos poreikius, suvokti gamtinę aplinką gimnazijos vaikinai per technologijų pamokas gamino inkilus ir juos meniškai išpuosejėjo ir iškėlė Žaliojoje girioje. Bendradarbiaudami su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio parneriais organizavo Inkilų kėlimo akcija „Keturiasdešimties paukščių diena“.
Ugdant bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą – perteikiant ekologijos ir aplinkosaugos žinias, formuojant įpročius, ypatingą reikšmę teikėme teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui. Kartu su projekto įgyvendinimo pradžia pradėjome ir projekto „Mes rūšiuojam“ sezoną savo švietimo įstaigoje. Ir mūsų gimnazistai, jų artimieji ir bendruomenės nariai kaip ir kasmet prisijungėme prie šios iniciatyvos ir rūšiavome elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Taip pat prisijungėme ir prie jau kelis metus vykstančio ekologinio projekto Nacionalinė „Žalioji olimpiada“, skirto vyresnių klasių moksleiviams, kuris kviečia keisti savo bendruomenės požiūrį į vartojimą, rūšiavimą ir antrinį atliekų panaudojimą.


Šiemet pirmus metu pradėjome didesnį požiūrį skirti ir į kasdienį atliekų kiekio mažinimą. Tad prisijungėme ir prie iniciatyvos „Nieko nepirkimo diena“.  Tad 2019 metų spalio – lapkričio mėnesį kartu su II e klasių mokiniais atlikome matematinį tyrimą „Ar tiek sunaudojame, kiek perkame?“. Mokiniai visą mėnesį savo šeimose stebėjo ir fiksavo maisto kiekį, kuris yra išmetamas. Gruodžio mėnesį vyks matematiniai paskaičiavimai ir apibendrinę gautas tyrimo rezultatus pristatysime gimnazijos bendruomenei skatindami susimąstyti ir atkreipti dėmesį į neapgalvotą pirkimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40