Projektinės grupės

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos

mokytojų projektinės grupės 2023 m.

 

Įgyvendinant 2021–2023 m. m. Strateginį planą ir 2023 m. gimnazijos Metinį veiklos planą, mokykloje dirba šios sudėties mokytojų projektinės grupės:

 

1. „Veiklos kokybės įsivertinimo projektinė grupė“

Uždaviniai – Įveiklinti mokytoją-  šiuolaikinio mokymo(-si) organizatorių (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.3.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė

Projektinės grupės vadovas – Daiva Tvarijonienė

Nariai:

 1. Ina Babaitienė
 2. Jolanta Vainauskienė
 3. Rasa Lazauskienė
 4. Sigita Lapinskienė
 5. Jūratė Ivaškienė
 6. Birutė Ragalytė

 

2. „Mokytojų – novatorių projektinė grupė“

Uždaviniai – Organizuoti ugdymą, orientuotą į mokinių poreikius (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.2.). Įveiklinti mokytoją -  šiuolaikinio mokymo(-si) organizatorių (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.3.). Tobulinti virtualios mokymosi (-si) aplinkos  panaudojimą  ugdymo procese (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.3.2.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Rasa Paškevičienė

Projektinės grupės vadovas – Lina Kerbelytė

Nariai:

 1. Jurgita Šešelgienė
 2. Vaiva Jucienė
 3. Irina Dementjeva
 4. Jurgita Bertulienė

 

3. „Gabių ir talentingų mokinių ugdymo projektinė grupė“

Uždaviniai – Organizuoti ugdymą, orientuotą į mokinių poreikius (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.2.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Rasa Paškevičienė

Projektinės grupės vadovas – Agnė Miliukaitė

Nariai:

 1. Rasa Ambraškienė
 2. Eda Vaičiūnė

 

 

4. „Gimnazijos kultūros puoselėjimo projektinė grupė“

Uždaviniai – Stiprinti gimnazijos tradicijas (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys II.1.1.). Suaktyvinti tėvų, alumnų dalyvavimą bendruomenės gyvenime (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys II.2.2.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Giedrė Valaitienė

Projektinės grupės vadovas –  Laura Škutienė

Nariai:

 1. Eglė Chatkevičienė
 2. Vidas Vrubliauskas
 3. Algis Želvys
 4. Ramutė Matusevičiūtė
 5. Julius Tamošiūnas
 6. Sofija Svirkienė-Šiaučiūnaitė
 7. Laura Škutienė
 8. Laura Mackevičiūtė

 

5. „Ugdymo karjerai centro projektinė grupė“

Vadovas – direktoriaus pavaduotoja Giedrė Valaitienė

Uždaviniai - Plėtoti ugdymo karjerai centro veiklą (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.4.). Stiprinti gimnazijos tradicijas (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys II.1.1.). Suaktyvinti tėvų, alumnų dalyvavimą bendruomenės gyvenime (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys II.2.2.). Projektinės grupės veikla taip pat skirta „Gimnazijos profesinio orientavimo programos“ ir karjeros specialistų veiklos plano įgyvendinimui.

Nariai:

 1. Dalia Grinevičiūtė
 2. Justina Latanauskaitė, psichologė
 3. I-IV klasių vadovai
 4. Mokytojai, gimnazijoje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai

 

6. „Vaiko gerovės komisija“

Uždaviniai – Ugdyti brandžią asmenybę (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.1.). Organizuoti ugdymą, orientuotą į mokinių poreikius (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys I.1.2.).

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė

Pavaduotoja – Lina Urbonienė

Nariai:

 1. Virginija Matusevičienė, VSP specialistė
 2. Virginija Abramavičienė
 3. Rytis Daraškevičius
 4. Virginija Ivanauskaitė
 5. Vilija Kiaunienė
 6. Rasa Andrikonienė
 7. Renaldas Gervickas
 8. Justina Latanauskaitė, psichologė

Sekretorė:

Danguolė Žąsinaitė

 

7. „Gimnazijos mikroklimato kūrimo projektinė grupė“

Uždaviniai – Efektyvinti gimnazijos vidinę ir išorinę komunikaciją (2021-2023 m. Strateginio plano uždavinys II.1.2.).

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja Giedrė Valaitienė

Projektinės grupės vadovas – Diana Rečiūnienė

Nariai:

 1. Irena Tamutytė
 2. Saulius Kontautas
 3. Lina Plėtienė
 4. Jolanta Skikienė
 5. Justina Latanauskaitė
 6. Lina Seliokienė
 7. Romarika Deksnytė
 8. Daiva Žemaitienė

 

 

Atnaujinta: 2023-12-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.