Muzikos, fizikos, IT ir dailės integruotos edukacinės veiklos – pamoka „Kompozitorius ir kūrinys“ Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre

  • Paskelbta: 2024-01-13
  • Kategorija: Menai

Sausio 10 d. (1 grupė) ir 11 d. (2 grupė) Ic klasės mokiniai su muzikos mokytoja Laura Mackevičiūte svečiavosi Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre, kuriame Robotikos / IT laboratorijoje dalyvavo integruotose fizikos, IT, muzikos ir dailės edukacinėse veiklose – pamokoje už mokyklos ribų tema „Kompozitorius ir kūrinys“. Šių veiklų metu jaunieji kūrėjai diskutavo įvairių garsų, daiktų, prietaisų, muzikos ir IT sąsajų savo gyvenamoje aplinkoje tema bei atliko dvi užduotis: programavo pagal muzikos mokytojos Lauros sukurtą schemą / sąlygą E. Masytės ir J. Marcinkevičiaus dainos „Laisvė“ priedainio melodijos garsus; naudodami popierių, foliją, klijus ir kitas reikalingas priemones susikūrė šešių reikiamų garsų klaviatūrą, kuriuos tinkamai užprogramavę, galėjo savo pirštais išgauti ir pagal pateiktą schemą / sąlygą bei naudodamiesi savo muzikinės klausos patirtimi sugroti dainos „Laisvė“ priedainio melodiją. Atlikdami šias užduotis mokiniai kaip pagrindą naudojo mikrovaldiklius. Užduočių (sukurtų produktų) rezultatai pagal tam tikrus kriterijus buvo vertinami klasės darbo pažymiu, kuris įrašytas TAMO dienyne. Šios pamokos už mokyklos ribų metu mokiniai tobulino skaitmeninę, kūrybiškumo, pažinimo, kultūrinę, komunikavimo, pilietiškumo, socialinę emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Vertėtų akcentuoti, jog tokio pobūdžio ir tematikos pamoka Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre buvo organizuojama pirmą kartą, glaudžiai bendradarbiaujant Robotikos / IT laboratorijos metodininkėms bei Juozo Miltinio gimnazijos mokytojai Laurai. 

Autorius:
Muzikos mokytoja Laura Mackevičiūtė

Nuotraukos:
Muzikos mokytoja Laura Mackevičiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui