Giedrė Valaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir karjeros specialistė