Vidurinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per dvejus metus 2019-2020 m.m. 2020-2021 m.m.