Savivalda

 

 

GIMNAZIJOS TARYBA

 

Gimnazijos tarybos pirmininkas ALGIS ŽELVYS 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI

 


  Mokytojų tarybos atstovai:

 

  1. DAIVA MACKEVIČIENĖ

  2. VAIVA JUCIENĖ

  3. EDA VAIČIŪNĖ

  4. LINA RASTENIENĖ

 

  Tėvų komiteto atstovai:

 

  1. DALIA BESPOLOVIENĖ

  2. GINTA ČESEVIČIENĖ

  3. JURGITA RAGAUSKIENĖ

  4. EDITA MARCINKEVIČIENĖ

  5. RENATA SLAPŠIENĖ

  Mokinių atstovai:

 1. Margarita Mackevičiūtė IIIb

 2. Austėja Jurkėnaitė IIIb

 3. Gabija Baltrūnaitė IIIa

 4. Evilija Jasiūnaitė IIe

 5. Vaiva Vaičeliūnaitė Id

 

 

 

MOKINIŲ TARYBA

 

Dovydas Stražinskas IVc (pirmininkas)

Gustė Kisielytė IIIf

Austėja Jurkėnaitė IIIb

Margarita Mackevičiūtė IIIb

Karolis Laskovas IIIa

Miglė Snicerytė IIIf

Gabrielė Morkūnaitė IIa

Evija Aida Jasiūnaitė IIe

Vaiva Vaičeliūnaitė Id

Gabija Baltrūnaitė IIIa

Gabija Rinkūnaitė IIf

Gabrielė Tautvaišaitė Ic

 

Gimnazisto etikos kodeksas
Mokinių tarybos nuostatai   pdf-logo.jpg
 Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos  pdf-logo.jpg
 Mokinių tarybos veiklos planas 2021-2022m.m.  pdf-logo.jpg

 ---

 

2021-2022 m.m.

        

Klasė

Klasės vadovas

Seniūnas

Ia

 Rečiūnienė Diana

    Kamilė Juknevičiūtė
Ib

 Plėtienė Lina

    Glorija Parnitzke
Ic

 Škutienė Laura

    Gabija Šukytė
Id

 Seliokienė Lina

    Mija Peliakaitė
Ie

 Daraškevičius Rytis

    Armantė Kyliokaitė
If

 Vaičiūnė Eda

   Vilius Česevičius
IIa  Lapinskienė Sigita

   Emilijus Andriuškevičius 

IIb  Gervickas Renaldas

   Anreta Liaugminaitė

IIc  Ivaškienė Jūratė

   Vesta Berklovaitė

IId  Ivanovaitė Simona

   Vijus Kašuba

IIe  Grinevičiūtė Dalia

   Aelita Entkutė

IIf  Reivytienė Loreta

   Emilija Gustaitė

IIIa

 Štaupienė Rita

   Gabija Baltrūnaitė
IIIb

 Jucienė Vaiva

   Lukas  Folkmanas
IIIc

 Vainauskienė Jolanta

   Simona Bogomolovaitė 
IIId

 Babaitienė Ina

   Monika Petraitytė 
IIIe

 Chatkevičienė Eglė

    Agnė Gapševičiūtė
IIIf

 Paškevičienė Rasa

   Simonas Vorablievas 
IVa

 Kontautas Saulius

   Ignė Tubytė 
IVb

 Miliukaitė Agnė

    Kamilė Mockutė 
IVc

 Valaitienė Giedre

    Anetė Kašėtaitė 
 IVd 

 Tvarijonienė Daiva

    Laurynas Šapnagis
IVe

 Šešelgienė Jurgita

    Augustė Ostrauskaitė
IVf

 Kiaunienė Vilija

    Mykolas Prunskus