Projektai

Įspūdžių kupinos dienos

 

Ar kada esate susimąstę, kokie yra mūsų bendraamžiai iš kitų šalių? Balandžio 27 - 29 dienomis mūsų gimnazijoje lankėsi 10 mokinių ir 2 mokytojos iš Lenkijos, Liublino. Apie mūsų patirtis ir nuotykius , dalyvaujant projekte „Dviejų kultūrų dialogas:kuriame ir vaidiname, analizuojamr“ norėčiau papasakoti šiame straipsnyje.

Balandžio 27-ąją vakare pasitikome svečius mūsų gimnazijoje. Prisipažinsiu, šiek tiek nerimavome, kadangi nežinojome ko tikėtis. Vis aidėjo klausimai – kokie jie, ar  draugiški, ar sugebėsime su jais susikalbėti? Tačiau ta nežinoma baimė išsisklaidė kaip rūkas, kai pamatėme, kokie gi tie svetimšaliai. Pasirodo, bijoti visai nebuvo ko, kadangi jie buvo be galo draugiški, nors ir gana drovūs, santūrūs ir tylūs. Dar norėčiau pridurti, jog jie mokėjo net lietuviškai pasisveikinti ir pasakyti „laba diena“. Taigi, vos jie pasirodžius, supažindinome su mokykla. Po kurio laiko nuvedėme svečius į gimnazijos auditoriją, kur buvome parengę pristatymus  apie mūsų šalį, miestą ir mokyklą. Stengėmės juos supažindinti su savo kultūra, tad du vaikinai pagrojo nacionaliniais mūsų šalies pučiamaisiais instrumentais, o merginos dainavo  liaudies dainą „Pūtė vėjas“. Kai su klasės draugu turėjome pristatyti savo skaidres apie mūsų mokyklą, baiminomės, tačiau jie stebėjo mus be galo susidomėję!

 Po kurio laiko svečiai pristatė savo miestą, licėjų ir...save pačius! Manyčiau, kad kiekvieną iš mūsų būtų sudominę žmonės, atkeliavę iš svetur, ar ne tiesa? Taigi ir mes susidomėję klausėmės, kaipgi jie gyvena, kokia jų šalis. Drįsčiau teigti, kad linksmiausia tą dieną buvo žaisti teatrinius žaidimus su Mokinių tarybos atstovais . Visi šypsojosi, kadangi žaidimai, tam tikra prasme, suartino mus visus. Tiesa, pristatę savo šalį, miestą ir mokyklą, mes įteikėme jiems dovanėles – žemėlapius, lankstinukus ir rašiklius bei užrašų knygeles.. Buvo smagu matyti jų besišypsančius ir be galo dėkingus veidus! Tačiau mūsų irgi laukė dovanos – jie įteikė mums tušinukus, komiksą apie Lietuvą ir Lenkiją anglų kalba, o taip pat ir diską apie Liubliną. Svečius pasveikino mūsų gimnazijos direktorius Vytautas Raišys bei Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas . Nors balandžio 27-oji mus visus išvargino, jautėmės laimingi, kadangi  pavyko viskas, ką tai  dienai buvome susiplanavę, o taip pat susipažinome su naujais ir įdomiais žmonėmis!

Kita diena buvo ne mažiau įdomi ir įtempta. Kartu su svečiais teko  dalyvauti įvairiose veiklose – pirmiausia keliavome į Juliaus Tamošiūno pamoką- tai buvo  linksmas ir žaismingas užsiėmimas. Kiek tik dairiausi, vaikščiodami, judėdami ir kažką kita veikdami tą pamoką visi šypsojosi ir buvo laimingi ,o tai  mane, bet ir visus kitus mūsų gimnazistus bei mokytojus pradžiugino! Po šios pamokos mes keliavome į Juozo Miltinio studijų palikimo centrą, kur mums daugiau papasakojo apie patį Miltinį.  Kita svarbi veikla  buvo apskritojo stalo diskusija su Mokinių taryba. Mokinių savivalda svečiams pristatė savo veiklas, organizuotus renginius, parodė nuotraukų bei filmuotos medžiagos.  Šio projekto dalyviai, mūsų mokyklos gimnazistai  po šio susitikimo liko kupini įspūdžių Toliau sekė šokio ir dailės pamokos. Su trimis savo bendraklasiais  ir svečiais keliavau į dailės pamoką. Jie galėjo piešti ir kurti bet kokiomis priemonėmis, o tema buvo – „Impresionizmas“, o tai  reiškė, jog jie turi pavaizduoti savo darbą perdaug negalvodami ,apie ką tai yra, svarbiau buvo tai, ką jie jautė. Deja, šokių pamokoje neteko būti, bet buvusieji, sakė, jog viena viešnia labai gražiai šoko... Na, o po to, turėjome viską apibendrinti – teatro ir šokių  mokytojai papasakojo apie savo dalykus, patys svečiai turėjo apibendrinti viską, ką tą dieną išmoko ir padarė, ar kažką panaudos ateityje.

 Vėliau į auditoriją įėjo mūsų gimnazijos direktorius ir pasiūlė pažaisti „Karštąją kėdę“,  tai reiškė, kad jis atsakys į bet kokius svečių ir mūsų klausimus. Na, o po to keliavome su svečiais susitikti su miesto meru  Ryčiu Mykolu Račkausku. Beje, ar žinojote, kas jis mokėsi mūsų gimnazijoje? Meras buvo draugiškas svečiams ir mums, pasveikino mus visus, atvykusius čia, leido užduoti klausimų ir į juos su džiaugsmu atsakė. Einant dienai į pabaigą, keliavome į Juozo Miltinio dramos teatrą, kur mums papasakojo apie šį teatrą, apie patį Miltinį. Galų gale, mūsų laukė paskutinis tos dienos įvykis – 1b klasės spektaklis. Nors jis buvo lietuvių kalba, svečiai vis viena žiūrėjo susidomėję ir neatitraukdami akių. Jaunieji aktoriai buvo nuostabūs ir vaidinimas susilaukė garsių aplodismentų! Šitaip ir baigėsi antroji diena. Prisipažįstu – visi buvome pavargę. Tačiau kai dabar pagalvoju – tą dieną buvo išlietas  ne vienas prakaito lašas, tačiau ji tikrai buvo to verta ir prieš užmigau  laiminga, kad man teko galimybė dalyvauti šitame projekte su savo gimnazistais draugais!

Priešpaskutiniąją dieną su svečiais  mes praleidome Vilniuje. Tai buvo didžiulis iššūkis mums, kadangi turėjome  saugoti, kad nepasiklystų, pasakoti apie žymias vietas... Lankėmės žydinčiame  Sakurų Sode. Tame parke auga 48 Sakuros, kurios buvo padedant  Japonijos ambasadoriui. Ne tik svečiai, bet ir mes  mielu noru fotografavomės šalia įspūdingų medžių! Tą dieną buvo saulėta ir gražu, todėl nenuostabu, kad visi buvome puikios nuotaikos! Galbūt dar viena svarbi lankytina vieta Vilniuje – Aušros Vartai.  Buvo įdomu klausytis šių Vartų istorijos ir simbolikos. Na, o po to – laisvas laikas! Manyčiau, kad visi sutiktume, jog laisvas laikas Vilniuje – pats geriausias būdas kažkaip kitaip pažinti miestą, kadangi galime pasivaikščioti gatvėmis, pamatyti, kaip elgiasi vietiniai žmonės, galbūt net nusipirkti suvenyrų... O po laisvo laiko laukė paskutinė stotelė Vilniuje. Tai buvo Gedimino Bokštas. Šį objektą  pristatyčiau aš, papasakojau  visiems gerai žinomą legendą apie tai, kaip kunigaikštis Gediminas susapnavo geležinį vilką... Ir tuomet, netikėtai, ėmė lyti, tačiau tai nesugadino mūsų nuotaikos, tad  keliavome atgal į Panevėžį, traukdami įvairias dainas! 

 Paskutiniąją dieną svečių laukė susitikimas su Nobelio premijos laureate - rašytoja Svetlana Aleksijevič, spektaklio „Černobylio malda“ peržiūra Juozo Miltinio dramos teatre bei ilga kelionė namo.

Tai štai tokia buvo mūsų svečių viešnagė Panevėžyje. Svečių atsiliepimai išvažiuojant buvo puikūs, na, o mes, gimnazistai, džiaugėmės, kad teko proga susipažinti su žmonėmis iš kitos šalies, taip pat pagilinti savo anglų kalbos žinias.

                                               Projekto dalyvė Julija Jukonytė (IIb kl.)

 

 


Daugiau informacijos apie forumą

http://www.pavb.lt/lt/naujienos/3241-tinkamiausia-aplinka-sviestis-ir-sviesti

 

 

---

 

Intelektualios ateities mokyklos modelis

Picture

IAM modelis yra Europos mokyklų inovacijų brandos modelio tęsinys, kurio aukštesnieji etapai yra grįsti mokslu, pilnu

mokymosi individualizavimu ir išmaniųjų (intelektualių) technologijų diegimu, tuo būdu užtikrinant aukštesnę mokymosi

kokybę ir efektyvumą. 

Svarbiausias veiksnys, nuo kurio priklauso švietimo kokybė yra personalizavimas: individualių mokinių modelių sudarymas,

grįstas jų mokymosi stilių (MS) ir kitų individualių poreikių nustatymu. 

Kaip personalizuoti mokymą(-si) nedidinant mokytojų krūvio ar skaičiaus? Sprendimas yra švietimo intelektika:

 • Rekomendavimo sistemų (RS) kūrimas: remiantis ekspertinio vertinimo metu nustatytu mokomųjų stilių, veiklų,
 • metodų, objektų, priemonių, mobiliųjų aplikacijų ir kitų mokymosi komponentų sąryšiu bei ontologijomis ir
 • programiniais agentais, mokiniams siūlomos šie jiems tinkami mokymosi komponentai, tokiu būdu sudarant
 • sąlygas formuoti mokinių personalias mokymosi aplinkas 
 • Intelektualių sprendimų priėmimas: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodikos ir sistemos (pagrinde mokyklų
 • vadovams)
 • Intelektualių scenarijų kūrimas (iTEC priemonių pagalba), naudojant intelektualius agentus ir personalių mokymosi
 • aplinkų komponentus
 • Intelektualus personalizuoto mokymosi proceso stebėjimas, automatinės rekomendacijos jį tobulinant.

Kas įeina į mokinio modelį?
 • Turimos žinios (knowledge) 
 • Interesai (interest) 
 • Tikslai (goals) 
 • Prielaidos, išankstiniai duomenys, biografiniai faktai (background) 
 • Individualūs bruožai, savybės, pvz. MS (individual traits)
 • Kontekstas (context of work)

Kaip  mokinio modelis: bus kuriamas?
 • Kokybiškų MS modelių parinkimas, pvz. (Felder & Silverman, 1988), (Honey & Mumford, 2000), VARK style
 • (Fleming, 1995)
 • Integruoto MS modelio kūrimas, integruojant skirtingų modelių charakteristikas. Taikomi psichologiniai klausimynai
 • Atviro mokinio modelio kūrimas, suteikiant galimybę jį nuolat tobulinti
 • Dinaminio modelio kūrimas, analizuojant mokinių grįžtamąjį ryšį ir elgseną el. aplinkoje
 • Kitų mokinio savybių integravimas (pvz. žinių, interesų, tikslų ir pan.)

Gimnazijos projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui dr. Silvija Sėrikovienė

 

PROJEKTAS ,,KURIAME RESPUBLIKĄ“

 

Projekto siekis - sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuos opiausias savo, vietos bei viso krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokysis jas praktiškai spręsti.

Projekto veiklos -  remiantis regioninio reprezentavimo principu atrenkami projekto dalyviai: po vieną - dvi pagrindines mokyklas ir po vieną - dvi gimnazijas kiekvienoje savivaldybėje bei dešimt kolegijų.

 Mūsų, Juozo Miltinio gimnazijos komanda,  kurią sudaro 6 mokiniai, t.y. Eimantas Lapinskas, Rūta Morkūnaitė, Sandra Bajarūnaitė, Gerda Baguškaitė, Indrė Taujanskaitė ir Laura Dzimidavičiūtė dalyvavo pirmuosiuose mokymuose. Mokiniai visą dieną praleido užsiėmimuose, kurie buvo organizuoti kaimo turizmo sodyboje. Bendradarbiavo su  Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologine ir Prekybos ir paslaugų verslo mokyklomis. Gimnazijos komandos nariai kūrė idėjas  projektui, kaip patobulinti aplinką, kurioje mokomės.

                                                                          

Virginija Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

  PROJEKTAS  ,,AKIM“  TĘSIA VEIKLĄ

 proj1.jpgGimnazijos bendruomenė tęsia projekto veiklą. Projektą AKIM (aukštos kultūros impulsai mokykloms) inicijuoja Lietuvos Meno Kūrėjų Asociacija, kuri subūrė pačius geriausius 7 meno sričių menininkus.
Projekto tikslas - mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Šio projekto įgyvendinimo raktas - tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio. Kūrybinė pamoka – susitikimas organizuotas 3c klasės moksleiviams, susitikimo viešnia – tekstų ir spektaklių kūrėja, Lietuvos vertėjų sąjungos narė Akvilė Melkūnaitė. Vertėja prisistatė gimnazistams, papasakodama savo biografiją:
 baigusi Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1991-1996 m. Vilniaus universitete studijavo prancūzų kalbą, gavo magistro diplomą. Dirbo redaktore ,,Baltų lankų” leidykloje, reklamos tekstų kūrėja agentūroje “Lukrecija”, reklamos vadybininke leidykloje “Tyto alba”, iki šiol dirba vertėja Oskaro Koršunovo teatre. Kartu su kolega vertėju Laurentu Muhleisenu verčia pjeses ir noveles į prancūzų kalbą. ,,Studijuodama versdavau žodžiu - Prancūzų kultūros centro kviestiems menininkams, lektoriams. Taip vieną dieną atsidūriau Nacionaliniame dramos teatre: verčiau Brigitte´os Jaques režisuoto spektaklio „Elvire Jouvet 40" repeticijas. Diplomo atsiimti į Universitetą ėjau iš repeticijos ir su juo grįžau atgal. Taip ir „įtraukė" teatras - jame man buvo ir yra įdomu“,- pasakojo viešnia. ,,Teatro kūrėja nesu, nieko jame nesukūriau, laikau save tiesiog jo dalyve. Kūrėja jaučiuosi versdama literatūrą. Tai dvilypis proto ir sielos darbas, kur reikia ir tikslumo, ir kūrybos. (Gal kiek panašus į vaidybą - juk aktoriai balsu ir visa esybe žodžius, mintis scenoje paverčia veiksmu...) Į literatūrą, į vertimus nukreipė nuostabūs dėstytojai ir asmenybės - Genovaitė Dručkutė, Gvidonas Bartkus, Galina Baužytė-Čepinskienė, Laima Rapšytė. Ir nesinori iš jų sukurto pasaulio išeiti“. Vertėja A.Melkūnaitė mokiniams pateikė praktinių užduočių.  Pamokoje dalyvavo gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Aušra Jankevičienė.

                                                                          

  AKIM- AUKŠTOSIOS KULTŪROS IMPULSAI MOKYKLOMS

 

.

 

Lietuvos meno kūrėjų asociacija įgyvendindama LR švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtą neformaliojo švietimo plėtros Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose idėjų konkursą su Europos socialinio fondo agentūra vykdo projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“.  Juozo Miltinio gimnazija – projekto partnerė.

Projekto AKIM tikslas

        Projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas.Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatins pačius įsijungti į kultūros procesą.

Projekto AKIM esmė

        Mokykla Lietuvoje nemažu mastu atskirta nuo kultūrinės visuomenės, į ją veržiasi masinės pramogos. Mokyklų kultūrinis lygis gerokai skiriasi ir priklauso nuo mokyklos personalo ir pavienių iniciatyvų. Norint įveikti mokyklų bendruomenių (8-12 klasių mokinių) atskirtį nuo kultūros proceso, be kūrybiškumo skatinimo plačiausia prasme, reikia siekti kultūrinio sąmoningumo gilinimo, suvokimo, kad kultūra apima meną, istorijos, politikos tapatybės refleksiją, ugdo atsakingą pilietiškumą. Projektas AKIM siūlo spręsti šią problemą aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai atvedant į Lietuvos mokyklas. Tikslingas „srautinis“ kultūros lyderių ir kultūros žurnalų atėjimas į šalies mokyklas bus naudingas ir mokyklų bendruomenėms, ir meno kūrėjams. Į dialogą su mokykla įtraukti kultūros lyderiai (menininkai – nacionalinių ir kt. premijų laureatai, aukščiausio lygio kultūros žurnalai), taip užtikrinant ryšių tarp centro ir provincijos, aukštosios kultūros ir mokyklų bendruomenių mezgimą. Projektas AKIM – inovatyvus ir nestandartinis problemos sprendimas nacionaliniu lygmeniu. Virtualaus komunikavimo internetu epochoje tiesiogiai pabendrauti su žymiu menininku tampa dar vertingesne patirtimi. Šiais kontakto nutolimo laikais, kai žmones pažįstame tik per televiziją, internetą, asmeninis kontaktas ir tiesioginis bendravimas daro didelį įspūdį. Po mokyklas pasklidęs intelektualinis potencialas atvers platesnį kultūrinį akiratį ir skatins įsitraukti į kultūros procesą. Kūrybinių sąjungų patirtis rodo, kad mokyklų bendruomenės noriai priima siūlomus kultūrininkų vizitus, kurie iki šiol yra atsitiktiniai.

Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą.          Pirmasis svečias, apsilankęs gimnazijoje - žinomas žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis. Įdomi kūrybinė pamoka pravesta trečiokams, smalsu  mokiniams buvo klausytis žinomo žurnalisto, kuris pateikė labai įdomią savo veiklos statistiką: paaiškėjo, kad nors jis jau yra patekęs į Lietuvos rekordų knygą, ir kiti skaičiai galėtų pretenduoti į rekordinius. 900 laidų ,,Krepšinio pasaulyje”, 170 laidų “Sekmadienio rytas”, 12 dokumentinių filmų, interviu ir pavieniai reportažai - apskritai be skaičiaus. Tokie jo ilgamečio kūrybinio darbo rezultatai, liudijantys, kad šis žmogus, saugantis apie 2000 profesionalių ir buitinių vaizdo kasečių archyvą, yra tikrų tikriausias darboholikas. To neneigia ir jis pats. Svečias mokiniams pasakojo apie žurnalistinę veiklą, skatino jau gimnazijos suole žinoti savo siekiamybę – būsimą gyvenimo kelio pasirinkimą.

         Nekantriai lauksime kitos kūrybinės pamokos, nes projekte dalyvauja 11-os sričių meno kūrėjai. Daugiausia į projektą įsijungė dailininkų (19,23 %), muzikų (15,81 %), rašytojų (11,97 %). Puikiai suvokdamos, kad projekto sėkmė, o svarbiausia – įspūdis ir pėdsakas, kurį šios pamokos paliks jose dalyvavusiems moksleiviams, priklauso nuo konkretaus menininko ir jo sugebėjimo sudominti jaunus žmones, paveikti juos savo asmenybe ir pavyzdžiu, projekto partnerės – kūrybinės sąjungos pasiūlė pačius iškliausius ir tinkamiausius žmones. Tokie kultūros korifėjai kaip Petras Geniušas, Sigitas Parulskis, Vladimiras Prudnikovas, Bronius Kutavičius, Šarūnas Nakas, Aidas Marčėnas, Vytautas V. Landsbergis, Audrius Juzėnas, Ilja Bereznickas, Izolda Keidošiūtė, Viktoras Gerulaitis, Vytautas Juozapaitis, Judita Leitaitė, Petras Vyšniauskas, Nijolė Mirončikaitė, Vaiva Mainelytė, Stanislovas Žvirgždas, Romualdas Požerskis, Algimantas Aleksandravičius ir daugybė kitų žymių menininkų dalyvauja šioje iniciatyvoje. Tarp jų net 19 nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų. Tikimės, kad gimnazijoje sulauksime tikrų kultūros lyderių.

          Mums, gimnazijos bendruomenės nariams, labai svarbu, kad įgyvendindami šį projektą, gimnazijos bibliotekoje galime skaityti šiuos žurnalus:

Kultūros žurnalai (11):

• Dailė,
• Fotografija,
• Kelionė su Bernardinai.lt,
• Knygų Aidai,
• Krantai,
• Kultūros barai,
• Literatūra ir menas,
• Metai,
• Muzikos barai,
• Naujasis Židinys – Aidai,
• Tautodailės metraštis.

 

 
KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTAS JAU ĮPUSĖJO
partneryste.JPG
 

 

Šiek tiek apie mūsų gimnazijoje vykstantį projektą „Matematikos vizualizacija – kūrybiškas kelias į mokslą ir bendradarbiavimą”

         „Pažink save“, - taip garsiuoju  Sokrato posakiu galima būtų apibūdinti kūrybinių partnerysčių Juozo Miltinio gimnazijoje tyrinėjimo sritį. Tebūnie šį kartą matematika – daugiausia streso keliantis dalykas projekto dalyviams. Kas nulemia tą įtampą? Ar galime atrasti būdų, kaip „sausą“ dalyką paversti kūrybiniu džiaugsmu? Resursų paieška savyje, savo klasės bendrume, mokinio ir mokytojo bendravime – iššūkis ne iš lengvųjų. Ypač kai sunku nugalėti savo ambicijas, baimes, išankstines nuostatas, stereotipus. O matematika – impulsas kūrybiškai veiklai, vedančiai į išsikeltą tikslą.

Projekto dalyviai – I g gimnazijos klasė. Daug individualybių, pozityvus nusiteikimas, viltys jaustis mokykloje laimingiems, norisi patirti buvimo kartu, vienybės džiaugsmą. Bet, kaip pripažįsta patys projekto dalyviai, ne taip lengva tai padaryti. Kartais nežinai, kaip. Klasė kelia sau aukštus reikalavimus, atsiranda baimė suklysti, o su ja ir įtampa. Logiškas rezultatas – esu nelaimingas. Tad I g klasė leidžiasi į laimės būnant mokykloje paieškas.

 

Nuspręsta išbandyti socialinių žaidimų kelią – juk ne pati matematika didžiausias galvos skausmas, o nejaukumas, kad galiu kažko nesuprasti, atrodyti kvailesnis. Gal trūksta draugų ar mokytojos padrąsinimo, supratimo. Suprasti – tai pirmiausia pažinti. Pasirodo, daug ko nežinai net apie suolo draugą, o ką jau kalbėti apie matematikos mokytoją. Socialiniai žaidimai kartu su savo mokytoja – pagrindinis projekto principas. Antra, prisijaukinti matematiką, gal net pajuokauti su ja. Pavyzdžiui, sukurti kolektyvinį eilėraštį apie parabolę, vidury matematikos pamokos 1 minutę pašokti.

Dauguma metodų skirti pajusti bendrumą, pasitikėjimą partneriu, atskleisti šalia esančio žmogaus (ir net savo)  dar nepastebėtą, neatpažintą talentą.

Savęs pažinimo kelią norisi suvokti, įsisąmoninti. Tam skirtos užsiėmimų pabaigos refleksijos. Tam skirtas ir užsiėmimų fragmentų filmavimas, kad projekto pabaigoje galėtume suprasti, kaip ėjome ir kur nuėjome.

Vienas iš ryškiausių įspūdžių – po bendrumą ugdančių trenažų  atlikti beveik neįmanomą užduotį: sporto salėje apversti 2 čiužinius, ant kurių vos sutilpusi stovi visa klasė. Ir pavyko! Tai buvo tos dienos emocinė kulminacija. Kai labai nori, kai esi visa širdimi kartu su bendraklasiais ir mokytoja, įmanoma viskas.

Dar viena patirtis – suvokti save ir kitus ypatingose aplinkybėse. Užrištomis akimis, nesikalbant reikia ištempti siūlą taip, kad išeitų kvadrato figūra. „Įdomu stebėti, kaip elgiasi žmonės tokioje keistoje situacijoje, - dalijosi įspūdžiu viena iš projekto dalyvių.- Vieni sutrinka atsidūrę tamsoje, negalėdami kalbėti ir tiesiog nieko nedaro, laukia kažko, o kiti imasi iniciatyvos, veikia.“

Pažinti save ir kitus įdomu. Ar kas nors keičiasi klasės gyvenime, matematikos pamokose? Nors truputį. Į šį klausimą turbūt bando atsakyti ne vienas moksleivis. Klausia tikriausiai savęs to paties ir mokytojai, ir mūsų kūrybiškoji Solveiga.

Projektą kuruojantis mokytojas A.Želvys

 
Pavei.jpgPavei1.png
 

APIE PROJEKTĄ „PILIEČIO  ŽADINTUVAS“


Mūsų šalyje žodis "pilietiškumas" dažniausiai suvokiamas  kaip pareigų atlikimas savo valstybeitautai. Į pilietiškumo sąvoką  įeina vertybėsmoralėdarbas, sąžiningumas ir dora, gyvenimo kultūra, stilius ir forma. Pilietiškumas yra kelias į atsakomybę užtikrinti taiką ir kiekvienos tautos tęstinumą, kurti bendrą gėrį ir išsaugoti mums patikėtą planetą pradedant nuo artimiausios mums bendruomenės. Tačiau ar tai praktiškai įgyvendinama ir kaip?
Svarbu, kad pilietiškumas būtų suvokiamas ne tik teoriškai, bet ir įgyvendintas praktiniame lygmenyje. Todėl  piliečių motyvacija imtis aktyvių ir konkrečių veiksmų yra labai svarbi. Motyvacija atsiranda esant susidomėjimui, kurį gali užtikrinti patrauklūs, kūrybiški, novatoriški ir interaktyvūs neformaliojo ugdymo metodai.
      


                                                                             

                                                        Tikslas

Projekto tikslas -  kuo daugiau neformaliojo ir formaliojo ugdymo specialistų įgalinti dirbti efektyviais neformaliojo švietimo metodais, motyvuoti jaunimo lyderius aktyviai pilietinei veiklai ir ugdyti vaikams bei jaunimui gebėjimą patiems identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas bei gerinti socializacijos aplinką bendruomenėse kartu vykdant visuomenei naudingus darbus.

 

                                   Programos uždaviniai:

 

 1. Atlikti vietos bendruomenei aktualių darbų poreikio analizę įtraukiant įvairias socialines grupes ir skatinant skirtingų kartų bendradarbiavimą.
 2. Didinti moksleivių pilietinį aktyvumą, toleranciją ir pilietinės raiškos poreikį, skatinti mokinių politinio aktyvumo augimą.
 3. Gerinti mokytojų ir jaunimo lyderių kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje.
 4. Neformaliojo ugdymo metodais ugdyti vaikų ir jaunimo pilietines ir tautines kompetencijas.
 5. Kartu su bendruomenės veiklos grupe atlikti vietos bendruomenei aktualius darbus.
 6. Pasitelkus ekspertus atlikti programos dalyvių įgytų kompetencijų išorinį vertinimą.
 7. Parengti gerosios patirties pavyzdžių rinkinį.

Pristatyti programos metu pasiektus rezultatus ir atliktus visuomenei naudingus darbus viešuosiuose nacionaliniame ir apskrities renginiuose

 

PROGRAMOS VEIKLOS 

 Įvadinis renginys

„PILIEČIO  ŽADINTUVAS“

 

 

- vietos bendruomenei aktualių problemų identifikavimas, visuomenei naudingų darbų poreikio nustatymas, iniciatyvių piliečių veiklos grupių formavimas (metodas – „Socialinis miesto žemėlapis“).

- inovatyvių  neformalaus ugdymo metodų pristatymas (Forumo teatras, Gyvoji biblioteka, Socialinės intervencijos, Kino edukacija).

 

Dalyvauja nevyriausybinių organizacijų savanoriai, dalyvių mokyklų moksleiviai, mokytojai, savivaldybių atstovai ir kt. bendruomenės nariai.

Metodų mokymai mokytojams ir jaunimo lyderiams
 

 

Teorinis ir praktinis vienos dienos seminaras.

Pristatomi 4 inovaciniai metodai - Forumo teatras, Bendraamžių švietimas, Socialinės intervencijos, Kino edukacija.

Dalyvauja po 1 neformalaus ugdymo mokytoją ir 1 jaunimo lyderį iš kiekvienos dalyvaujančios mokyklos.

 

 

Mokyklose vyksta neformalaus ugdymo užsiėmimai

2 kartus per savaitę - 8 mėn. mokytojai ir jaunimo lyderiai praktiškai pritaiko metodus mokykloje neformalaus ugdymo užsiėmimuose  paauglių grupėje (14 -18 m). Nuolatos vykdomas konsultavimas dėl naujų metodų taikymo. Pristatomi diskusiniai renginiai bendruomenėms, vykdomas visuomenei naudingų darbų organizavimas, gerosios patirties pavyzdžių rengimas.

 

 

Konferencija ,,PILIEČIO ŽADINTUVAS“

Pasidalinimas gerosiomis patirtimis. Refleksija.

Dalyvauja mokyklų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokymų konsultantai, projekto organizatoriai.

 

 

 Nacionalinis programos rezultatų pristatymo renginys.

Dalyvauja mokyklų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, ministerijų atstovai, projekto organizatoriai ir  rėmėjai.

 

REZULTATAI

 • Programos metu bus sukurtas nematerialus produktas – novatoriškų metodų žinios apskričių (ypač kaimo) žmogiškiesiems ištekliams bei jų perdavimas augančiai kartai.
 • Bus išugdyta ~ 20 aktyvių jaunimo lyderių, kurie aktyviai įsilies į savivaldybių veiklą bei šalies kultūrinį ir politinį gyvenimą. Jie bus motyvuoti ir atsakingi, gebės gilintis į žmonių problemas ir kurs žmogiškąsias humanistines vertybes.
 • Paaugliai ir jaunimas, lankantys neformalaus ugdymo užsiėmimus, įgis kompetencijas kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, spręsti socialinės integracijos problemas bei gebės orientuotis socialinėje aplinkoje, bus kūrybiški ir pilietiškai aktyvūs.
 • Bendruomenėse sumažės patyčių ir smurto apraiškų, netolerancijos ir diskriminacijos atvejų. Kiekvienas pilietis bus siejamas su individualia vertybe, kurią reikia gerbti ir tausoti.
 • Neformalaus ugdymo mokytojai įgys naujų kompetencijų dirbti su inovaciniais metodais neformalaus ugdymo srityje. 

 

 PROJEKTE ,,IMPROVIZACIJOS MODELIS: MOKYKLOS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

 
Picture1_1.jpg

 

  Picture 027.jpg

 

               Juozo Miltinio gimnazijoje sėkmingai tęsiama projekto ,,Improvizacijos modelis: mokyklos saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“. Užsiėmimų ciklą baigė I-II klasių mokiniai, kuriems vadovavo aktorius Audrius Bružas. Šiomis dienomis užsiėmimai vyksta III klasių mokiniams, jiems vadovauja  viešosios  įstaigos ,,Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla” vadovas, aktorius Andrius Žebrauskas. Jau po pirmųjų užsiėmimų mokiniai suprato, kad gyvenime svarbu kūrybiškumas, mokėjimas laiku ir vietoj pritaikyti žinias, o svarbiausia – norint gyvenime kažką pasiekti, reikia turėti žinių, o  improvizacijos mokymai padeda kitaip pažvelgti pačiam į save.

 

                                                                           Virginija Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

MOKSLEIVIŲ PILIETINIŲ INICIATYVŲ RENGINYS  -  PROJEKTAS ,,ATVIRAS KODAS: PILIETIS“

 Picture1_1.jpg

 
 

Pasitinkant Lietuvos valstybės šventę – Vasario 16-ąją, Juozo Miltinio gimnazijoje organizuotas pilietinių iniciatyvų projektas ,,ATVIRAS KODAS: PILIETIS“. Projektas  įgyvendinamas pagal 2007-2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę ,,Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

    Užsiėmimus vedė Lietuvos vaikų ir jaunimo centro trenerės Neringa Grigorjeva, Irena Janeckaja ir Renata Dambrauskaitė – Pėželienė. Renginio programą sudarė: projekto pristatymas, komandos formavimo, komunikacijos, kūrybiškumo, problemų sprendimo teoriniai bei praktiniai užsiėmimai.

     Projekto veikloje dalyvavo 65 mokiniai, iškėlę aktualias bendruomenės, miesto ir respublikos problemas. Svarbiausia, kad patiems projekto dalyviams reikėjo nutiesti tiltus problemų sprendimui.

      Visi liko patenkinti užsiėmimais,  džiaugėsi gautais  neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimais ir  projekto dalyvio marškinėliais.

 

                                                      Virginija Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

IMPROVIZACIJOS MODELIS: MOKYKLOS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBINIŲ            GEBĖJIMŲ UGDYMAS

 
Picture1_1.jpg
 

                       Juozo Miltinio gimnazija tapo Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonės ,,Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, kurį įgyvendina Viešoji įstaiga ,,Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla”, partnere.  Nuo sausio 9d. pradeda veiklą projektas „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“. Projekto metu bus apmokyti mokytojai, mokiniai, jų tėvai. Gimnazijos bendruomenės nariams (dvylikai mokytojų, šešiems tėveliams, trisdešimt dviems vyresnių klasių mokiniams) teks puiki galimybė išbandyti naują, Lietuvoje unikalų improvizacijos modeliu paremtą ugdymo metodą. Tokį išbandymą pasiūlė projekto sumanytojas ir organizatorius, visiems gerai žinomas iš televizijos ekrano aktorius Andrius Žebrauskas. Jam talkina aktorius Audrius Bružas. Projekte dalyvaujantys mokytojai improvizacijos pagalba ugdymo procesą padarys efektyvesnį, išmoks patraukti auditorijos dėmesį bei išlaikyti susidomėjimą, efektyviau perteikti informaciją. Mokiniai išmoks suprasti save ir kitus, įgis atsparumo patyčioms, išmoks toleruoti kitaip mąstančius ar atrodančius. Improvizacijos įgūdžiai leis labiau suprasti literatūros, visuomenės mokslo ir net tam tikrų gamtos mokslų bei matematikos aspektus. Mokinių tėvai išugdys gebėjimus, reikalingus visaverčiam bendravimui su vaikais. Tėvai taps daugiau išklausantys ir suprantantys. Mokymų metu atsiradę iniciatyvūs asmenys pataps regionuose sukurtų improvizacijos klubų ambasadoriais. Šie asmenys kartu su jaunimo organizacija bus apmokyti teikti metodinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariui, norinčiam, kad naujai įgyti įgūdžiai taptų nauju įpročiu.

                                                                         Virginija Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 JAUNOJO KOLEGOS PROGRAMA

 

P4140239.JPGP4140240.JPG

Juozo Miltinio gimnazijos III-ųjų klasių gimnazistai, besimokantys „Ekonomiką ir verslumą“, dalyvavo „Jaunojo kolegos“ programoje. Ši programa:

 - sukuria sąsają tarp verslo pasaulio ir mokinių, kurie vėliau taps įmonių darbuotojais;

 - paskatina mokinius siekti savo tikslų, tobulinti akademinius bei praktinius įgūdžius;

 - suteikia galimybę praktinei veiklai (nors ir vienos dienos), kuri padėtų mokiniui apsispręsti renkantis profesiją ir galvojant apie karjerą.

 

  PRASIDEDA TARPTAUTINIS EUROPOS ŠALIŲ TEATRO PROJEKTAS

,,TEATRO, MUZIKOS IR ŠOKIO KOLIAŽAS ,,VAIDINKIM RAUDONKEPURAITĘ“ 

CIMG1586.JPG

CIMG1611.JPG

CIMG1618.JPG

 Gimnazijos moksleiviai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos V.Milaševičienės,  teatro mokytojo J.Tamošiūno, anglų kalbos mokytojos R.Paškevičienės yra užmezgę partnerystės ryšius su Mančesterio teatro kolegija, Švedijos Stokholmo kultūros mokykla, Bulgarijos G.S.Rakovskio mokykla, Vokietijos Štombergo teatro pedagogikos centru. Dalyvauta tarptautiniame festivalyje Štolberge, įgyvendintas Europos dramos projektas ,,Rats – 2010“.

       Plėtojant  partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius rengiamasi įgyvendinti naują tarptautinį projektą. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra patvirtino parengtą Europos šalių teatro projekto ,,Teatro, muzikos ir šokio koliažas ,,Vaidinkim Raudonkepuraitę“ paraišką ir organizavimui skyrė 20.200 eurų.

       Pasirengimas projektui prasideda  jau dabar. Mainų programa įgyvendinama 2011m. balandžio 25- gegužės 01 d.  Tomis dienomis gimnazijoje svečiuosis anglai, vokiečiai, bulgarai, švedai, kurie su Juozo Miltinio gimnazijos moksleiviais kurs bendrą muzikos ir šokio spektaklį. Projekto moto ,,Kalbame skirtingai – vaidiname kartu“.

                                                                         V.Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
 

                         COMENIUS projekto partnerių susitikimas

 

      Juozo Miltinio gimnazijoje pasibaigė Comenius projekto dalyvių iš Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Portugalijos susitikimas ,,Išgirskime vieni kitų balsą bendros ateities Europos kūryboje, teatralizuodami savo tautos istoriją“. 

      Baigiamasis projekto darbas – visų šalių moksleivių pastatytas bendras spektaklis ,,Laisvės kelias“, režisuotas teatro mokytojo Juliaus Tamošiūno. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai.  Artėja tragiškų Sausio 13-osios įvykių  dvidešimtmetis. Jaunoji karta, išaugusi jau nugriaudėjus patrankų šūviams prie Televizijos bokšto, spektaklyje perteikė visos Lietuvos kančią. Į spektaklį įsijungę jaunieji  portugalai, vokiečiai, prancūzai, anglai ir susitikimo šeimininkai lietuviai pirmiausia  aplankė vietas, susijusias su tragiškais įvykiais: pabuvojo Antakalnio memoriale, aikštėje prie Seimo rūmų, Televizijos bokšte.

              Susitikime dalyvavo miesto meras Vitalijus Satkevičius, kuris nuoširdžiai dėkojo svečiams ir gimnazijos šeimininkams už teatralizuotą Lietuvos istoriją. Meras įteikė padėkas jauniesiems aktoriams, kartu su gimnazijos direktoriumi V.Raišiu perdavė užsieniečiams Kreipimąsi į jų mokyklų bendruomenes, kuriame sakoma: ,,Puoselėkime jaunosios kartos pagarbą visoms Europos tautoms, ugdykime supratią, kad  kiekviena šalis, jos istorija ir kultūra yra savita ir svarbi“.

      Užsienio šalių delegacijos supažindintos su lietuvių liaudies dainomis – sutartinėmis, pademonstruota medžiaga, susijusi su senąja Lietuvos istorija, o spektaklyje ,,Laisvės kelias“ atspindėta pastarųjų dešimtmečių  Lietuva.

 Roma Namavičiūtė, projekto vadovė

COMENIUS PROJEKTAS 2010  

 „Išgirskime vieni kitų balsą bendros Europos ateities kūryboje, teatralizuodami savo tautos istoriją“  (Shared voices-building our common  European future through staging national histories)

Šešios šalys partnerės pasirinko teatrinę - istorinę kryptį. Teatralizuojame savo šalies istorinį įvykį, kuris yra ryškus ir svarbus Europos įvykių kontekste. Darbą pradėjome nuo Lietuvos istorinio įvykio parinkimo. Kiekvienas projektinės grupės narys pateikė savo istorinį įvykį - Lietuvos krikštą, Žalgirio mūšį ar Lietuvos kelią į Laisvę. Mokinių ir mokytojų bendru sutarimu išsirinkome Lietuvos kelio į laisvę temą. Toliau sekė pjesės rašymas.

Tuo pačiu metu susipažinome su prancūzų pjese "Didžioji Prancūzijos revoliucija", mokiniai mokėsi tekstus. 2010  kovo mėnesį vykome į Hirsono miestą, kur per savaitę laiko bendra mokinių  ir mokytojų komanda pastatė spektaklį, susipažino su Prancūzijos švietimo sistema, lankėsi pamokose ir aplankė Paryžių.DSC_0345.jpg

Balandžio mėnesį susipažinome ir analizavome vokiečių grupės pateiktą kūrinį "NOT YET!" parašytą pagal Sarah-Jane Dickenson to paties pavadinimo kūrinį. Su mokiniais kalbėjome apie Berlyno sienos nugriovimą bei šio įvykio atgarsius Lietuvoje.

Pirmąją birželio savaitę vykome į Solingen miestą, Vokietijoje. Po pirmo bandymo Prancūzijoje mokiniai vadovaujami mokytojų aktyviai repetavo ir visų tikslas buvo kūrybos procese kuo geriau pažinti partnerius, gauti kuo daugiau žinių, kurias galima bus panaudoti dramos, šokio pamokose.

Spektaklis buvo unikalus, nes tai buvo judesio, garso ir modernios dramos sintezė. Mokytojai buvo supažindinti su Vokietijos švietimo sistema. Tarptautinė komanda aplankė Diuseldorfą ir Kiolną.

Daugiau informacijos apie projekto veiklą galima atrasti internetiniame projekto puslapyje-  http://www.shared-voices.net/wp/, taip pat socialiniame tinklapyje facebook.

 

Spalio 11-15 dienomis ruošiamės projektinės grupės narių susitikimui mūsų gimnazijoje. 

Pastatytas ir bus parodytas spektaklis „Kelias į LAISVĘ“ 

Dalyviai:

Juozo Miltinio gimnazija – Panevėžys, Lietuva 

Agrupamento de Escolas da Guia – Guia-Pombal, Portugalija 

Lycée Joliot Curie – Hirson, Prancūzija 

Leeds City College – Leeds, Didžioji Britanija 

Friedrich-Albert-Lange-Schule – Solingen, Vokietija

 TARPTAUTINIS PROJEKTAS „RATS“

Picture1.jpgJuozo Miltinio gimnazijos mokytojų ir moksleivių grupė 2010-08-08/17 dalyvavo tarptautiniame projekte Švedijoje, kurį organizavo Stokholmo kultūros mokykla. Projekto dalyviai įgyvendino tikslą – dalyvaudami kūrybinėje stovykloje kartu su projekto partneriais: Mančesterio teatro ir Latvijos kultūros kolegijų studentais, Stokholmo kultūros mokyklos auklėtiniais, Bulgarijos G.S Rakovskio mokyklos moksleiviais sukūrė spektaklį – miuziklą pagal brolių Grimų pasaką ,,Fleitininkas“. Juozo Miltinio gimnazijos moksleiviams vadovavo anglų kalbos mokytoja Rasa Paškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Milaševičienė ir teatro mokytojas Julius Tamošiūnas. Projekto vadovai džiaugiasi, kad gimnazijos moksleiviai – jaunieji aktoriai- J. Šiaučiulis, R. Butkevičius, L. Tvarijonas, A. Jaškūnaitė, P. Jurevičiūtė, G. Grigaliūnaitė, M. Milaševičiūtė ir A. Alšauskaitė puikiai integravosi į kūrybinę projekto veiklą ir spektaklyje atliko kelis pagrindinius vaidmenis.

Picture2.jpgPicture3.jpgPicture4.jpg

                              

4.jpgTARPTAUTINIS PROJEKTAS „RATS“

          Š.m. birželio 7-9 dienomis gimnazijos mokytoja R. Paškevičienė kartu su 11a klasės mokine A. Jaškūnaite lankėsi Stokholme, Švedijoje. Tai buvo parengiamasis vizitas prieš pradedant naująjį dramos projektą „RATS“. Šiame projekte dalyvaus 5 šalys: Lietuva, Anglija, Latvija, Švedija ir Bulgarija. Šių metų rudenį visų šių šalių atstovai (10 mokinių ir 2 mokytojai) susitiks Stokholme, kur bus statomas spektaklis pagal brolių Grimų pasaką „Fleitininkas“. 5.jpg

     

 

 

 

            COMENIUS PROJEKTAI

 

                   klamarogm.jpg                                         Lingua  projektas

                              1999-2000m.

        

                            Šalys partnerės

ŠVEDIJA.  Kalmaras.                 LIETUVA.  Panevėžys.

Jenny  Nystrom  gimnazija         J. Miltinio vid. mokykla

 

                     

 

 

Projektas  „Demokratija  mokykloje“

                                2001-2002m.

slovak1.jpg

Šalys  partnerės

ŠVEDIJA.  Kalmaras.  Jenny  Nystrom  gimnazija  

LIETUVA.  Panevėžys.J. Miltinio  vid.  Mokykla

 

Projekto  tikslas: Skatinti ir   plėsti  mokinių   galimybes  aktyviai   dalyvauti mokyklos  gyvenime ,reikšti   savo  nuomonę dėl  mokyklos  tobulinimo  ,mokinių poreikių  tenkinimo bei  patrauklios  aplinkos  kūrimo  . Projektas  suteikė  mokiniams  galimybę  gilintis  įdemokratijos  esmę   jų  teises  ir  pareigas ,lygias  galimybes  ir  teisę  dalyvauti  mokyklos   valdyme .Suaktyvėjo  mokyklos  savivaldos grupių   veikla , mokiniai  įgavo  pasitikėjimo  ir   jautėsi   svarbūs   mokykloje . Svarbi   projekto  dalis  -nusikaltimų ,  rūkymo  ,narkotikų  ir  priekabiavimo temų   nagrinėjimas ,problemų  sprendimo   būdai .Švedijos  mokyklos  patirtis šiais   klausimais  buvo   naudinga ir  plačiai   aptarta .Buvo   atlikti  tyrimai  aiškinantis demokratijos  lygį  Kalmaro  gimnazijoje   ir  mūsų   mokykloje, gilinomės   į  mokytojų  ir  mokinių  santykius abiejose   mokyklose , aptarėme  saugios  mokyklos   aplinkos   kūrimo  galimybes  .Aptarta  ir  lyginti  mokyklų  rezultatai .

 

                      Projektas „ Jūra skiria, jūra  vienija“

                                2004-2007 m.

 

SUOMIJA. Raahe                            LIETUVA. Panevėžys.      

Saloisten vid. Mokykla                   J. Miltinio vid. Mokykla

ESTIJA. Hiiuma sala                         TURKIJA. Stambulas

Kardla. Uhisgymnasium                  {tik 2004 m}

                   

Projekto  tikslas:  Įgyti   žinių  apie  šalių  partnerių  istoriją  ir  kultūrą,gilintis  į   Baltijos  jūros poveikį  Lietuvos ,Suomijos  ir   Estijos istorijo s    raidai  ir žmonių  gyvenimui .

 Projektinė  veikla skatino  mokinių  ir   mokytojų  motyvaciją  ,užsienio  k ,informacinių   technologijų ,dailės   teatro   įgūdžių  tobulinimą  . Projekto  esmė- trijų   šalių ir  mokyklų bendradarbiavimas   ,dalinimasis  patirtimi  siekiant  geresnės  ugdymo  kokybės

   Projekto  tema apie  jūrą integruota į  daugelį   mokomųjų  dalykų ; gimtąją  kalbą , anglų k   informatiką ,geografiją , istoriją ,  teatrą ,   biologiją  ir  dailę .Mokiniai    rengė  ir  dalyvavo  įvairiuose renginiuose ; Sceninėje   kompozicijoje  „Lietuva, jūra, Čiurlionis" Sceninėje  -poezijos  kompozicijoje   Jūra  skiria   ,jūra  vienija . Parengta  medžiaga ,“Negatyvi  žmogaus  įtaka Lietuvos  pajūriui „Video  medžiaga „Jūros  įtaka  Lietuvos  menininkams ir  mokinių   kūrybai“ Smiltynės   gaisras   - atgarsiai   spaudoje   ir   mokinių   nuotraukose .

rn3.jpg rn4.jpg

                        comenius.JPG

LLLLL.jpg

Comenius kvalifikaciniai kursai

Kursai vyko Brindisi (Italija) 2009 gegužę. Juose dalyvavo atstovai iš Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Suomijos ir Lietuvos. Kiekvienas dalyvis turėjo pristatyti mokyklą, šalies švietimo sistemą ir šalį.

Kursai vyko Airijoje, Korko mieste,  2009 liepą. Juose dalyvavo atstovai iš Ispanijos, Čekijos, Prancūzijos, Suomijos ir Lietuvos.

 

                      Projektas  “Išgirskime  vieni  kitų  balsą  bendros  Europos 

                                   ateities kūryboje,teatralizuodami savo tautų  istoriją”.  

                                2009- 2011 m.

          com01.jpg                     Šalys     partnerės

ANGLIJA.  Leeds.  Thomas  Danby   College.    

LIETUVA.  Panevėžys.  J. MILTINIO vid. Mokykla

PRANCŪZIJA.  Hirson.  Lycee  Joliot  Curie

VOKIETIJA.  Solingen – Wald. Friedrich-Albert-Lance  Schule

ITALIJA. Cosenza.  Liceo Scientifico  statale  “G.B.  Scorza”

PORTUGALIJA.Guia-Pombal.  Agrupamento  de  Escolas.

Projekto  pavadinimas skelbia   Europos tautų   vienybės  ir  bendradarbiavimo  ideją – mokyti  jaunimą prasmingai  ir saugiai  gyventi vieningoje  Europoje ,pažystant   kitas kultūras , istoriją , ir tradicijas .

Šešios   šalys  -partnerės   pasirinko  teatrinę-istorinę  kryptį –teatrelizuoti  savo  šalies  istorinį    įvykį ,ryškų ,svarbų   visai   Europai. Remiantis  istoriniu   įvykiu  rašoma  pjesė ir ruošiama   scenai .Numatomi   vaidmenys  visų  projekto   šalių   mokiniams  Daugianacionalinis   spektaklis  bus   pristatomas    kiekvienoje   šalyje .

 Projekto   tikslas;  Ugdyti  mokinių   supratimą  ir  pagarbą  skirtingų  Europos  valstybių   kultūroms ,išryškinant   kiekvienos šalies    svarbą  visoje  Europos istorijoje

Projekto  veiklos    laikotarpis   2009-2011 m

  com02.jpg com03.jpg com04.jpg com05.jpg

  

                    Projektas   „ATMINTIS“    2000- 2011 m.               

TRUMPAS PROJEKTO PRISTATYMAS

Mes – maži ir dideli, rudaakiai ir mėlynakiai, simpatiški ir ne visada, liūdni ir linksmi – ŽMONĖS, tokie vienodi, bet tuo pačiu ir tokie skirtingi... Nežemink, neskriauk, netylėk, o gerbk, toleruok ir padėk! Toks yra mūsų projekto kredo, tokių minčių vedami mes bandome gyventi, bendrauti ir augti, tokias nuostatas turėdami kasmet vykstame į Vokietija, į buvusią Bergen – Belsen koncentracijos stovyklą, kur labai nuoširdžiai ir atsakingai atstovaujame Lietuvą jau nuo 2001 – ųjų metų.

Projekte dalyvauja 10 pasaulio šalių jaunimas iš Izraelio, Norvegijos, Pietų Afrikos respublikos, Slovakijos, Lietuvos, Baltarusijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Olandijos. Jaunuoliai privalo būti vyresni nei 16 metų. Stovyklos  metu vyksta darbas darbo grupėse, įvairūs teminiai vakarai, susitikimai, išvykos bei pristatymai. Jie susitinka su gyvais Antrojo pasaulinio karo koncentracijų stovyklų belaisviais, lankosi kapinėse, organizuoja minejimus, bei dalyvauja demonstracijose prieš rasizmą.

Džiugu ir gera matyti mokinį, kuris po dviejų savaičių intensyvaus, alinančio, bet tuo pačiu ir uždegančio ir naudingo darbo, grižta dar labiau spinduliuojantis, pilnas minčių, jaunatviško optimizmo ir noro padėti sau bei savo artimui. Toks mokinys žino: mes esame tokie skirtingi, bet tuo pačiu ir tokie panašūs. Mes esame ŽMONĖS.

 

 

Mokyklos bendruomenės dalyvavimas  IKT projektuose nuo 2006m.

 

2009 metai 

-  ASPECT (Adopting Standards and Specifications for Educational Content) - Šio projekto tikslas - edukacinio turinio (išteklių) standartų ir specifikacijų. NARIAI adaptavimas mokymui(-si).

2009 m. konkurso „Informacinių ir komunikacinių technologijų strategijos įgyvendinimas mūsų mokykloje“  NUGALĖTOJA  http://portalas.emokykla.lt/Lists/Naujienos/DispForm.aspx?ID=775

- 2009m.  “Inovatyvių mokyklų” programos mokyklų lyderių nacionalinės atrankos I etapo lauretai

 http://www.elektronika.lt/projects/theme/164/19064/

 

- INSPIRE, 2008 – 2009.

Europos komisijos mokymosi visą gyvenimą programos projektas. Jame atliekamas skaitmeninių mokymo priemonių išbandymas gamtos mokslų pamokose, reguliarus atsiliepimų apie naujus mokymo metodus ir ataskaitų pateikimas. Dalyvauja 6 mokytojai.  

2008 metai

mail25.jpg

- „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ 2008

Projekto trys mokyklos mokytojai yra projekto vykdymo konsultantai, kurie organizuoja mokymus bei pildo mokyklos elektroninį dienyną (ruošiamam įdiegti mokykloje)

 

 

- „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 2008.

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas. Mokykla atitiko pateiktus projekto atrankos reikalavimus.

 

- „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ 2008.

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas. Mokykla atitiko pateiktus projekto atrankos reikalavimus.

 

2007 metai

 

for09.jpg- Informacinės komunikacinės technologijos ir mokyklos vadovo veikla, 2007.

Konkursas skirtas parodyti mokyklų IKT veiksmingą naudojimą mokyklos valdyme. Mokyklos direktorius Vytautas Raišys pateikęs metodinę medžiagą apie IKT diegimą į ugdymo procesą ir mokyklos valdymą tapo vienu iš NUGALĖTOJU.

 

mail33.jpg

 

- „IKT Lyderiai“

Mokykloje dirba du inovatyvūs mokytojai – IKT Lyderiai. Tai 2 iš 50 Lietuvoje esančių inovatyvių mokytojų.

 

 

- Kompiuterinė „Kalėdų pasaka“ 2007

Kasmetinis moksleivių piešinių konkursas. 2007m. 5 klasės mokinė tapo laureatė.

 

2006 metai

- Tautos svetainė, 2006.

2006m. daugiausiai balsų surinkusi mokyklos internetinė svetainė Aukštaitijos regione.

- Metodinės medžiagos apie IKT taikymą ugdymo procese konkursas „Virtuali kelionė klasėje“

2006 (3 publikuojami darbai), 2007 ( 9 publikuojami darbai), 2008 (24 publikuojami darbai).

2009m. mokykla tapo NUGALĖTOJA, (daugiausiai pateikusi publikuojamų darbų).