Planavimo dokumentai

2021 m. spalio mėnesio veiklos planas
2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. ugdymo planas
Gimnazijos 2021 - 2023 m. strateginis planas
 Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams.  pdf-logo.jpg
Dėl reagavimo į asmens duomenų apsaugos pažeidimus procedūros aprašo tvirtinimo
Dėl gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašo ir 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo
Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
Dėl gimnazijos darbuotojų psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo ir saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai