Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

2020 10 14

PROJEKTAS „JAUNIMO PILIETIŠKUMO INICIATYVOS“ (plačiau)


Plačiau
2020 10 05
SVEIKINAME
SVEIKINAME!
 
Šiandien Panevėžio miesto meras R. Račkauskas, mero pavaduotojas D. Labanavičius pasveikino  ir įteikė Metų mokytojo premijas.
 
Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą apdovanota ir mūsų gimnazijos pavaduotoja, matematikos mokytoja ekspertė Silvija Sėrikovienė.
 
Gimnazijos kolektyvas prisideda prie sveikinimų. 
 
2020 10 05
.

Nesvarbu, kokios negandos siaučia aplink - abiturientai, trečiokų padedami, sveikina savo mokytojus, nes juos gerbia, myli ir ilgisi.

SU MOKYTOJŲ DIENA!!!

2020 10 01
KONKURSAS

RAŠINIO KONKURSUI „ŠIMTAI SMURTO VEIDŲ“ PASIBAIGUS

Gimnazijoje 2020 m. rugsėjo 11 – 24 d. vyko rašinio konkursas „Šimtai smurto veidų“. Mokiniai rašiniuose analizavo smurto priežastis, paplitimą, pasekmes, aprašė savo mintis ir patirtį, išreiškė savo išgyvenimus ir nuomones. Darbuose buvo paliestos smurto paplitimo kalėjimuose, terorizmo temos, smurtiniai įvykiai Baltarusijoje. Konkurso nugalėtoja tapo Ie klasės mokinė Ūla Karpavičiūtė. Antrą vietą užėmė If klasės mokinys Danas Baryšnikovas, trečioji atiteko IIId klasės mokinei Rugilei Girštautaitei.

Geriausių darbų autoriai apdovanoti Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Mėgaukis gyvenimu sveikai 2020“ lėšomis įsteigtais asmeniniais prizais ir diplomais.

Nuoširdžiai sveikiname konkurso laureatus ir dėkojame konkurso dalyviams!

2020 09 24
PAMINĖJIMAS

Rugsėjo 23-oji Lietuvos istorijos puslapiuose turi liūdną ir skausmingą žymę. Šią dieną 1943 metais buvo panaikintas Vilniaus getas. Minant šią datą ir pagerbiant Holokausto Lietuvoje aukas gimnazijos mokiniai dalyvavo Panevėžio žydų bendruomenės organizuotame paminėjimo renginyje.

 

2020 09 23
SVEIKINAME

Panevėžio miesto savivaldybės METŲ MOKYTOJO PREMIJA

skirta Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

matematikos mokytojai ekspertei SILVIJAI SĖRIKOVIENEI

 

Silvija Sėrikovienė - kūrybinga, iniciatyvi, strategiškai mąstanti, inovatyvi pedagogė, aktyvi gimnazijos, Panevėžio miesto bei šalies švietimo bendruomenės narė.

Aukštas mokytojos profesinis pasirengimas, nuoseklus matematikos mokslo dėstymo naujovių diegimas skatina mokinius domėtis mokytojos dėstomu dalyku.

Matematikos mokytoja ekspertė Silvija Sėrikovienė sukaupta turtinga pedagogine patirtimi dalinasi su miesto, rajono ir šalies pedagogais. Organizuodama mokymus, aktyvina mokytojų informacinių komunikacinių technologijų valdymo ir panaudojimo pamokose kompetencijų plėtojimą,  veda kolegoms atviras patirtinio mokymosi  pamokas, organizuoja metodines veiklas, orientuotas į mokinių matematinio raštingumo ūgtį, vadovauja Panevėžio miesto matematikos mokytojų metodiniam būreliui, kasmet organizuoja respublikines praktines- tiriamąsias STEAM dalykų konferencijas, rengia ir įgyvendina švietimo projektus gimnazijoje ir mieste.

Silvija Sėrikovienė - aktyvi Panevėžio miesto savivaldybės pokyčio LL3 projekto „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM  srities dalykų patirtinį mokymąsi“ kūrybinės komandos narė.

DIDŽIUOJAMĖS, VERTINAME, SVEIKINAME, TIKIME...

 

2020 09 23
KONFERENCIJA

ŠALIES METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,KARJERA 2020.

ĮŽVALGOS IR PATIRTIS“ JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOJE (plačiau)

Įveikus karantino laikotarpį, kuris buvo didelis išbandymas tiek mokiniams, tiek jų mokytojams, laikantis saugių atstumų bei dėvint veidą dengiančias kaukes, 2020 m. rugsėjo 22 dieną Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vis dėlto įvyko šalies metodinė - praktinė konferencija ,,Karjera 2020. Įžvalgos ir patirtis.“ Joje aktyviai dalyvavo šalies mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai, dalykų mokytojai ir klasės vadovai. Tai išskirtinis renginys, kurio tikslas ‒ pasidalinti gerąja profesinio orientavimo patirtimi ir sukurti erdvę visiems vadovams, dėstytojams ir mokytojams bendradarbiauti.


 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »