Pamokų laikas

 

Pamokų laikas I - III ir V Pamokų laikas IV

1. 8.00 - 8.45 val.

2. 8.55 - 9.40 val.

3. 9.50 - 10.35 val.

4. 10.55 - 11.40 val.

5. 12.10 - 12.55 val.

6. 13.05 - 13.50 val.

7. 14.00 - 14.45 val.

8. 14.55 - 15.40 val.

1. 8.00 - 8.45 val. (individualios, grupinės konsultacijos)

2. 8.50 - 9.35 val.

3. 9.45 - 10.30 val.

4. 10.50 - 11.35 val.

5. 12.05 - 12.35 val. (klasės valandėlė)

6. 12.45 - 13.30 val.

7. 13.40 - 14.25 val.

8. 14.35 - 15.20 val.

Mokinių atostogos:

2020–2021 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2020-10-26

2020-10-30

2020-11-02

Žiemos atostogos 1

2020-12-23

2021-01-05

2021-01-06

Žiemos atostogos 2

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

Pavasario atostogos

2021-04-06

2021-04-09

2021-04-12

Vasaros atostogos

2021-06-23

2021-08-31

 

 

 

Pamokas pagal ugdymo planą mokiniai baigia:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

2020-2021 m. m.

I-III

2021-06-22

37 (185 ugdymo dienos)

IV

2021-05-21

33 (163 ugdymo dienos)

 

 

2020 - 2021 mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

          I pusmetis

2020-09-01    -  2021-01-31

II pusmetis

2021-02-01    -   2020-06-22 (I-III)

2021-02-01    -   2020-05-21 (IV)