Nekilnojamojo turto nuomos konkursas

Nekilnojamojo turto nuomos konkursas

PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJA

TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS:

1. turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas: Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija, Aukštaičių g. Nr.1, Panevėžys, įst. kodas 190421338;

2. informacija apie nuomojamą turtą, naudojimo paskirtis: maisto ir kavos aparatams pastatyti (kiekvienam aparatui po 1 kv. m.);

3.  pradinis turto nuompinigių dydis: 5,00 Eur (be PVM) už 1 kv.m. per mėnesį., mokestis už elektrą (pagal tuo metu galiojantį tarifą) ir žemės mokestis;

4.  nuompinigių mokėjimo tvarka: kas mėnesį.

5.  informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą: nuomininkas,  nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius (procentais nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną);

6.  turto nuomos terminas: nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2030 m. kovo 1 d.;

7.  konkurso dalyvių registravimo vieta data ir laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas):  Aukštaičių g. Nr.1,  Panevėžys, tel. 8 45 587206, raštinė nuo 8.00 val. iki 15.00 val. iki 2020-02-25 10.00 val.;

8. konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas rekvizitai: 15 Eur, pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, banko sąskaita Swedbank, AB, a/s LT707300010002386936;

9. turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūra ir laikas): direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Virginijus Viržintas,  8620 20551, v.virzintas@ gmail.com, nuo 2020-02-17 iki 2020-02-21 (nuo 8.00 va. Iki 15.00 val.);

10. komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas: 2020-02-26  15.00 val. 219 kab.;

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia  užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą (jei nelaimėjo), rekvizitai;

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

6. pažymėjimo, leidžiančio versti šia veikla, kopija.