Neformalusis ugdymas

2019-2020m.m. neformaliojo švietimo

būrelių veiklos apibendrinimas (čia)

---

2018-2019m.m. neformaliojo švietimo

būrelių veiklos apibendrinimas (čia)

---

2017-2018m.m. neformaliojo švietimo

būrelių veiklos apibendrinimas

 

„Miškinukas“ (mokytojas V. Vrubliauskas)

         Gražiausio ir funkcionaliausio inkilo konkurse „Padovanok namus sparnuočiui“ III kl. mokinio Tomo Sribiškio ir Mato Barzdenio pagaminti inkilai apdovanoti Panevėžio gamtos mokyklos padėkos raštu ir atminimo dovana. Būrelio nariai dalyvavo inkilų kalimo ir iškėlimo šventėje Paežerio girininkijoje. (Pagaminome 50 vnt. inkilų zylėms) Atlikome miško švarinimo ir tvarkymo darbus, sodinome medelius. Rengėme parodas gimnazijoje, kūrėme dekoracijas.

 

Atmintis“ (mokytoja G. Misevičienė)

    Su Panevėžio žydų bendruomene vykdytas renginys – viktorina Lietuvos žydų holokausto dienai paminėti, 3 mokiniai  parengti  tarptautiniam projektui IWC2018 Vokietijoje,  Bergen – Belsen memoriale, projektas pristatytas mokiniams per EUROPOS DIENOS renginį.

 

„Sėkmės klubas“ (mokytoja E. Vaičiūnė)

      Būrelio nariai suorganizavo renginius gimnazijoje: žaidimą pirmokams  „Pažink gimnaziją ir draugus“, „Geriausi pusmečio pirmokai“, Kaziuko mugę. Pradžiugino gimnazistus Advento kalendoriumi. Visus mokslo metus pildė lankomumo dienoraštį, organizavo rytinius pasveikinimus Gimnazijos gimtadienio, Vasario 16-osios, Savaitės be patyčių, Bendruomenės šventės progomis.

 

Šv. Kotrynos kuopos ateitininkai (mokytoja V. Kiaunienė)

      Ateitininkų veikla plati - nuo gimnazijos iki respublikinių renginių. Būrelio nariai atstovavo gimnazijai miesto renginiuose minint valstybines šventes, „Maisto banko“ akcijoje, organizavo ir telkė savanorių komandas, dalyvavo AF organizuojamame projekte „Ateitin.lt“, aktyviausi būrelio nariai darbavosi Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos namuose.

 

Gimnazijos TV (mokytoja G. Valaitienė)

      Gimnazijos TV transliacijose atsispindėjo  gimnazijos tradicinės ir valstybinės šventės, buvo skelbiama aktuali informacija mokytojams ir mokiniams. Būrelio nariai patys kūrė pateiktis, kad gimnazijos TV veiktų efektyviai kasdien.

 

Gimnazijos UKC (mokytoja G. Valaitienė)

       Gimnazistai dalyvavo įvairiuose susitikimuose su karjeros specialistais, aukštųjų mokyklų, profesijų atstovais. Buvo organizuojami profesinio veiklinimo vizitai į Panevėžio miesto įmones, išvykos į aukštąsias mokyklas. Karjeros renginiuose dalyvavo, peržiūrėjo ir koregavo asmeninius karjeros planus visi gimnazijos ketvirtokai. Visa informacija skelbiama tinklalapyje  www.miltiniogimnazijaukc.lkt

 

Iniciatyvių gimnazistų sambūris (mokytoja I. Pakalnienė)

Šio būrelio narių veikla orientuota į mokinių poreikių tenkinimą. Remiantis apklausos duomenimis, sudėliotas veiklų planas. Sambūrio organizuojamos veiklos apima sportinius, pramoginius. Būrelio narių iniciatyva suorganizuotos krepšinio, futbolo. Tinklinio varžybos. Pramoginiai renginiai: filmų vakarai, "Gyvos muzikos" vakaras, "Gero vakaro šou", organizuotos diskusijos su buvusiais mokinais.

 

Tautos kultūra ir tradicijos

Lotynų Amerikos šokiai (mokytoja I. Kartanienė)

         Šiuos būrelius lankantys mokiniai pagilino bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, kūrė, interpretavo. Savo šokius pristatė koncerte „Cido“ arenoje, skirtame Gimnazijos 50-čiui, Gimnazijos bendruomenės šventėje, Policijos komisariato renginyje, skirtame Vasario 16-ajai.

 

Poetinio teatro paslaptys (mokytojas A. Želvys)

      Šio būrelio mokiniai reprezentuoja Juozo Miltinio vardą – kaip ir kasmet jo nariai organizavo „Auksinių Juozų“ įteikimo ceremoniją, skirtą Tarptautinei teatro dienai, dalyvavo projekte „Kino virtuvė“. Spektaklį „Pagalba iš dangaus“ parodė miesto progimnazijų septintokams.

 

Vokalo studija (mokytoja Z. Pilkauskienė)

   Būrelio nariai dalyvavo gimnazijos renginiuose: Mokytojo dienos, Nepriklausomybės dienos minėjime, I kl. renginyje „Pusmečio geriausieji“, Bendruomenės šventėje. Giedojo šventose mišiose, skirtose Gimnazijos Jubiliejui.

 

Sceninės kalbos užsiėmimai (mokytoja R. Matusevičiūtė)

  Parengti   gimnazijos jubiliejaus svečių pakvietimo grupės („picų išnešiotojų“) bei jubiliejinio renginio vedėjai. Skaitovų programa aktoriaus Č. Pažemecko jubiliejiniam vakarui pristatyta Juozo Miltinio studijų palikimo centre. Atnaujinta  poetinė kompozicija „Kaip tie žodžiai susivarto“  ir parodyta Vasario 16-osios proga Panevėžio miesto policijos komisariate bei šventinėje gimnazijos mokytojų popietėje. Parengta poetinė kompozicija „Pavasario laiškai“ bei paruošti renginio vedėjai gimnazijos Bendruomenės šventei. Parengti  skaitovai muzikos, dailės ir šokio menų įskaitai. Lietuvos šimtmečio minėjimui, literatūriniai skaitymai, bendradarbiaujant su miesto Kraštotyros muziejumi, skirti Lietuvos savanoriams paminėti bei Birželio 14 -ajai.

 

Integruotas antrų klasių menų projektas „Šventinis amarėlio pyragas“ (mokytojai J. Tamošiūnas, I. Kartanienė, R. Adukevičienė, ,Z. Pilkauskienė)

  Gruodžio mėnesį  projektas pristatytas gimnazijos bendruomenei – tai  spektaklis, kuriame turėjo galimybę pasirodyti šokėjai, dainininkai, aktoriai, o dailininkai jam rengė kvietimus, dekoracijas.

 

Integruotas ketvirtokų menų projektas „Čia mūsų namai“ (mokytojai I. Kartanienė, J. Tamošiūnas, R. Adukevičienė, R. Matusevičiūtė)

   Vasario 16 dienai gimnazijoje pristatytas ketvirtų klasių integruotas menų projektas „Čia mūsų namai“. Projekte dalyvavo ketvirtokai, pasirinkę šokį, muziką, dailę.

„Kelias įsceną“(mokytojas Julius Tamošiūnas)

 Būrelis jungia teatro mylėtojus .Būrelio nariai dalyvavo Teatrų sambūryje Velžyje, J. Balčikonio gimnazijos organizuojamame teatrų festivalyje, organizavo užsiėmimus septintokams „Mokiniai mokiniams“, naujam gyvenimui prikėlė spektaklį „Trylika“. Organizavo teatrinius antrokų pasirodymus gimnazijos bendruomenei.

 

„Dainos studija“, “Grojame ir dainuojame roką“ (mokytojas R. Tvarkūnas)

  Šio būrelio nariai susibūrė į muzikos grupę.Jie šiais metais dalyvavo daugelyje mokyklos renginių (Mokytojo dienos, integruotų projektų pristatymuose, Bendruomenės šventėje, "Gyvos muzikos" vakare).

 

Tinklinis (mokytoja D. Rečiūnienė)

  Pirmiausia, tinklinis suteikia  daug gerų emocijų, skatina bendrauti ir bendradarbiauti. Būrelio nariai dalyvavo draugiškuose turnyruose: 5-oje gimnazijoje , Kalėdiniame turnyre, J. Balčikonio gimnazijos turnyre, "Minties" taurės turnyre. Organizuotas Lietuvos šimtmečiui paminėti draugiškas merginų turnyras ( I-oji vieta), pravestos tarpklasinės mišrios I-ų kl.varžybos, miesto merginų tinklinio taurės varžybos. Visuose turnyruose užimtos prizinės vietos.

 

Sportiniai žaidimai (mokytojas S. Kontautas)

            Būrelio nariai turi galimybę ne tik aktyviai praleisti laiką, bet ir dalyvauti gimnazijos, miesto bei zoninėse varžybose: štangos spaudimo, krepšinio, futbolo. Organizuotos krepšinio, futbolo lygos varžybos gimnazijoje, ,,Jėgos‘‘ konkursas, stalo teniso varžybos. Puikiai sudalyvauta Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybose.

 

Sportiniai žaidimai (mokytoja A. Nagurkaitė)

       Džiugina aktyvus pirmokų noras organizuoti ir dalyvauti varžybose. Būrelio veikla apsiribojo mokyklos sportinėmis varžybomis: suorganizuotos  tarpklasinės I klasių merginų kvadrato varžybos, tarpklasinės I klasių mokinių varžybos.

Sportiniai žaidimai :krepšinis, tinklinis (mokytojas R.Gervickas)

    Šio būrelio veikla plati - nuo gimnazijos iki respublikinių sportinių renginių. Gimnazijoje suorganizuotos ir pravestos krepšinio, tinklinio, „Jėgos“ varžybos. Organizavau ir pravedžiau ,,Gimnazijos krepšinio lygos“ varžybas. Puikūs būrelio narių pasiekimai štangos spaudimo varžybose.

 

Sportas visiems (Rytis Daraškevičius)

Pravestos tarpklasinės tinklinio varžybos I klasių mokiniams, tarpklasinės kvadrato varžybos I klasių merginoms. Visus mokslo metus lankėmės ,,Cido“ arenoje ir palaikėme Panevėžio miesto ,,Lietkabelio“ krepšinio komandą.

 

Būk tolerantiškas (Rasa Ambraškienė)

    Būrelio nariai buvo Tarptautinės tolerancijos dienos organizatoriai ir įgyvendintojai. Susitikimo su savanoriu iš Austrijos metu buvo pravesta diskusija apie toleranciją .Būrelio nariai dalyvavo viktorinoje žydų bendruomenėje „Kas? Kur? Kada?“, organizavo Gedulo ir vilties dienos paminėjimą gimnazijoje.

 

Teatro studija (Viktorija Giknienė)

           Būrelio nariai dalyvavo gimnazijos renginiuose: „Mokiniai mokiniams“ miesto septintokams, sveikinimas 12- okams per teatro įskaitą,  „Auksinių Juozų" įteikimo ceremoniją. Kuriamas  spektaklis  „1,2,3“ pagal Vadimo Levanovo vienaveiksmę pjesę.