Mokytojai

2021-2022 m. m. gimnazijoje dirbantys mokytojai

 

   Virginija Milaševičienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Algis Želvys

Lietuvių kalba

Teatras

mokytojas metodininkas

mokytojas ekspertas

  Lina Plėtienė

 (Ib klasės vadovė)

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Ramutė Matusevičiutė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Rastenienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Dalia Vizbarienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

 Rasa Lazauskienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

    

Lietuvių kalba

mokytoja

  Silvija Sėrikovienė

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

  Daiva Žemaitienė

Matematika

mokytoja metodininkė

   Eglė Chatkevičienė

 (IIIe klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

  Ina Babaitienė

 (IIId klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

  

Matematika

mokytoja metodininkė

 Birutė Ragalytė

Informacinės technologijos vyr. mokytoja

  Alma Paukštienė

Matematika

vyr. mokytoja

  Diana Grigaliūnienė

Informacinės technologijos

vyr. mokytojas

  Daiva Tvarijonienė

  (IVd klasės vadovė) 

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rasa Paškevičienė

 (IIIf klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Jurgita Šešelgienė

  (IVe klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Loreta Reivytienė

  (IIf klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laura Škutienė 

  (Ic klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Vaiva Jucienė

   (IIIb klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Lina Kerbelytė

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Eglė Balsienė

Anglų, prancūzų kalba mokytoja metodininkė

 Jolanta Skikienė

Vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

  Daiva Mackevičienė

Rusų kalba

mokytoja metodininkė 

  Dalia Grinevičiūtė

  (IIe klasės vadovė)

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Irena Tamutytė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Jolanta Vainauskienė

  (IIIc klasės vadovė)

Informacinės technologijos

Matematika

mokytoja metodininkė

   Rasa Žulienė

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

  Rita Štaupienė

  (IIIa klasės vadovė)

Biologija

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja

  Rasa Andrikonienė

Chemija

Biologija

mokytoja metodininkė

  Nijolė Blankienė

Chemija

mokytoja metodininkė

  Laima Taparavičienė 

Chemija

Technologijos

vyr. mokytoja

mokytoja metodininkė

  Jūratė Ivaškienė

 ​(IIc klasės vadovė)

Fizika

vyr. mokytoja

  Lina Seliokienė

  (Id klasės vadovė)

Fizika

mokytoja metodininkė

  Vytautas Raišys

Istorija

mokytojas metodininkas

  Agnė Miliukaitė

 (IVb klasės vadovė)ė

Istorija

mokytoja 

  Rasa Ambraškienė

Istorija

mokytoja metodininkė

  Sigita Lapinskienė

  (IIa klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Eda Vaičiūnė

  (If klasės vadovė) 

Geografija

vyr. mokytoja

  Julius Tamošiūnas

Teatras

mokytojas metodininkas

   Sofija Šiaučiūnaitė

Teatras

mokytoja

 Simona Ivanovaitė

  (IId klasės vadovė)

Fizinis ugdymas

mokytoja 

  Diana Rečiūnienė

  (Ia klasės vadovė)

Fizinis ugdymas

vyr. mokytoja

  Saulius Kontautas

  (IVa klasės vadovas) 

Fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

  Renaldas Gervickas

 (IIb klasės vadovas) 

Fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

  Rytis Daraškevičius

  (Ie klasės vadovas)

Fizinis ugdymas

vyr. mokytojas

  Vidas Vrubliauskas

Technologijos

mokytojas ekspertas

  Romarika Deksnytė

Technologijos

Dailė

vyr. mokytoja

  

Muzika

mokytoja metodininkė

  Kristina Rapševičienė

Dailė

mokytoja metodininkė

  Vilija Kiaunienė

  (IVf klasės vadovė)

Dorinis ugdymas

mokytoja metodininkė

  Virginija Abramavičienė

Dorinis ugdymas

 vyr. mokytoja

  Giedrė Valaitienė

  (IVc klasės vadovė) 

Karjeros planavimas, ekonomika

mokytoja metodininkė

  Lukas Bakanauskas

Choreografija

mokytojas 

  Danguolė Glušokienė

Geografija

mokytoja metodininkė