Mokytojai

2020-2021 m. m. gimnazijoje dirbantys mokytojai

 

   Virginija Milaševičienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Algis Želvys

Lietuvių kalba

Teatras

mokytojas metodininkas

mokytojas ekspertas

  Izolda Pakalnienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Ramutė Matusevičiutė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Rastenienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Dalia Vizbarienė

 (IIb klasės vadovė)

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

 Rasa Lazauskienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Justina Stankevičienė

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

  Silvija Sėrikovienė

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

  Daiva Žemaitienė

Matematika

mokytoja metodininkė

   Eglė Chatkevičienė

 (IIe klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

  Ina Babaitienė

 (IId klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

  Rasa Kazlauskienė

  ​(IVa klasės vadovė)

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

mokytoja metodininkė

 Birutė Ragalytė

Informacinės technologijos vyr. mokytoja

  Alma Paukštienė

Matematika

vyr. mokytoja

  Diana Grigaliūnienė

Informacinės technologijos

vyr. mokytojas

  Daiva Tvarijonienė

  (IIId klasės vadovė) 

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rasa Paškevičienė

 (IIf klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Jurgita Šešelgienė

  (IIIe klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Loreta Reivytienė

  (If klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laura Škutienė 

  (IVd klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rita Rapšienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Vaiva Jucienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laima Čiplienė

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Kerbelytė

Anglų kalba mokytoja metodininkė

 Jolanta Skikienė

Vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

  Daiva Mackevičienė

Rusų kalba

mokytoja metodininkė 

  Dalia Grinevičiūtė

  (Ie klasės vadovė)

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Irena Tamutytė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Jolanta Vainauskienė

  (IIc klasės vadovė)

Informacinės technologijos

Matematika

mokytoja metodininkė

   Rasa Žulienė

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

  Rita Štaupienė

  (IIa klasės vadovė)

Biologija

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja

  Rasa Venciuvienė

Chemija

Biologija

mokytoja metodininkė

  Nijolė Blankienė

Chemija

mokytoja metodininkė

  Laima Taparavičienė 

  ​(IVe klasės vadovė)

Chemija

Technologijos

vyr. mokytoja

mokytoja metodininkė

  Jūratė Ivaškienė

 ​(Ic klasės vadovė)

Fizika

vyr. mokytoja

  Lina Seliokienė

Fizika

mokytoja metodininkė

  Vytautas Raišys

Istorija

mokytojas metodininkas

  Agnė Miliukaitė

 (IIIb klasės vadovė)ė

Istorija

mokytoja 

  Daiva Naričiūtė

  (IVe klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Rasa Ambraškienė

  (IVb klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Sigita Lapinskienė

  (Ia klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Eda Vaičiūnė

  (IVc klasės vadovė) 

Geografija

vyr. mokytoja

  Julius Tamošiūnas

Teatras

mokytojas metodininkas

   Sofija Šiaučiūnaitė

Teatras

mokytoja

 Simona Ivanovaitė

  (Id klasės vadovė)

Fizinis ugdymas

mokytoja 

  Diana Rečiūnienė

Fizinis ugdymas

vyr. mokytoja

  Saulius Kontautas

  (IIIa klasės vadovas) 

Fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

  Renaldas Gervickas

 (Ib klasės vadovas) 

Fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

  Rytis Daraškevičius

Fizinis ugdymas

vyr. mokytojas

  Vidas Vrubliauskas

Technologijos

mokytojas ekspertas

  Romarika Deksnytė

Technologijos

Dailė

vyr. mokytoja

  Zita Pilkauskienė

Muzika

mokytoja metodininkė

  Regina Adukevičienė

Dailė

mokytoja metodininkė

  Vilija Kiaunienė

  (IIIf klasės vadovė)

Dorinis ugdymas

mokytoja metodininkė

  Virginija Abramavičienė

Dorinis ugdymas

 vyr. mokytoja

  Giedrė Valaitienė

  (IIIc klasės vadovė) 

Karjeros planavimas, ekonomika

mokytoja metodininkė

  Jancevičienė Laimutė Marija

Choreografija

mokytoja 

Danguolė Glušokienė

Geografija

mokytoja metodininkė