Menai

INTEGRUOTAS MENŲ PROJEKTAS "ČIA MŪSŲ NAMAI", SKIRTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI

2018 02 15

Jeigu manęs kas paklaustų, kas yra Tėvynė, ką gi aš atsakyčiau?

Tikriausiai atsakyčiau, kad tai gimtoji žemė, gimtieji namai, mylimi žmonės. Atsakyčiau, kad tai tokia pasaulio vieta, kurioje žmogui linksmiausiai šviečia saulė, gražiausiai žydi gėlės, gieda paukščiai, ošia medžiai, ūkauja vėjas. Kad tai toks žemės kampelis, kuriame žmogui gražiausias pavasaris, ramiausia vasara, spalvingiausias ruduo, puriausias ir balčiausias žiemos sniegas. Tai vieta, sukuria žmogų sieja gražiausi ir geriausi atsiminimai, nes čia mes gimėme ir augome, nes čia MŪSŲ NAMAI.

---

 

INTEGRUOTAS ANTRŲ KLASIŲ MENŲ PROJEKTAS

 

,,DVYLIKA MĖNESIŲ"

 

 

 

Gruodžio 20 d. gimnazijos bendruomenei pristatytas antrokų integruotas menų projektas "Dvylika mėnesių".Antrokai mus pakvietė pakeliauti pasakomis su muzika, daina ir šokiu.​ Ačiū projekto vadovams Romai Matusevičiūtei, Juliui Tamošiūnui, Irenai Kartanienei, Reginai Adukevičienei, Romui Tvarkūnui.

 


 

 

---

INTEGRUOTAS MENŲ PROJEKTAS "LAIKO VAIKAI"

 

 

Staiga juoda   visatos  uždanga trumpam prasiskleidžia ir ant žemės veido pasirodo mažas šviesos spindulėlis. Kas tai, stebuklas? Žemėje suspindo naujos gyvybės šviesa. O tada prasideda kelionė...Laiku, erdve, prisiminimais. Kiekviena kelionė-svaiginanti ji ar varginanti –palieka pėdsaką širdyje.

Vasario 12 dieną mūsų gimnazijos bendruomenei pristatytas integruotas menų projektas „Laiko vaikai „.Turėjome galimybę su lopšinėmis ,pasakomis, dainomis ir šokiais pakeliauti laiku ir erdve, tai yra stebėti žmogaus raidą.

 

---

PROJEKTAS ,,OI ČIŪTA ČIŪTA ŽALIA RŪTELĖ“

 PROJEKTAS ,,OI ČIŪTA ČIŪTA ŽALIA RŪTELĖ“

PROJEKTAS ,,OI ČIŪTA ČIŪTA ŽALIA RŪTEL

 

               Gyvename Lietuvoje su savo valstybės istorija, kultūra, tradicijomis, papročiais.

Būtent per mus, mūsų kūrybines galias, išlieka gyva šimtmečiais puoselėta lietuvių valstybės kultūra, tradicijų įvairovė. Lyg brangakmenis nuglūdinta liaudies daina, tautinis šokis.

Lietuvių liaudies šokis turi gilias ir ilgaamžes tradicijas. Judesiu kalbėta ir tebekalbama išraiškingai ir nuoširdžiai, juo išreiškiama emocinė būsena. Liaudies šokio istorija liudija mūsų etninių kraštų savitumą, prasmingą senolių palikimą ir tėvų priedermę perduoti vaikams ir vaikaičiams, kas nevienadieniškai išsaugota ir išgelbėta.

               Tautinė kultūra – tai mūsų ateities suvienytoje Europoje pagrindas. Tautinis sceninis šokis yra gyvybinga ir turinti ateitį mūsų kultūros žaliuojanti šaka. Visuose nesibaigiančiuose mūsų tautinės kultūros puoselėjimo darbuose mūsų gimnazistai ir toliau atras džiaugsmą ir pasitenkinimą savo kilniais darbais, skleis mūsų krašto kultūrą plačiai po pasaulį mylimos Lietuvos labui.

       Kiekvienas šokis turi savo dvasią, istoriją, bei geografinę aplinką, kurioje vystėsi, bei populiarėjo. Ir štai šokis, kuriame susijungia graikų temperamentas, ispaniškas karštis ir laisvės pojūtis, užliejantis sava magija kiekvieną.

 

   

 JAUNŲJŲ BARDŲ KONKURSE

 

 

          Minint gimnazijos antrąjį gimtadienį organizuotas Jaunųjų bardų konkursas. Organizatorius – teatro mokytojas Vidmantas Fijalkauskas. Visi regioninio turo dalyviai varžėsi dėl teisės dalyvauti respublikiniame jaunųjų bardų konkurse, kurį organizuoja Vilniaus šv.Kristoforo mokykla.

    Geriausiai sekėsi duetų kategorijoje Gretai Aukštuolytei ir Anželikai Pavlovai (Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija), laureate solisto kategorijoje bei V.Kernagio fondo nominacijoje tapo Valda Ridikaitė (Kupiškio menų mokykla), atrankinio turo laureate solisto kategorijoje tapo Edita Mikėnaitė (Pasvalio P.Vileišio gimnazija), laureatėmis duetų kategorijoje pripažintos Skaistė Kulnickaitė ir Viktorija Mierkytė (Subačiaus gimnazija).

      Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams ir mokytojams, padėjusiems pasiruošti konkursui.

.

 

 

.

   ---- 

 

                                         INTEGRUOTI MENŲ PROJEKTAI

 

SAULĖS VARTAI

 

 

Projekto tikslai:

 • ugdyti dorines nuostatas, tautinę savimonę, pagarbą savo tautos praeičiai,

           liaudies šokio kultūros pažinimą, kūrybinius gebėjimus bei estetinę patirtį.

 • supažindinti su liaudies šokio raida, plėtros kryptimi

 

 

 

 

Uždaviniai:

 • padėti pažinti tautinės kultūros ypatumus ir suvokti socialinę šokio paskirtį.
 • atlikdami liaudies šokius lavins šokio raiškos gebėjimus ir plėtos etnokultūros paveldą.
 • ugdyti dvasinio aktyvumo formas – pažintines ,vertybines ir komunikacines.

 

Didaktinės nuostatos:

 • plėtojama ugdytinio individualybė, sudaromos sąlygos saviraiškai.
 •  skatinama ieškoti individualių raiškos būdų, kritiškai mąstyti, įgytus įgūdžius ir gebėjimus taikyti kūryboje
 • pagarba mokinio asmenybei, aktyvinama motyvacija ir vaizduotė kūrybai, vertybių formavimas ir iniciatyvumas.
 • taikomi aktyvaus mokymo metodai, naudojamos IKT priemones

 

 

Integravimo galimybės:

 

·         dorinis ugdymas – pagarbus ugdytinių bendravimas ir bendradarbiavimas

·   partnerystės, bendrystės jausmo ugdymas, pagalbos, atsakomybės, tolerancijos nuostatų diegimas

·         istoriniai laikotarpiai, kultūrinės epocho.

·         informacinės technologijos

 

Projekto vadovai:

muzikos mokytoja metodininkė Zita Tikuišienė

dailės mokytoja metodininkė Regina Adukevičienė

choreografijos mokytoja metodininkė Irena Kartanienė

 

                                               

  PABŪKIME KARTU

 

_DSC0533.JPG

                          

Projekto tikslas:

 ugdyti dvasines, kūrybines ir fizines mokinių išgales ir aktyviai dalyvauti gimnazijos bendruomenės kultūriniame gyvenime.

 

Projekto uždaviniai:

 

 • mokyti interpretuoti įvairių žanrų šokius;
 • plėsti gimtosios šalies, Europos ir kitų pasaulio kultūrų  šokio meno pažinimą.
 • mokyti kūrybingai reikšti savo patirtį, integruojant dailę, muziką ir šokį.
 •  meninės veiklos kontekste suburti gimnazijos bendruomenę.

Integravimo galimybės:

·         įgyvendinant kūrybinius sumanymus naudojamasi skaitmeninėmis technologijomis

·         pristatyti sceninę medžiagą improvizuojant muzikos kūrinį, judesio meną

·         meniniam kūrinių atlikimui bendri raiškos elementai: ritmas, tempas, metafora, dinamika, spalva, kompozicija

 

 

Projekto dalyviai:

II-III- IV klasių mokinių kūrybinės grupės

Projekto vykdytojai:

choreografijos mokytoja metodininkė Irena . Kartanienė

muzikos mokytoja metodininkė Zita. Tikuišienė

dailės mokytoja metodininkė Regina Adukevičienė

                                          .

GIMNAZISTAI

Tikslas  -  plėtoti šokio raiškos gebėjimus bei estetinę patirtį ir padėti mokiniams įgyti kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus kūrybingai dalyvauti   bendruomenės gyvenime.

 

Uždaviniai:

·         choreografinėje, muzikinėje ir dailės  veiklose ugdyti dvasinio aktyvumo formas – pažintines, vertybines ir komunikacines

·         siekti, kad mokiniai domėtųsi šokio raiška  ir jaustų poreikį  saviraiškai

·         sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikių kompleksiniam realizavimui

·         menų raiška veikti ugdytinio asmens kultūrą  ir brandą, plėtoti meninę įžvalgą, kūrybinę ir estetinę patirtį

 

 

 

Integravimo galimybės:

 • istoriniai laikotarpiai, kultūrinės epochos
 • etnokultūra
 • skaitmeninės technologijos

 

Projekto dalyviai:

II klasių mokiniai

Projekto vykdytojai:

choreografijos mokytoja metodininkė Irena  Kartanienė

muzikos mokytoja metodininkė Zita Tikuišienė

dailės mokytoja metodininkė Regina  Adukevičienė

                                                .

 SUBATOS VAKARĖLY...

Tikslas – ugdyti dvasines, kūrybines mokinių išgales, padėti įgyvendinti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame gyvenime.

 

 

Uždaviniai:

 • siekiant ugdyti  meninę raišką  pasinaudoti improvizavimo ir komponavimo įgūdžiais
 • suvokti šokio principus ir struktūras, perteikti stiliaus ypatumus
 • plėsti gimtosios šalies kultūros paveldo ir menų svarbos pažinimą

 

Bendrosios kompetencijos:

 

·         ugdo mokymuisi reikalingas nuostatas gerbti liaudies šokio ir muzikos tradicijas ir domėtis šokio reiškiniais

·         formuoja asmeninį kultūrinį tapatumą 

·         drąsiai šoka, muzikuoja, dainuoja. ugdo savigarbą, savo vertės suvokimą ir pasitikėjimą savimi.

 

 

 

 

Projekto vadovai:

 

muzikos mokytoja Violeta Fiodorova

dailės mokytoja Regina Adukevičienė

choreografijos mokytoja Irena Kartanienė

 

LIAUDIES ŠOKIO PAVILIOTI

Juozo Miltinio gimnazijos dvyliktokai – liaudies šokių atlikėjai – dalyvauja kiekviename gimnazijos renginyje.  Gimnazistai, susipažinę su šokių istorija, daug repetuoja, noriai mokosi choreografijos paslapčių.  Šokėjams vadovauja mokytoja Irena Kartanienė.

V.Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

FESTIVALYJE, SKIRTAME POETĖS E.MEZGINAITĖS 70-MEČIUI               

               

                Aukštaitijos krašto poezijos mylėtojai šiomis dienomis mini poetės Elenos Mezginaitės 70-metį.  Organizuojami renginiai, poezijos skaitymai. Panevėžio miesto savivaldybė Vytauto Žemkalnio gimnazijoje organizavo jaunimo dainuojamosios poezijos festivalį, kuriame skambėjo dainos, sukurtos poetės žodžiais.

                Mūsų gimnazijai atstovavo Rugilė Taujanskaitė, tapusi  festivalio laureate.  Jai suteikta teisė pasirodyti profesionaliojoje Muzikinio teatro scenoje baigiamajame koncerte.  

    

 

 

                  

 NETRADICINĖ PAMOKA

 

 4.JPG

5.JPG

    III-ųjų klasių mokiniams, pasirinkusiems fotografijos pamokas, galerijoje ,,II aukštas“ organizuota netradicinė pamoka – diskusija ,,Laimės džiaugsmas“.  Dailės mokytoja R.Adukevičienė supažindino su bendraamžių kūrybos sklaida kultūrinėje aplinkoje, mokė, kaip įvertinti aplinkos ir kūrinio dermę. Parodoje ,,Laimės džiaugsmas“ darbus eksponuoja Panevėžio apskrities moksleiviai, mūsų  gimnazistams, besirengiantiems  kūrybinių darbų pristatymui – puiki proga aptarti ir pasižiūrėti, kaip darbai eksponuojami viešoje erdvėje.

                                    

                        Virginija Milaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1.JPG    3.JPG

2.JPG