Gimnazijos ateitininkai

.

Rugsėjo 4 d. vyko tarptautinė mokslinė konferescija apie Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną "Švietėjas, nešęs žmonėms viltį". Katedroje vykusiose Šv. Mišiose aktyviai dalyvavo Šv. Kotrynos kuopos ateitininkų atstovai ir jų draugai gimnazistai. Dėkojame visiems.

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Šv. Kotrynos kuopos ateitininkai atstovavo gimnaziją Panevėžio miesto renginiuose, skirtuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (meldėsi už Lietuvą Kristaus Karaliaus katedroje, dalyvavo vėliavos pakėlimo ceremonijoje bei Juozo Balčikonio gimnazijoje vykusiame ateitininkų dainų ir poezijos renginyje "Aš po Lietuvos dangumi", kuriame IIF klasės mokinė Darija Katuškevičiūtė atliko Ievos Norkutės dainą "Raudoni vakarai").

----

Vasario 7-9 d. startavo mažoji akademija Pumpėnuose. Sveikiname Laura, Karoliną ir Juliją atstovavusias Juozo Miltinio Šv. Kotrynos ateitininkų kuopą savaitgalio renginyje.

---

Sveikiname ateitininkų pagalbininkę sendraugę Genutę Dyrienę su Laisvės gynėjų diena ir džiaugiamės galėdami paliudyti savo meilę Lietuvai.

---

Šv. Kotrynos kuopos ateitininkai kruopščiai ruošiasi įsijungti į akciją "Ateitis vaikams".

---

 

Lapkričio 23 dieną Panevėžio krašto ateitininkų kuopos šventė Kristaus Karaliaus iškilmes. Mūsų kuopos atstovai buvo vieni iš aktyviausių...

 

---

Akimirkos iš Ateitininkû globėjų ir aktyvistų kursų Kaune ateitininkų rūmuose. Ruošėmės sekantiems metams, kuriuos Lietuvos seimas paskelbė Ateitininkijos metais.

---

"Maisto banko" akcija įsibėgėjo. Šv. Kotrynos kuopos ateitininkai ir gimnazijos savanoriai nuoširdžiai atlieka savo pareigas. Dirba net trijų kartų atstovai.

 

ARCHYVAS

   
2016 2017
2014 2015
 
2012 2013