Biblioteka

INFORMACIJA APIE ĮSIGYTUS VADOVĖLIUS IR PRIEMONES (čia)

 

Bibliotekos fondo naujienos

.

Aš - tai pasaulis, o pasaulis – aš,

Nes knygą atsivertęs

Atsiduriu visur, esu bet kas.

Paveikslų valtimi, ant sakinio bangų

Nusiiriu tolybėn, ir vėl atgal grįžtu.

 

Suspurda knygos žodis, krusteli dvasia –

Ir štai jau aš kitur, kitam laike.

Knygos fantazija mane skraidina

Virš vandenynų, virš žemynų.

                                  Hanid. El. – Masri

 

 Darbo laikas: 7.45 - 16.00 val.

 Bibliotekos  vedėja: Sigutė Kascėnienė

 

 

 

Picture2.jpg

 

 

VIZIJA  

 Mokyklos biblioteka švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine ir informacine baze, žmogiškaisiais resursais ir geru psichologiniu mikroklimatu.    

 

DABARTIS

Mokyklos biblioteka nuo pat mokyklos atidarymo 1967 metais yra toje pačioje mokyklos vietoje. Keitėsi bibliotekos fondas, didėjo patalpos, modernėjo kompiuterinė  įranga, o kartu su visais pokyčiais kito ir bibliotekos funkcijos, darbo pobūdis, bet visada išliko svarbiausia nuostata – būti kartu su visais, padėti įvairiose situacijose, dalyvauti ugdymo procese. Bibliotekininkės stengiasi vadovautis  penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto Š.R. Ranganatano dėsniais:

Knygos turi būti naudojamos.

Kiekvienam skaitytojui - jo knygą.

Kiekvienai knygai - jos skaitytoją.

Taupyti skaitytojo laiką.

 

Biblioteka - kintantis organizmas.

 

Bibliotekos veikla skaičiais:

Išrašas iš metinės 2021 m. bibliotekos ataskaitos:

§  Fondo dydis – 11060 egz.

Iš jų: 10715 vnt. - knygų;

          188 vnt. - garsinių regimųjų dokumentų;

          136 vnt. - skaitmeninių, vaizdinių ir kitų dokumentų.

§  Vadovėlių skaičius – 11845 vnt.

§  Aptarnaujamų skaitytojų skaičius – 775;

§  Apsilankymų skaičius – 12321;

§  Išduota dokumentų – 5347;

§  Padaryta kopijų – 18615;

 

 

 

 

Bibliotekoje gausu techninių priemonių:

 

§          5 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams;
§         2 kompiuterizuotos darbo vietos darbuotojams;
§         Nešiojamasis kompiuteris ir multimedija;
§         2 video kameros;
§         3 fotoaparatai;
§         2 spausdintuvai;
§         Skeneris;
§         Kopijavimo aparatas;
§         2 televizoriai;
§         3 radio centrai.

 

Mokyklos bibliotekoje įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų kompiuterinė programa - MOBIS. Nuo 2009 metų rugsėjo 1 d. pradėtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas. 2009-2010m.m. ši programa buvo išbandyta, naudojantis MOBIO programa buvo aptarnaujami tik 11 klasių mokiniai ir mokytojai, o nuo 2010m. rugsėjo 1-osios visiškai pereita prie elektroninio knygų išdavimo.

 

 

Reikalavimai referato arba projektinio darbo struktūrai ir turiniui

 

Paslaugos

 

Programiniai literatūros autoriai ir elektroniniai šaltiniai

 

Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės