Administracija

 

 

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

Vytautas Raišys

Telefonas (8 45) 58 72 04  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Silvija Sėrikovienė

Telefonas (8 45) 58 72 23

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Mackevičienė

Telefonas (8 45) 45 42 03

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Giedrė Valaitienė

Telefonas (8 45) 58 72 60

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Virginijus Viržintas

Telefonas (8 45) 58 72 67