Planavimo dokumentai

Birželio mėnesio veiklos planas
Balandžio mėnesio veiklos planas
Kovo mėnesio veiklos planas
Vasario mėnesio veiklos planas
Sausio mėnesio veiklos planas
Gruodžio mėnesio veiklos planas
Lapkričio mėnesio veiklos planas
 Spalio mėnesio veiklos planas
Gimnazijos 2019 m. metinis veiklos planas
2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. ugdymo planas
 Gimnazijos poveikio priemonių taikymo rekomendacijos netinkamai besielgiantiems mokiniams.  pdf-logo.jpg
Gimnazijos 2016 - 2020 m. strateginis planas pdf-logo.jpg