RENGINYS

2018 12 18

Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Mackevičienė kartu su mokytojų komanda gruodžio 13 d. pakvietė miesto mokytojus į metodinio bendradarbiavimo- gerosios pedagoginės patirties sklaidos renginį „Už klasės durų. Mokyti ar mokytis“. Gimnazijos svečiams asmeninę pedagoginę patirtį apie mokinių į(si)traukimą į aktyvų mokymąsi pamokoje pristatė lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Baltienė, vokiečių kalbos mokytoja Genovaitė Misevičienė, anglų kalbos mokytojos Lina Kerbelytė ir Vaiva Jucienė. Pranešimus „Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų pamokoje pamatavimas. Pamokos refleksija“ skaitė chemijos mokytoja Nijolė Blankienė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja Gitana Čerkienė, anglų kalbos mokytoja  Rasa Paškevičienė ir lietuvių kalbos mokytoja Lina Rastenienė.

Dėkojame Panevėžio švietimo centrui už tarpininkavimą organizuojant renginį, miesto kolegėms- už parodytą susidomėjimą, bendradarbiavimą ir palaikymą. Renginio organizavimo komanda viliasi, kad susitikimas buvo prasmingas.