MININT REŽSIERIAUS JUOZO MILTINIO 110 –ĄSIAS METINES

2017 09 05

 

       Juozo Miltinio gimnazijos muziejuje šią savaitę organizuojamos edukacinės pamokos, skirtos Režisieriaus garbiai gimimo datai pažymėti. Atnaujintoje  muziejaus ekspozicijoje nuotraukos, pasakojančios apie legendinės asmenybės gyvenimo ir kūrybos kelią.

      Juozas Miltinis intelektualas, poliglotas, plataus talento žmogus ir asmenybė, nušvietusi Panevėžio kultūros erdvę ilgiems metams. Jis gimė kukliame Akmenės geležinkelio sargo namelyje, dar būdamas 11 metų išsikėlė sau tikslą – išmokti bent 5 svetimas kalbas.Tą užduotį jis įvykdė su kaupu. Tiesus, doras jaunuolis ieško netradicinio buvimo žemėje kelio, užsidegęs nepakartojamo teatro kūrimo idėja. Europos kultūros sostinėje mokėsi teatro meno, vaidino, režisavo spektaklius. Susitikimai su iškiliausiais menininkais, kalbų mokymasis, suformavo stiprią kūrėjo asmenybę, išugdė talentą. Sugrįžimas į Lietuvą, teatro bendraminčių telkimas atveda Juozą Miltinį į Panevėžį. Čia įkuriamas teatras, kuris miestą išgarsino toli už Lietuvos ribų. Juozas Miltinis apdovanotas Garbės ženklo ordinu, jam suteiktas miesto garbės piliečio vardas, jo vardu pavadinta mūsų gimnazija. Gyvename su jo idėjomis, spektakliais, kūrybiniu palikimu.

      Edukcinėse pamokose savo parengtus pranešimus pristatė gimnazijos ketvirtokės Gintarė Valentonytė ir Silvija Ulbinaitė.