Pamokų laikas

 

Pamokų laikas I - III ir V Pamokų laikas IV

1. 8.00 - 8.45 val.

2. 8.55 - 9.40 val.

3. 9.50 - 10.35 val.

4. 10.55 - 11.40 val.

5. 12.00 - 12.45 val.

6. 12.55 - 13.40 val.

7. 13.50 - 14.35 val.

8. 14.45 - 15.30 val.

0. 8.00 - 8.40 val. (individualios konsultacijos)

1. 8.45 - 9.30 val.

2. 9.40 - 10.25 val.

3. 10.35 - 11.20 val.

4. 11.40 - 12.10 val. (klasės valandėlė)

5. 12.30 - 13.15 val.

6. 13.25 - 14.10 val.

7. 14.20 - 15.05 val.

Mokinių atostogos:

2018–2019 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2018-10-29

2018-11-02

2018-11-05

Žiemos atostogos 1

2018-12-27

2019-01-02

2019-01-03

Žiemos atostogos 2

2019-02-18

2019-02-22

2019-02-25

Pavasario atostogos

2019-04-23

2019-04-26

2019-04-29

Vasaros atostogos

2019-06-25

2019-08-31

 

 

 

Pamokas pagal ugdymo planą mokiniai baigia:

Klasė

Ugdymo proceso

Pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

2018-2019 m. m.

I-III

2019-06-21

38

IV

2019-05-24

34

 

 

2018 - 2019 mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

          I pusmetis

2018-09-01    -  2019-01-31

II pusmetis

2019-02-01    -   209-06-21 (I-III)

2019-02-01    -   2019-05-24 (IV)