Pamokų laikas

 

Pamokų laikas I - III ir V Pamokų laikas IV

1. 8.00 - 8.45 val.

2. 8.55 - 9.40 val.

3. 9.50 - 10.35 val.

4. 11.05 - 11.50 val.

5. 12.00 - 12.45 val.

6. 12.55 - 13.40 val.

7. 13.50 - 14.35 val.

8. 14.45 - 15.30 val.

9. 15.40 - 16.25

0. 8.00 - 8.40 val. (individualios, grupinės konsultacijos)

1. 8.45 - 9.30 val.

2. 9.40 - 10.25 val.

3. 10.35 - 11.20 val.

4. 11.50 - 12.20 val. (klasės valandėlė)

5. 12.30 - 13.15 val.

6. 13.25 - 14.10 val.

7. 14.20 - 15.05 val.

Mokinių atostogos:

2019–2020 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2019-10-28

2019-10-31

2019-11-04

Žiemos atostogos 1

2019-12-23

2020-01-03

2020-01-06

Žiemos atostogos 2

2020-02-17

2020-02-21

2020-02-24

Pavasario atostogos

2020-04-14

2020-04-17

2020-04-20

Vasaros atostogos

2020-06-24

2020-08-31

 

 

 

Pamokas pagal ugdymo planą mokiniai baigia:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

2019-2020 m. m.

I-III

2020-06-23

37 (185 ugdymo dienos)

IV

2020-05-22

33 (163 ugdymo dienos)

 

 

2019 - 2020 mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

          I pusmetis

2019-09-01    -  2020-01-31

II pusmetis

2020-02-01    -   2020-06-23 (I-III)

2020-02-01    -   2020-05-22 (IV)