Pamokų laikas

 

Pamokų laikas I - III ir V Pamokų laikas IV

1. 8.00 - 8.45 val.

2. 8.55 - 9.40 val.

3. 9.50 - 10.35 val.

4. 10.55 - 11.40 val.

5. 12.00 - 12.45 val.

6. 12.55 - 13.40 val.

7. 13.50 - 14.35 val.

8. 14.45 - 15.30 val.

0. 8.00 - 8.30 val. (individualios konsultacijos)

1. 8.30 - 9.15 val.

2. 9.25 - 10.10 val.

3. 10.20 - 11.05 val.

4. 11.25 - 11.55 val.

5. 12.15 - 13.00 val.

6. 13.10 - 13.55 val.

7. 14.05 - 14.50 val.

Mokinių atostogos:

2017–2018 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos prasideda

Rudens atostogos

2017-10-30

2017-11-03

2017-11-06

Žiemos atostogos 1

2017-12-27

2018-01-03

2018-01-04

Žiemos atostogos 2

2018-02-19

2018-02-23

2018-02-26

Pavasario atostogos

2018-04-03

2018-04-06

2018-04-09

Vasaros atostogos

2018-06-18

2018-08-31

 

 

 

Pamokas pagal ugdymo planą mokiniai baigia:

Klasė

Ugdymo proceso

Pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

2017-2018 m. m.

I-III

2018-06-15

37

IV

2018-05-25

34

 

 

2017 - 2018 mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

          I pusmetis

2017-09-01    -  2018-01-31

II pusmetis

2018-02-01    -   2018-06-15 (I-III)

2018-02-01    -   2018-05-25 (IV)