Pagrindinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per dvejus metus 2017-2018 m.m. 2018-2019 m.m.