Mokytojai

 

2019-2020 m. m. gimnazijoje dirbantys mokytojai

 

   Virginija Milaševičienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Algis Želvys

Lietuvių kalba

Teatras

mokytojas metodininkas

mokytojas ekspertas

  Izolda Pakalnienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Ramutė Matusevičiutė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Rastenienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Dalia Vizbarienė

 (Ib klasės vadovė)

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

 Rasa Lazauskienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Justina Stankevičienė

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

  Silvija Sėrikovienė

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

  Jovita Bareikienė

 (IVd klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

   Eglė Chatkevičienė

 (Ie klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

  Ina Babaitienė

 (Id klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

  Rasa Kazlauskienė

  ​(IIIa klasės vadovė)

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

mokytoja metodininkė

  Gitana Čerkienė

  (IVa klasės vadovė) 

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

vyr. mokytoja

  Diana Grigaliūnienė

Informacinės technologijos

vyr. mokytojas

  Daiva Tvarijonienė

  (IId klasės vadovė) 

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rasa Paškevičienė

 (If klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Jurgita Šešelgienė

  (IIe klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Loreta Reivytienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laura Škutienė 

  (IIId klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rita Rapšienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Vaiva Jucienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laima Čiplienė

  (IVb klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Kerbelytė

Anglų kalba mokytoja metodininkė

 Jolanta Skikienė

Vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

  Daiva Mackevičienė

Rusų kalba

mokytoja metodininkė 

  Zita Žukauskienė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Irena Tamutytė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Jolanta Vainauskienė

  (Ic klasės vadovė)

Informacinės technologijos

Matematika

mokytoja metodininkė

   Rasa Žulienė

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

  Rita Štaupienė

  (Ia klasės vadovė)

Biologija

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja

  Rasa Venciuvienė

Chemija

Biologija

mokytoja metodininkė

  Nijolė Blankienė

Chemija

mokytoja metodininkė

  Laima Taparavičienė 

  ​(IIIe klasės vadovė)

Chemija

Technologijos

vyr. mokytoja

mokytoja metodininkė

  Jūratė Ivaškienė

  ​(IVf klasės vadovė)

Fizika

vyr. mokytoja

   Irma Tvarijonienė

Fizika

mokytoja metodininkė

  Vytautas Raišys

Istorija

mokytojas metodininkas

  Agnė Miliukaitė

 (IIb klasės vadovė)ė

Istorija

mokytoja 

  Daiva Naričiūtė

  (IIIe klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Rasa Ambraškienė

  (IIIb klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Sigita Lapinskienė

  (IVe klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Eda Vaičiūnė

  (IIIc klasės vadovė) 

Geografija

vyr. mokytoja

  Julius Tamošiūnas

Teatras

mokytojas metodininkas

   Sofija Šiaučiūnaitė

Teatras

mokytoja

 Simona Ivanovaitė

Fizinis ugdymas

mokytoja 

  Diana Rečiūnienė

Fizinis ugdymas

vyr. mokytoja

  Saulius Kontautas

  (IIa klasės vadovas) 

Fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

  Renaldas Gervickas

 (IVc klasės vadovas) 

Fizinis ugdymas

mokytojas metodininkas

  Rytis Daraškevičius

Fizinis ugdymas

vyr. mokytojas

  Vidas Vrubliauskas

Technologijos

mokytojas ekspertas

  Romarika Deksnytė

Technologijos

Dailė

vyr. mokytoja

  Zita Pilkauskienė

Muzika

mokytoja metodininkė

  Regina Adukevičienė

Dailė

mokytoja metodininkė

  Vilija Kiaunienė

  (IIf klasės vadovė)

Dorinis ugdymas

mokytoja metodininkė

  Virginija Abramavičienė

Dorinis ugdymas

 vyr. mokytoja

  Giedrė Valaitienė

  (IIc klasės vadovė) 

Karjeros planavimas, žmogaus sauga, ekonomika

mokytoja metodininkė

  Jancevičienė Laimutė Marija

Choreografija

mokytoja 

Danguolė Glušokienė

Geografija

Biologija

mokytoja metodininkė