Mokytojai

 

2017-2018 m. m. gimnazijoje dirbantys mokytojai

 

  Virginija Milaševičienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Laima Ušinskienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Algis Želvys

Lietuvių kalba

Teatras

mokytojas metodininkas

mokytojas ekspertas

  Izolda Pakalnienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Ramutė Matusevičiutė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Lina Rastenienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Jolanta Baltienė

  ​(IIId klasės vadovė)

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Rita Rakauskienė 

 (IIc klasės vadovė)

Lietuvių kalba

vyr. mokytoja

  Laima Dargužienė

Lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

  Silvija Sėrikovienė

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja metodininkė

  Jovita Bareikienė

 (IId klasės vadovė)

Matematika

mokytoja metodininkė

   Eglė Chatkevičienė

   (IIIf klasės vadovė)  

Matematika

mokytoja metodininkė

  Asta Vyšniauskienė

  (IVf klasės vadovė)

Matematika

mokytoja

  Dalė Vinciūnienė 

Matematika

Ekonomika

vyr. mokytoja

vyr. mokytoja

  Reimonda Čiplytė

 Matematika

 mokytoja metodininkė

  Ona Alšauskienė

Matematika

vyr. mokytoja

  Rasa Kazlauskienė

  ​(Ia klasės vadovė)

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

mokytoja metodininkė

  Gitana Čerkienė

  (IIa klasės vadovė) 

Matematika

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

vyr. mokytoja

  Petras Tauroza

Matematika

Informacinės technologijos

vyr. mokytojas

mokytojas metodininkas

  Daiva Tvarijonienė

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rasa Paškevičienė

  (IIIa klasės vadovė) 

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Jurgita Šešelgienė

  (IVd klasės vadovė)

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Loreta Reivytienė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laura Škutienė 

  (Id klasės vadovė)

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Rita Narbutytė

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Vaiva Jucienė

  (IVe klasės vadovė) 

Anglų kalba

vyr. mokytoja

  Laima Čiplienė

Anglų kalba

mokytoja metodininkė

  Aušra Jankevičienė

Ispanų kalba

Prancūzų kalba

mokytoja

  Genovaitė Misevičienė

Vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

  Daiva Mackevičienė

Rusų kalba

mokytoja metodininkė 

  Zita Žukauskienė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Irena Tamutytė

Rusų kalba

vyr. mokytoja

  Stasė Žaldokienė

Informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

   Rasa Žulienė

Informacinės technologijos mokytoja metodininkė

  Rita Štaupienė

  (IIIb klasės vadovė) 

Biologija

Informacinės technologijos

mokytoja ekspertė

mokytoja

  Rasa Venciuvienė

Chemija

Biologija

mokytoja metodininkė

mokytoja metodininkė

  Nijolė Blankienė

Chemija

mokytoja metodininkė

  Laima Taparavičienė 

  ​(Ie klasės vadovė)

Chemija

Technologijos

vyr. mokytoja

mokytoja metodininkė

  Regina Jurgelėnienė

  (IIIe klasės vadovė) 

Fizika

mokytoja metodininkė

  Jūratė Ivaškienė

  ​(IIf klasės vadovė)

Fizika

vyr. mokytoja

   Irma Tvarijonienė

Fizika

mokytoja metodininkė

  Vytautas Raišys

Istorija

mokytojas metodininkas

  Eugenija Bartkevičienė

  (IVc klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Daiva Naričiūtė

  (Ie klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Rasa Ambraškienė

  (Ib klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Sigita Lapinskienė

  (IIe klasės vadovė) 

Istorija

mokytoja metodininkė

  Danguolė Glušokienė

  (IIb klasės vadovė) 

Geografija

mokytoja metodininkė

  Eda Vaičiūnė

  (Ic klasės vadovė) 

Geografija

vyr. mokytoja

  Julius Tamošiūnas

Teatras

mokytojas metodininkas

   Viktorija Ginkienė

Teatras

mokytoja

  Alė Nagurkaitė

  (IIIc klasės vadovė) 

Kūno kultūra

mokytoja metodininkė

  Diana Rečiūnienė

  (IVb klasės vadovė) 

Kūno kultūra

vyr. mokytoja

  Saulius Kontautas

Kūno kultūra

mokytojas metodininkas

  Renaldas Gervickas

Kūno kultūra

mokytojas metodininkas

  Rytis Daraškevičius

Kūno kultūra

vyr. mokytojas

  Vidas Vrubliauskas

Technologijos

mokytojas ekspertas

  Romarika Deksnytė

Technologijos

Dailė

vyr. mokytoja

vyr. mokytoja

  Zita Pilkauskienė

Muzika

mokytoja metodininkė

  Regina Adukevičienė

Dailė

mokytoja metodininkė

  Vilija Kiaunienė

Dorinis ugdymas

mokytoja metodininkė

  Virginija Abramavičienė

Dorinis ugdymas

 vyr. mokytoja

  Giedrė Valaitienė

  (IVa klasės vadovė) 

Karjeros planavimas, žmogaus sauga

mokytoja metodininkė

  Irena Kartanienė

Choreografija

mokytoja metodininkė